Consilierii locali din Medgidia au decis: Se va amenaja un parc public

462
Consilierii locali din Medgidia au decis: Se va amenaja un parc public - consilieriidinmedgidia-1561746910.jpg
Zilele trecute, în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Medgidia a avut loc ședința ordinară a Consiliului Local Municipal. Pe ordinea de zi au fost înscrise nouă proiecte de hotărâre, care au fost aprobate în unanimitate de cei 17 consilieri prezenți în sală. 


Aleșii locali au aprobat ,rectificarea listei de investiții a municipiului Medgdia, pe anul 2019, în vederea achiziționării unui imobil teren în suprafață de 12.981 mp, cu acces în strada Independenței, în scopul îmbunătățirii factorilor de mediu și a calității vieții prin protejarea spațiilor verzi și a creșterii standardelor de viață, prin amenajarea unui parc public. Datorită faptului că în zona de Nord sunt foarte multe blocuri de locuințe iar spațiul verde este deficitar, este necesară menținerea unui echilibru între dezvoltarea urbană și asigurarea necesarului de spații verzi. În acest sens, la punctul următor, a fost aprobat proiectul de hotărâre privind mandatarea primarului municipiului Medgidia să semneze în formă autentică contractul de vânzare-cumpărare a terenului amplasat în intravilanul municipiului Medgidia, str. Independenței, nr.12, județul Constanța, zona Preuzinală, în suprafață de 12.981 mp, având nr. cadastral 102345. 


Un alt proiect a vizat constituirea unui drept de superficie asupra terenului în suprafață de 7448 mp situat în municipiul Medgidia, str. Peșterii, nr.60, județul Constanța identificat cadastral sub nr. 109040, în favoarea Asociației Zekat-Asociația Cultului Musulman din Medgidia în vederea construirii unui complex de servicii sociale. Acest lucru este necesar dat fiind faptul că în zona de Est sunt multe persoane care aparțin minorităților etnice cu risc de marginalizare socială, familii cu un nivel socio-economic și educațional scăzut.


În ședință s-au mai aprobat proiectele ce făceau referire la repartizarea unei unități locative situată în bloc ANL, primului solicitant de pe ordinea de priorități precum și desemnarea consilierului local Adrian Denis Scabatura în Consiliul de Administrație al unor unități de învățământ preuniversitar de pe raza teritorială a Municipiului Medgidia.
Referitor la dezvoltarea și modernizarea unităților de învățământ, consilierii locali au aprobat proiectele care vizau reactualizarea devizului general, a indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivele de investiție "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței Ion Creangă din municipiul Medgidia, județul Constanța" – faza PT și "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Colegiului Național Kemal Ataturk din municipiul Medgidia, județul Constanța" – faza PT".  Proiectele fac parte din Programul  Național de Dezvoltare Locală, subprogramul "Regenerarea urbană a municipiilor și orașelor".   Totodată, la finalul ședinței, aleșii locali din medgidia au aprobat proiectul privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Medgidia, pentru anul 2019.


Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.1974 secunde