În ședința de Consiliu Local Constanța, Costin Răsăuțeanu afirmă că la CT BUS sunt probleme

473
6
În ședința de Consiliu Local Constanța, Costin Răsăuțeanu afirmă că la CT BUS sunt probleme - clipboard01-1669719466.jpg

Articole de la același autor

La această oră, cu o întârziere de 15 minute, pe platforma online de youtube a Primăriei Constanța are loc ședința ordinară a Consiliului Local la care sunt prezenți 26 de consiglieri locali din 27 (Romeo Stavăr este absent).

Pe lângă cele 59 de puncte de pe ordinea de zi au mai fost propuse alte trei puncte pe o ordine suplimentară. Dar în deschiderea ședinței primarul Vergil Chițac a retras punctul 3: „Proiect de hotărâre nr. 702/2022 pentru modificarea și completarea HCL nr. 357/2022 privind aprobarea proiectului „Sursă de producție energie utilă termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență, în municipiul Constanța” și a cheltuielilor legate de proiect în vederea depunerii acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență 

iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3”.

 

UPDATE. La punctul 7 cu privire la rectificarea bugetului CT BUS, consilierul PSD Costin Răsăuțeanu a afirmat că este întocmit superficial raportul fără a fi respectate prevederile OUG 26/2013 cu modificările ulterioare. „Ar trebui abordate mai serios, când vii cu asemenea solicitări. Situația la CT BUS nu este foarte bună. Balanța la 31 septembrie semnala o pierdere de 11 milioane, 593 de mii 376 lei. Peste 30% din autobuze nou achiziționate riscă să iasă din garanție. Consumă foarte mult ulei. Nu cumva ați achiziționat alt ulei decât cel trecut în cartea tehnică a mașinii? Într-un an de zile ne dorim să nu mai avem flotă de transport, folosind uleiul necorespunzător”.

 

În replica, primarul Vergil Chițac a afirmat că este foarte grav cee ace afirmă consilierul Răsăuțeanu: „Aveți o serie de contradicții. Pe de o parte spuneți că la 30 septembrie CT BUS avea pierderi, dar vă plânșei că ținem 50 de autobuze în remiză. Este exclus, CT BUS nu are pierderi. Această este o societate comercială care are un consiliu de administrație ce nu depinde de Primărie în care aveți reprezentant. CT BUS este subordonat CLM din care faceți parte.  Modul în care pot să intervin calitate de primar este foarte limitat”, a mai spus primarul Vergil Chițac. Adăugând: „Domnule consilier Răsăuțeanu, vă invit la mnine în birou să vă demonstrez că niciodată CT BUS nu va intra în faliment”

 

Iată ordinea de zi a ședinței de astăzi: 
 

 • Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 06.10.2022;
 •  

 • Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 21.10.2022;
 •  

 • Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 31.10.2022 ;
 •  

 • Proiect de hotărâre nr. 665/2022 privind aprobarea prețului local al energiei termice furnizată de către Societatea Termoficare Constanța SRL în municipiul Constanța;
 • - avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3
   

 • Proiect de hotărâre nr. 666/2022 pentru modificarea HCL 467/2022 privind stabilirea prețului local pentru populaţie al energiei termice furnizată de către Societatea Termoficare Constanța SRL şi a subvenţiei unitare acordată populaţiei pentru perioada 01.11.2022-31.12.2022, în municipiul Constanța;
 • - avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3
   

 • Proiect de hotărâre nr. 667/2022 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică a municipiului Constanţa nr. 116750/10.06.2021 aprobat prin HCL nr. 49/2021;
 • iniţiator: primar Vergil Chițac
   avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5

  7. Proiect de hotărâre nr. 652/2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022 al CT BUS SA; iniţiator: primar Vergil Chițac
  - avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3
   

 • Proiect de hotărâre nr. 669/2022 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al societăţii Administraţia Fondului Imobiliar SRL;
 • iniţiator: primar Vergil Chițac
  - avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5
   

 •  Proiect de hotărâre nr. 646/2022 privind aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2022, cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2023 o locuinţă socială în baza Legii nr. 114/1996, situată în municipiul Constanţa;
 • iniţiator: primar Vergil Chițac
  - avize Comisiile de specialitate nr. 3 şi nr. 5
   
   

 •  Proiect de hotărâre nr. 691/2022 privind modificarea HCL nr. 477/2022 pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente anului școlar 2022-2023 pentru elevii din învățământul preuniversitar;
 • iniţiator: primar Vergil Chițac
  - aviz Comisia de specialitate nr. 1 şi nr. 4
   

 •  Proiect de hotărâre nr. 645/2022 privind modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 417/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanţa şi din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Constanţa, cu modificările ulterioare;
 • iniţiator: primar Vergil Chițac
  - avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
   

 •  Proiect de hotărâre nr. 679/2022 pentru modificarea HCL nr. 205/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a imobilului  Școala Gimnazială nr.8, Constanța”;
 • iniţiator: primar Vergil Chițac
  - avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4
   

 •  Proiect de hotărâre nr. 680/2022 pentru modificarea HCL nr. 337/2017 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Dimitrie Leonida, Constanța”;
 • iniţiator: primar Vergil Chițac
  - avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4
   

 •  Proiect de hotărâre nr. 678/2022 pentru modificarea HCL nr. 203/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului școala gimnazială nr. 38, Dimitrie Cantemir, Constanța”;
 • iniţiator: primar Vergil Chițac
  - avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4
   

 •  Proiect de hotărâre nr. 681/2022 pentru modificarea HCL nr. 58/2019 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea grădiniței cu program prelungit Amicii, Constanța”;
 • iniţiator: primar Vergil Chițac
  - avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4
   

 •  Proiect de hotărâre nr. 677/2022 pentru modificarea HCL nr. 95/2019 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit Mugurel, Constanța”;
 • iniţiator: primar Vergil Chițac
  - avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi
   

 •  Proiect de hotărâre nr. 682/2022 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico- economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare, modernizare și dotare clădire pregătire fizică, vestiare – sală sport”;
 • iniţiator: primar Vergil Chițac
  - avize Comisiile de specialitate nr. 1
   

 •  Proiect de hotărâre nr. 683/2022 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico- economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare, modernizare și dotare sediu operativ rutier și ordine publică”;
 • iniţiator: primar Vergil Chițac
  - avize Comisiile de specialitate nr. 1
   

 •  Proiect de hotărâre nr. 654/2022 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanţa, str. Ştefan cel Mare nr. 101, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
 • iniţiator: primar Vergil Chițac
  - avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
   

 •  Proiect de hotărâre nr. 661/2022 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanţa, str. Cuza Vodă nr. 24, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
 • iniţiator: primar Vergil Chițac
  - avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
   

 •  Proiect de hotărâre nr. 662/2022 privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanţa, str. Dimitrie Bolintineanu nr. 62, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
 • iniţiator: primar Vergil Chițac
  - avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
   

 •  Proiect de hotărâre nr. 663/2022 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanţa, str. Atelierelor nr. 25, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
 • iniţiator: primar Vergil Chițac
  - avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
   

 •  Proiect de hotărâre nr. 657/2022 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanţa, str. Medeea nr. 50, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
 • iniţiator: primar Vergil Chițac
  - avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
   

 •  Proiect de hotărâre nr. 656/2022 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanţa, str. Mercur nr. 8, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
 • iniţiator: primar Vergil Chițac
  - avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
   

 •  Proiect de hotărâre nr. 659/2022 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanţa, str. Feldioarei nr. 22, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
 • iniţiator: primar Vergil Chițac
  - avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
   

 •  Proiect de hotărâre nr. 660/2022 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanţa, str. Elena Cuza nr. 7, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
 • iniţiator: primar Vergil Chițac
  - avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
   

 •  Proiect de hotărâre nr. 655/2022 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanţa, str. Şoseaua din Vii nr. 7, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
 • iniţiator: primar Vergil Chițac
  - avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
   

 •  Proiect de hotărâre nr. 653/2022 privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanţa, str. Mitropolit Veniamin Costache nr. 83 şi 83A, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
 • iniţiator: primar Vergil Chițac
  - avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
   

 • Proiect de hotărâre nr. 658/2022 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanţa, str. Medeea nr. 4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
 • iniţiator: primar Vergil Chițac

  - avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
   

 •  Proiect de hotărâre nr. 664/2022 privind închirierea prin licitaţie publică a amplasamentelor prevăzute în HCL nr. 105/2021 privind aprobarea Regulamentului local de publicitate la nivelul municipiului Constanţa – etapa a-II-a;
 • iniţiator: primar Vergil Chițac
  - avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
   

 •  Proiect de hotărâre nr. 650/2022 privind aprobarea oportunităţii vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 145 mp, situat în municipiul Constanţa, str. Samuel Micu Klein nr. 47B, proprietate privată a municipiului Constanţa;
 • iniţiator: primar Vergil Chițac
  - avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
   

 •  Proiect de hotărâre nr. 649/2022 privind aprobarea oportunităţii vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 147 mp, situat în municipiul Constanţa, str. Popa Farcaş nr. 22B, identificat cu număr cadastral 237975, proprietate privată a municipiului Constanţa;
 • iniţiator: primar Vergil Chițac
  - avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
   

 •  Proiect de hotărâre nr. 648/2022 privind aprobarea oportunităţii vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 66 mp, situat în municipiul Constanţa, str. Callatis nr. 5, proprietate privată a municipiului Constanţa;
 • iniţiator: primar Vergil Chițac
  - avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
   

 •  Proiect de hotărâre nr. 651/2022 privind aprobarea sistării stării de indiviziune cu sultă asupra imobilului teren identificat cu număr cadastral 241366, înscris în cartea funciară nr. 241366, în suprafaţă de 116 mp, situat în municipiul Constanţa, strada Înfrăţirii nr. 10, în favoarea numiţilor Caţă Petre şi Caţă Rodica;
 • iniţiator: primar Vergil Chițac
  - avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
   
   
   

 •  Proiect de hotărâre nr. 672/2022 pentru modificarea HCL nr. 556/2019 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafaţă de 384 mp şi terasa, situat în municipiul Constanţa, b-dul Tomis nr. 1 în favoarea societăţii Doris Trading SRL;
 • iniţiator: primar Vergil Chițac
  - avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
   

 •  Proiect de hotărâre nr. 674/2022 pentru completarea HCL nr. 243/2022 privind trecerea imobilului situat în Constanţa, Bd. Mamaia nr. 331A, din domeniul public al Municipiului Constanţa în domeniul public al judeţului Constanţa;
 • iniţiator: primar Vergil Chițac
  - avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
   

 •  Proiect de hotărâre nr. 675/2022 privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită a Direcţiei generale de asistenţă socială Constanţa asupra imobilului Creşa nr. 18, situat în municipiul Constanţa, Al. Cutezătorilor nr. 7, Inel 2, bl. D, Parter şi darea acestuia în administrare, în favoarea Grădiniţei cu program prelungit „Lumea Poveştilor”;
 • iniţiator: primar Vergil Chițac
  - avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
   

 •  Proiect de hotărâre nr. 676/2022 privind trecerea din domeniul public al municipiului Constanţa în domeniul public al judeţului Constanţa a imobilelor situate în municipiul Constanţa, str Bărăgan nr. 2-4, Cimitirul Ortodox Central;
 • iniţiator: primar Vergil Chițac
  - avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
   

 •  Proiect de hotărâre nr. 673/2022 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Constanţa a unor imobile situate în municipiul Constanţa;
 • iniţiator: primar Vergil Chițac
  - avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
   

 •  Proiect de hotărâre nr. 643/2022 pentru modificarea HCL nr. 335/2011 privind transmiterea unor imobile, aparţinând domeniului public al municipiului Constanţa, din administrarea RAEDPP Constanţa în administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;
 • iniţiator: primar Vergil Chițac
  - avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
   

 •  Proiect de hotărâre nr. 694/2022 pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local din municipiul Constanţa;
 • iniţiator: primar Vergil Chițac
  - avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5
   

 •  Proiect de hotărâre nr. 689/2022   [Anchor] [Anchor] pentru modificarea HCL nr. 529/2022 privind aprobarea solicitării trecerii imobilului “Bar Expres și teren” situat în Municipiul Constanța, Str. Cuza Vodă nr.28 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sportului prin Direcția județeană pentru sport și tineret Constanța în domeniul public al municipiului Constanța;
 •   iniţiator: primar Vergil Chițac
  - avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5


  Comentează știrea

  DocumentPublic
  29 noiembrie 2022
  "vă invit la mnine în birou să vă demonstrez că niciodată CT BUS nu va intra în faliment"

  Bre Draga Nene, matale nu stiu ce ginduri ai cu propuneri din astea. Viata cu PreferintePrivate nu ne intereseaza ! Adica matale nu sti ca trebuie sa explici la toti cetatenii? Inseamna asa : Rogi secretara sa puna pe hirtie viziunea de Primar ! Toate detaliile din care sa rezulte ca alesul la vot stie cel mai bine optiunea ideala pt. cetatenii Capitalei de Judet.(CTBUS sau ce o mai fi, pe hirtie toate detaliile relevante si prin intermediul presei)

  odekiwpusomi
  1 decembrie 2022
  odekiwpusomi

  [url=http://slkjfdf.net/]Uvhairlo[/url] Namayoez zwz.lnla.cugetliber.ro.ztm.yf http://slkjfdf.net/

  oaafoceqj
  1 decembrie 2022
  oaafoceqj

  [url=http://slkjfdf.net/]Rcusoo[/url] Efuziooy hju.dqjx.cugetliber.ro.zex.mc http://slkjfdf.net/

  esoqaqinod
  1 decembrie 2022
  esoqaqinod

  [url=http://slkjfdf.net/]Qeiqusg[/url] Oytoto qts.eiib.cugetliber.ro.zgz.sw http://slkjfdf.net/

  uwocufa
  1 decembrie 2022
  uwocufa

  [url=http://slkjfdf.net/]Elwezahi[/url] Uweilin hwb.taat.cugetliber.ro.ogc.np http://slkjfdf.net/

  uzoyozayox
  1 decembrie 2022
  uzoyozayox

  [url=http://slkjfdf.net/]Umuxoiuv[/url] Cehoyu iub.gxvc.cugetliber.ro.wel.nf http://slkjfdf.net/

  Articole pe aceeași temă

  Pagina a fost generata in 0.2565 secunde