Răspuns sec de la Ministerul Educației, în cazul băiețelului cu autism care vrea să învețe aproape de casă

646
Răspuns sec de la Ministerul Educației, în cazul băiețelului cu autism care vrea să învețe aproape de casă - fondministerautismii12-1635518835.jpg
O mămică din Constanța bate pe la ușile instituțiilor responsabile din învățământ, încercând să își transfere băiatul de 7 ani, diagnosticat cu tulburare din spectrul autist, la o școală de lângă casă. În răspunsul adresat „Cuget Liber” cu privire la acest caz, Ministerul Educației se arată insensibil și o îndeamnă pe constănțeancă să insiste la Inspectoratul Școlar Județean Constanța.

Vă prezentam, în edițiile anterioare, situația unui copil de 7 ani, diagnosticat cu tulburare din spectrul autist, din municipiul Constanța, nevoit să străbată orașul de la un capăt la celălalt, pentru a merge la școală, pentru că nu a mai prins loc disponibil la unitatea de învățământ de circumscripție. Mai mult, așa cum arătam în articolele anterioare, este nevoit să străbată acest drum obosit, în condițiile în care frecventează, după orele de curs, și terapia necesară pentru recuperare și integrarea lui în societate. Până în prezent, deși mai este puțin până la prima vacanță pentru clasele primare, reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Constanța, nici cei ai unităților școlare din zona de domiciliu nu au găsit un loc disponibil pentru copil, pentru a putea frecventa și cursurile școlare, și terapia, așa cum are nevoie. Am semnalat situația atât asociațiilor de autism, dar și Ministerului Educației.

Ministerul invocă lipsa locurilor disponibile

Într-un răspuns adresat „Cuget Liber”, reprezentanții Ministerului Educației par să ridice din umeri, la rândul lor, cu privire la durerea mămicii din Constanța și a băiețelului supus unui stres suplimentar. Redăm, în rândurile următoare, răspunsul autorității din domeniu: „Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022, aprobată prin Ordinul de ministru nr. 3.473/2021, este emisă în temeiul și în aplicarea Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. În respectivul document, la art. 1 (2) este precizat faptul că inspectoratele școlare soluționează orice situație legată de înscrierea în învățământul primar în interesul superior al elevului și în limitele legii. De asemenea, în virtutea art. 10 (6), „criteriile specifice de departajare stabilite de unitatea de învățământ trebuie să țină cont de faptul că toți copiii au drepturi egale de acces la educație, indiferent de condiția socială și materială, de sex, rasă, naționalitate, confesiune și nu pot include existența unor liste de preînscrieri, organizate în afara calendarului înscrierii, sau orice alte proceduri care nu respectă spiritul și litera prezentei metodologii”.

Totodată, art. 9 (1) din metodologie stipulează că toți copiii ai căror părinți solicită înscrierea în clasa pregătitoare la școala de circumscripție sunt înmatriculați la unitatea de învățământ solicitată. Pe locurile libere se înscriu și, ulterior, se înmatriculează copiii care provin din alte circumscripții școlare, inclusiv din alte localități, în conformitate cu solicitările părinților și cu prevederile metodologiei în vigoare.

În situația în care părinții/reprezentanții legal instituiți nu se adresează unității de învățământ în prima etapă de înscriere, conform calendarului înscrierilor în învățământul primar, acești au posibilitatea depunerii cererii de înscriere în etapa a II-a. Totodată, conform art. 33. (1), copiii care nu au fost înmatriculați sau nu au participat la etapele anterioare de înscriere sunt distribuiți de Comisia județeană/a municipiului București, cu respectarea interesului superior al copilului, a prevederilor metodologiei și ținând cont de solicitările părinților/tutorilor legal instituiți/împuterniciților legali. Distribuirea acestora se face la școala de circumscripție sau la altă unitate de învățământ pentru care optează părintele, pe locurile disponibile, având în vedere prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, art. 63, care reglementează numărul de elevi la clasă pentru fiecare nivel de studiu”.

„Să țină legătura cu IȘJ, care soluționează situațiile excepționale”

Pornind de la acest caz, am solicitat Ministerului Educației să analizeze posibilitatea alocării de locuri distincte pentru copiii cu cerințe speciale începând din ciclul primar, iar nu doar de la liceu, cum este prevăzut în prezent în legislație. „Menționăm faptul că fiecare copil are dreptul de a se înscrie în învățământul primar la școala de circumscripție, principiul fiind cel al asigurării accesului la școala de proximitate, spre deosebire de repartizarea computerizată la nivel liceal, care se face în ordinea mediilor și a opțiunilor elevilor și care a condus la decizia alocării de locuri dedicate elevilor cu cerințe educaționale speciale, respectiv copiilor de etnie romă, ca măsură de susținere a participării școlare a acestora”, au răspuns reprezentanții ministerului, refuzând posibilitatea alocării acestor locuri.

Cât privește cazul concret semnalat de „Cuget Liber”, ministerul de resort o îndeamnă pe Luana M., mămica băiețelului cu autism, „în vederea soluționării în limitele legale a solicitării doamnei L. M. este necesar să mențină legătura cu IȘJ Constanța, instituție care, conform atribuțiilor specifice, soluționează, în interesul superior al copilului, situațiile excepționale care nu s-au încadrat în calendarul înscrierii în învățământul primar”. Pagina a fost generata in 0.3487 secunde