Funcţionarea cimitirelor musulmane, în atenţia Primăriei Constanţa

1528
Funcţionarea cimitirelor musulmane, în atenţia Primăriei Constanţa - fondcimitiremusulmane-1619112927.jpg
Primăria Municipiului Constanţa propune un nou Regulament de funcţionare a cimitirelor musulmane de pe raza municipiului. Proiectul de hotărâre poate fi consultat încă de pe data de 20 aprilie, pentru o perioadă de 30 zile lucrătoare, atât la sediul Direcției Gestionare Servicii Publice, de pe strada Ştefan Mihăileanu nr. 10, cât şi pe site-ul oficial, la adresa www.primaria-constanta.ro, la secțiunea De interes public - Transparență decizională.

Proiectul este împărţit în şapte capitole, iar în cadrul acestora se explică foarte clar în ce constă noul regulament care priveşte cimitirele musulmane din Constanţa. Astfel, acestea sunt considerate instituţii de igienă publică având ca scop realizarea înhumărilor. Ele trebuie să funcţioneze ca zone de linişte şi respect pentru cei ce se odihnesc acolo.

Activitatea de întreţinere a cimitirelor, efectuarea serviciilor specifice (măturat, udat alei, curăţat rigole, combatere polei, colectare şi transport deşeuri vegetale şi pământ, întreţinere spaţii verzi) va fi efectuată de către comitetele geamiilor, va fi atribuită în baza unui contract de servicii publice unor societăţi private sau externalizat serviciul pe baza unei convenţii.

„Înhumările, deshumările şi reînhumările se vor face de către societăţile abilitate legal, cu respectarea normelor sanitare antiepidemice în conformitate cu prevederile legale şi cele religioase şi în baza tarifelor stabilite, afişate la loc vizibil. Serviciile reilgioase vor fi efectuate de imamii autorizaţi de către Muftiatul Cultului Musulman din România”, se spune în document.

Cimitirele musulmane sunt controlate de către Consiliul Sinodal (Şura-I Islam) şi conducerea Muftiatului Cultului Musulman din România, privind respectarea prezentului regulament.

„Odată cu demararea lucrărilor de amenajare la noul cimitir musulman Ovis Palas a fost nevoie de branșamente la utilități și necesitatea redactării unui regulament de organizare și funcționare. În ultimele luni m-am implicat în sincronizarea dintre direcția de specialitate din Primărie și angajații Muftiatului în vederea respectării tuturor prevederilor în vigoare pe acest subiect. Mezarlikurile din Constanța au devenit de mult timp neîncăpătoare, iar demararea acestui proiect a fost imperioasă. Personal sunt onorat că am fost implicat, sunt dator să felicit profesionalismul colegilor din Primărie. Fac precizarea că până pe data de 30 aprilie 2021 regulamentul este în dezbatere publică. De asemenea, aș vrea să mulțumesc și public domnului viceprimar Ionuț Rusu care m-a asigurat de suportul dumnealui pentru igienizarea cimitirelor deja existente pentru Qidirlez-6 mai” , a declarat pentru „Cuget Liber” consilierul local, Ateş Casimceali.

În scopul unei identificări mai uşoare pe teren a locurilor de înhumare, se vor amplasa plăcuţe inscripţionate cu numărul figurii şi al lotului, executate de prestatorul activităţii de întreţinere şi funcţionare a cimitirului şi cu achitarea contravalorii lucrării de către titularii locului de veci.

Taxa pentru locul de rezervare (concesiune), de întreţinere şi de înhumare se percepe de la beneficiarul contractului locului de veci în conformitate cu decizia Consiliului Sinodal (Şura-I Islam), la propunerea comitetelor geamiilor şi a administratorului cimitirului, care se va trimite în fiecare an la Muftiat.Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.3543 secunde