Amendament aprobat la OUG 9/2017:

Începând cu aprilie 2017: Militarii și polițiștii rămân cu aceleași salarii, dar sporurile se vor dubla. Serviciul de permanență, un plus de 40% la salariu

343530
36
Începând cu aprilie 2017: Militarii și polițiștii rămân cu aceleași salarii, dar sporurile se vor dubla. Serviciul de permanență, un plus de 40% la salariu - armatamilitaridefilarebatalionre-1491482101.jpg
Comisia Juridică a Camerei Deputaților și-a dat avizul asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, fiind aprobate, de asemenea, și o serie de amendamente ce privește în mod special salarizarea militarilor, polițiștilor și angajaților din Pentineciare. 
Așa cum era de așteptat, mărirea salariului de bază al militarilor și polițiștilor la 1.450 lei, fără sporuri și indemnizații incluse, nu a fost pe placul parlamentarilor, care nu au aprobat amendamentul.Potrivit amendamentelor aprobate de Comisia Juridică, începând cu data de 1 aprilie 2017, majorarea sporurilor este de 100% din salariul de bază/solda de funcție/salariul de funcție. 


De asemenea, personalul militar și polițiștii care asigură servicii de permanență bneficiază pentru această perioadă de o majorare de 40% din salariul de bază/solda de funcție. Drepturile de mai sus nu constituie majorări ale soldei/salariului și nu vor fi luate în calcul la calcularea pensiei. 


Prezentăm mai jos amendamentele în întregime, precum și motivația lor, așa cum a fost aprobată de Comisia Juridică a Camerei Deputaților.

La articolul 1, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alin.(31) ¬i (32), cu următorul cuprins:

Începând cu 1 aprilie 2017, majorarea prevăzută la art.13 alin.(5) din Ordonan¬a de urgen¬ță a Guvernului nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările și completările ulterioare, este de 100% din salariul de bază/solda de funcție/salariul de funcție acordat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.


(32) Personalul militar, polițiștii, funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciarelor și personalul civil din cadrul instituțiilor publice din sistemul de apărare planificat să asigure continuitatea îndeplinirii atribuț¬iilor specifice, în afara programului normal de lucru, de la domiciliu, beneficiază pentru această perioadă de o majorare de 40% din salariul de bază/solda de funcție/salariul de funcție acordat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.


(33) Drepturile prevăzute la alin. (32) nu constituie majorări ale soldei de funcție/salariului de funcție în sensul prevederilor art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, ș¬i nu modifică modalitatea de determinare a bazei de calcul folosită pentru stabilirea pensiilor militare de stat.


(34) Condițiile de acordare a majorării prevăzute la alin. (32), inclusiv activită¬ile pentru care se asigură continuitatea îndeplinirii atribuțiilor specifice, se stabilesc prin ordin al conducătorilor instituțiilor publice de apărare, ordine publică și securitate națională.

La articolul 4, se introduc șase noi alineate, alineatele (2)-(7), cu următorul cuprins:

Prin excepție de la prevederile art.1 alin.(1), începând cu luna martie 2017, pentru personalul militar, polițiștii, funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciarelor și personalul civil din cadrul instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, sporurile, indemnizațiile și alte asemenea drepturi specifice, stabilite proporțional cu timpul efectiv lucrat și care nu fac parte, potrivit legii, din salariul de bază/salariul funcției de bază/solda funcției de bază, precum și drepturile salariale acordate pentru risc și suprasolicitare neuropsihică, se determină prin raportare la salariul de bază/solda de funcție/salariul de funcție acordat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) Cuantumul drepturilor salariale acordate potrivit alin. (2) nu poate fi mai mic decât cel stabilit prin raportare la modalitatea de calcul utilizată în luna februarie 2017.

(4) Drepturile prevăzute la alin.(2) nu constituie majorări ale soldelor de funcție/salariilor de funcție în sensul prevederilor art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, și nu modifică modalitatea de determinare a bazei de calcul folosită pentru stabilirea pensiilor militare de stat.

(5) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna aprilie 2017, personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciarelor beneficiază de prevederile art. 3^1 alin. (6) și (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare.

(6) Începând cu martie 2017, prin derogare de la prevederile art. 22 alin. (1), (2) și (3) din Legea cadru nr. 284/2010, cu modificările și completările ulterioare, pentru personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciarelor care își desfășoară activitățile în unitățile sanitare din rețeaua proprie a ministerelor și instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, sporurile și alte asemenea drepturi specifice acestei activități de specialitate, care nu fac parte, potrivit legii, din salariul funcției de bază/solda funcției de bază, se acordă prin raportare la baza de calcul reprezentată de valorile nominale ale salariilor de bază stabilite conform prevederilor art. 3^2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările și completările ulterioare, corespunzătoare funcțiilor îndeplinite și vechimii în muncă aferente valorilor respective, potrivit legii, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.


(7) De prevederile alin. (6) beneficiază și personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciarelor confirmat în specialități corespunzătoare serviciului medical și care își desfășoară activitatea în unități, structuri și formațiuni ale ministerelor și instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională."

Pentru a motiva aceste amendamente, Comisia Juridică a Camerei Deputaților a scris:

"Discrepanțele salariale înregistrate la nivelul diferitelor categorii de personal din cadrul sistemului de apărare, ordine publică și securitate

națională față de alte domenii de activitate, s-au produs începând cu data de 01.08.2016, în mod deosebit, prin modalitatea de calcul diferită a sporurilor și a altor drepturi specifice activității, în contextul evoluției rapide a nivelului salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, în condițiile în care baza de calcul a acestor elemente salariale se situează în majoritatea cazurilor la nivelul stabilit la data de 31.12.2009.


Totodată, discrepanțele salariale înregistrate între medicii militari/polițiști, pe de o parte, și medicii civili, pe de altă parte, s-au produs începând cu data de 01.08.2016, după intrarea în vigoare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, act normativ care a stabilit modificări semnificative în salarizarea medicilor civili. În context, constatăm faptul că discrepanțele s-au produs, în mod deosebit, prin modalitatea de calcul diferită a sporurilor și a altor drepturi specifice activității personalului civil care își desfășoară activitatea în unitățile aflate în subordinea Ministerului Sănătății, precum și în unitățile din rețeaua ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie.


Consecința firească a aplicării prevederilor menționate mai sus este cea de părăsire de către personalul militar/de poliție de specialitate medico-sanitar aparținând sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională (sistem supus unor rigori/îngrădiri specifice sistemului de apărare națională), în favoarea sistemului public/privat de sănătate.


Menținerea discrepanțelor salariale între aceste categorii de personal (medici militari/de poliție și medici civili) generează un climat de muncă neproductiv cu implicații majore asupra actului medical.


În ultimul an au fost înregistrate treceri în rezervă semnificative, în mod special pe segmentul medicilor militari/de poliție cu înaltă specializare și la vârste relativ tinere, în condițiile în care procesul de formare a unui medic specialist/primar este unul care se efectuează pe o perioadă mare de timp și implică resurse financiare considerabile.


Potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului

nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, a fost adoptată măsura acordării a 50% din cuantumul sumei compensatorii corespunzătoare soldei de merit/salariului de merit, pentru personalul nominalizat în amendament, urmând ca diferența de 50% să fie acordată începând cu luna august 2017.

Această măsură a avut în vedere eliminarea unei disfuncționalități salariale existente pentru aceeași funcție în cadrul aceleiași instituții.

În contextul modificărilor legislative semnificative favorabile personalului din alte familii ocupaționale, intervenite într-o perioadă scurtă de timp, în baza aceluiași principiu de eliminare a disfuncționalităților salariale pe funcții similare, considerăm că este necesar ca măsura adoptată la art. 3^1 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 să fie aplicată începând cu luna aprilie 2017, fapt care detensionează un eventual climat de muncă neproductiv.

Având în vedere cele sus-menționate, propunem introducerea unei reglementări care să elimine aceste discrepanțe salariale.Documentul poate fi consultat AICI


Comentează știrea

36 comentarii. Pagina 1 din 4. Click pe pagina dorită : 1 2 ...4 
Anonim
6 aprilie 2017
Salarii militari

Rusine

Nnnnnamsm
6 aprilie 2017
Babsbnsnsj

Rusine Va bateti joc de militari avem familii, copii noi nu avem dreptul la un trai mai bun?

cop
6 aprilie 2017
nemultumire calcul salariu

Rusine sa va fie,bine ca v-ati votat voi pensii si salarii speciale!!!

Marian
6 aprilie 2017
RUȘINE!!!

permanenta fac numai ofiterii... compensatia de chirie ramane cea din 2009...traim și muncim in 2017... majorarea asta nu depaseste 100 lei!!!

Anonim
6 aprilie 2017
Permanenta

Stimați ofițeri k pt voi sunt aceste măriri, ajustări și altele akreturi, stimate d.le ciuca aveți aceste steluțe nu pt merite deosebite, ci pt că a.ti tăcut din gura domnule, pt k nu erau bani la stat, tăieri? De la mapn k ei sunt proști și tac din gură, bai oltean prost de ai plecat mai gaozarule? Nu știu k ce de mănâncă aici jos? Mai pupincuristule

Anonim
6 aprilie 2017
Permanenta

Stimați ofițeri k pt voi sunt aceste măriri, ajustări și altele akreturi, stimate d.le ciuca aveți aceste steluțe nu pt merite deosebite, ci pt că a.ti tăcut din gura domnule, pt k nu erau bani la stat, tăieri? De la mapn k ei sunt proști și tac din gură, bai oltean prost ce ești, ai uitat de unde ai plecat mai gaozarule? Nu știi k ce se mănâncă aici jos? Mai pupincuristule

Antonescu
6 aprilie 2017
Rușine

Abia așteptăm să înceapă un conflict sa te vad bai oltean prost ce ești, adică Ciucă, pe unde scoți cămașa. O să dai ordin că ofițerii care sunt plini de bani că voi toți aveți niște salarii uriașe să nu ieșiți din casa (unitate), dar o să vă scoatem și o să vă futem in cur pe toți.

yo
6 aprilie 2017
====

De unde rusine? Nu ati vazut De atatia ani ca Nu au? Si nici no vor Avea vreodata.

Ooo
6 aprilie 2017
Salarii

Mai bine la tăiați de tot si facem muncă voluntară, futuva-n gat de janghine împuțite.Sa vedem cine dreacu pleacă la război pe 9 milioane.....

Gabi
6 aprilie 2017
2009....

Ma gandeam la o smecherie ..... Ia sa scoata astia pre-marii si fericitii capi ai capilor din armata romaniei (nu, nu sunt agramat, dar Armata a ramas prea mica sa se mai scrie cu "a" mare iar Romania e prea proasta sa vada imbecilitatea astora, asa ca ramane cu "r" mic) un card cu care sa cumparam din magazine la preturile din 2009, sa alimentam masinile la pretul carburantilor din 2009 s.a.m.d. Pun pariu ca acum domnii mai-mari se strofoaca sa analizeze cum fac ei sa amane chestia asta pana in 2099 sau vor redefini serviciul de permanenta. Referitor la asta.... unde rezolva si CE rezolva ??? Conform regulamentelor militare, insasi angajarea in armata asta politica presupune prezentarea oricand/oriunde/oricum la locul de munca si, in unele cazuri, la alta cazarma. Acum intreb si eu ..... oare nu inseamna acest lucru PERMANENTA? Intreb pentru ca, in situatia de fata, veti vedea infirmieri si brancadieri cu pregatire de 20 de ani in armata in scurt timp, iar cand si acolo vor fi ocupate toate locurile, vom ajunge incet si pe la salubritate. Din pacate pentru mai-marii astia, se vor confrunta in continuare cu plecari masive.

36 comentarii. Pagina 1 din 4. Click pe pagina dorită : 1 2 ...4 

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 1.0258 secunde