Sprijin pentru IMM-uri

Te încumeți la un credit? Statul garantează 50% din valoarea finanțării

246
Te încumeți la un credit? Statul garantează 50% din valoarea finanțării - businessmanbun-1381339345.jpg

Articole de la același autor

Întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din Constanța vor putea accesa credite de până la 5 mi-lioane de lei, care să fie garantate de stat într-o proporție de 50%. Totuși, sumele trase din linia de credit pot fi utilizate numai pentru finanțarea capitalului de lucru, neputând fi folosite pentru refinanțarea altor credite în derulare. "Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici și mijlocii este un program multianual de încurajare și de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici și întreprinderilor mijlocii, disponibil pe o perioadă de 36 luni de la intrarea în vigoare a normelor de aplicare (…), care constă în acordarea unei linii de credit, în valoare maximă de 5.000.000 lei/IMM pe o perioadă de maxim 24 luni și garantarea creditului de către stat, în procent de maxim 50% din valoarea finanțării, exceptând dobânzile, comisioanele și spezele bancare. Programul vi-zează sprijinirea accesului IMM-urilor la obținerea de credite des-tinate finanțării capitalului de lucru, cu posibilitatea prelungirii pe o perioadă de maxim 12 luni, în vederea rambursării liniei de credit, în condițiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență. Sumele trase din linia de credit pot fi utilizate numai pentru finanțarea capitalului de lucru, neputând fi utilizate pentru refinanțarea altor credite în derulare ale beneficiarului", se arată în nota de fundamentare a proiectului de Ordonanță de Urgență.

Cine este eligibil

Potrivit actului normativ, IMM-urile sunt eligibile în cadrul programului dacă îndeplinesc următoarele criterii: nu se află în dificultate; nu se află în litigiu, în calitate de pârâți, cu Ministerul Finanțelor Publice și/sau instituția de credit parteneră; nu figurează cu credite în baza de date a Centralei Riscurilor de Credit; nu figurează cu incidente majore cu cecuri și bilete la ordin în ultimele 12 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți; împotriva lor nu s-a deschis procedura insolvenței; prezintă instituției de credit finanțatoare garanții colaterale, care împreună cu garanția de stat acordată prin program acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării; au cel puțin 3 ani de la înființare și au realizat bunuri și/sau servicii și au întocmit bilanțuri contabile în ultimele două exerciții financiare consecutive încheiate; nu înre-gistrează restanțe la plata impo-zitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat; Nu sunt eligibile pentru acordarea de garanții în cadrul programului întreprinderile mici și întreprinderile mijlocii din sectoarele/domeniile: intermedieri financiare și asigurări, tranzacții imobiliare, activități de jocuri de noroc și pariuri, producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope, activități de închiriere și leasing, activități de investigare și protecție.

"Întrucât garanția acoperă maxim 50% din principal s-a prevăzut obligația beneficiarului programului de a constitui, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, o ipotecă mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise la instituția de credit finanțatoare, valabilă până la stingerea creanțelor datorate de acesta în baza contractului de garantare, în limita liniei de credit contractate", se mai arată în proiectul de Ordonanță de Urgență. Programul se va derula pe o perioadă de trei ani, iar plafonul de garantare este de două miliarde lei.


Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.3151 secunde