Varianta revizuită a viitoarelor programe operaționale este supusă consultării publice

103
Varianta revizuită a viitoarelor programe operaționale este supusă consultării publice - variantarevizuitaaviitoarelorpro-1637782742.jpg
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, cu sprijinul instituțiilor responsabile de politicile naționale sectoriale, a revizuit prima variantă a programelor operaționale 2021-2027, astfel încât acestea să asigure investiții complementare cu alte instrumente de finanțare, precum Planul Național de Redresare și Reziliență și să fie în acord cu nevoile identificate la nivel național și cu obiectivele de politică stabilite la nivel european.

Prin intermediul viitoarelor programe operaționale aferente politicii de coeziune, în perioada de programare financiară 2021-2027, România va beneficia de o finanțare totală de 31,3 miliarde euro pentru dezvoltarea unor domenii fundamentale, cum ar fi inovarea, infrastructura, protecția mediului, sănătatea, educația, ocuparea, incluziunea socială, dezvoltarea urbană sau teritorială.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene acordă o atenție deosebită aplicării în practică a principiului parteneriatului, asigurând astfel posibilitatea implicării în procesul decizional a autorităților regionale, locale, urbane și a altor autorități publice, a societății civile, a partenerilor economici și sociali și, după caz, a organizațiilor de cercetare și universităților.

În acest scop, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene lansează o a doua etapă de consultare publică pe marginea celei de-a doua versiuni a programelor operaționale 2021-2027, prin publicarea acestora pe site-ul instituției, la secțiunea „perioade de programare- 2021-2027 – https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/.

Partenerii sunt rugați să transmită observații până la data de 26 noiembrie 2021, respectiv până la data de 29 noiembrie în cazul programului operațional din transport. Adresele de mail sunt indicate în secțiunile aferente fiecărui program. Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.28 secunde