Aleşii locali din Medgidia, vot pozitiv pentru acordarea unor stimulente angajaţilor spitalului

874
Aleşii locali din Medgidia, vot pozitiv pentru acordarea unor stimulente angajaţilor spitalului - fondmedgidia-1617383891.jpg
Consilierii locali ai municipiului Medgidia s-au întrunit, zilele trecute, în ședința ordinară a lunii martie. În deschiderea ședinței au fost votate proiectele privind depunerea jurământului de către noii consilieri Dumitru Brânză și Sali Sabri, precum și proiectul privind modificarea componenței Comisiei de specialitate pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului, servicii, comerț și agricultură, ca urmare a demisiei consilierului Adrian-Petre Bereş.

Următoarele proiecte de hotărâre votate au privit modificarea componenței Comisiei pentru probleme de învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, activități social-culturale și culte, ca urmare a demisiei consilierului Valeriu-Romeo Teodorescu. De asemenea, au fost aprobate proiectul referitor la numărul maxim de posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav din municipiul Medgidia, pentru anul 2021 și proiectul care vizează numărul și cuantumul burselor care se vor acorda elevilor din învățământul preuniversitar de stat pentru semestrul I al anului școlar 2020-2021.

Următorul proiect de hotărâre votat a fost cel privind instituirea unor sectoare de drum cu sens unic din municipiul Medgidia. Aceste sectoare sunt: strada Tineretului, sectorul cuprins între str. Rahovei şi str. Lupeni; strada Rahovei, sectorul cuprins între str. Română şi str. Tineretului; strada Nicolae Bălcescu, sectorul cuprins între str. Kemal Agi şi str. Decebal; strada Siretului, sectorul cuprins între str. Kemal Agi Amet şi str. Decebal; strada Dorobanţi, sectorul cuprins între str. Republicii şi str. Kemal Agi Amet. Totodată au fost votate și proiectele de hotărâre pentru aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale Medgidia și a numirii lui Nicolae Tutungiu în funcția de director al „Clubului Sportiv Medgidia”.

În cadrul ședinței au fost analizate și votate lista de priorități pentru repartizarea locuințelor tip ANL în municipiul Medgidia, în anul 2021 și proiectul de hotărâre privind aprobarea reglementării situației juridice a persoanelor tolerate în locuințele aparținând Municipiului Medgidia.

Alt proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi a vizat atribuirea în folosință gratuită către Asociația „Cluster pentru promovarea afacerilor specializate în tehnologii și surse alternative de energie – Medgreen – sud-est și Regiunea București – Ilfov” a unei părți, respectiv camera 20, parte a imobilului situat în municipiul Medgidia, str. Decebal, nr. 35, județul Constanța, proprietate publică a municipiului Medgidia, identificat cu nr. cadastral 108060 și înscris în Cartea funciară nr. 108060, pentru o perioadă de 5 ani.

La finalul ședinței, consilierii locali și-au exprimat votul pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Medgidia, previzionat pentru anul 2021, precum și acordarea unor stimulente lunare pentru salariații din cadrul Spitalului Municipal Medgidia, pentru anul 2021.Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.4574 secunde