Vreți ca din impozitul anual datorat 3,5% să ajungă la o organizație nonprofit? Iată ce trebuie să faceți!

155
Vreți ca din impozitul anual datorat 3,5% să ajungă la o organizație nonprofit? Iată ce trebuie să faceți! - fondvreticadinimpozitul-1647372317.jpg

Articole de la același autor

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța aduce la cunoștința contribuabililor că în „Monitorul Oficial” a fost publicat Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private conform legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare.

Conform prevederilor actului normativ menționat, formularul 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat” se completează de către contribuabilii persoane fizice și se depune până la data de 25 mai 2022, inclusiv, astfel:

- la organul fiscal competent (în raza căruia își are contribuabilul

domiciliul);

- prin poștă cu confirmare de primire;

- direct la registratura organului fiscal;

- prin portalul e-guvernare;

- prin intermediul serviciului Spațiul Privat Virtual, secțiunea Depunere

Declarație unică și alte formulare SPV-PF accesând linkul: https://formularespv-pf.anaf.ro/;

- sau se poate opta pentru depunerea cererii la entitatea nonprofit, unitatea de cult, beneficiara sumei.

Entitatea nonprofit sau unitatea de cult care primește cereri de la contribuabili are obligația de a transmite la organul fiscal competent doar prin mijloace electronice de transmitere la distanță formularul „Situație centralizatoare a datelor cuprinse în formularul 230”. În această situație, originalul cererilor 230, în format hârtie, se păstrează de către entitățile nonprofit/unitățile de cult și sunt puse la dispoziția organului fiscal la

solicitarea acestuia.

Formularul 230 pdf inteligent poate fi descărcat de pe site-ul www.anaf.ro accesând linkul: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/230.html.Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.4802 secunde