Live Text / A început şedinţa ordinară de Consiliu Local. CE DECIZII AU LUAT ALEȘII LOCALI

583
Live Text / A început şedinţa ordinară de Consiliu Local. CE DECIZII AU LUAT ALEȘII LOCALI - sedinta-1640686130.jpg
Şedinţa ordinară de Consiliu Local a început în aceste momente. Pe ordinea de zi se află 40 de proiecte care urmează să fie analizate şi apoi votate de către consilieri. La şedinţă sunt prezenţi 26 de consilieri. Iată care sunt cele 40 de proiecte. 
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 04.11.2021
Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 08.11.2021
Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.
3. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 11.11.2021
Proiectul a trecut cu 26 de voturi pentru.
4. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 25.11.2021
Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.
5. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 26.11.2021
Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.
6. Informare privind deplasarea în S.U.A a domnului viceprimar Rusu Ionuț, în perioada 15-21 noiembrie 2021
Informarea a fost aprobată cu 25 de voturi pentru şi un vot împotrivă.
7. Informare privind deplasarea la Istanbul – Turcia, a domnului viceprimar Rusu Ionuț, în perioada 28-30 noiembrie 2021
Informarea a fost aprobată cu 25 de voturi pentru şi un vot împotrivă.
8. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Constanța în anul 2022
Costin Răsăuţeanu: "Ne dorim să venim cu un amendament care să reducă aceste taxe. Taxa de parcare, dar şi altele. Dorim eliminarea taxei de 50 de lei pe spaţiile verzi".
Consilierii locali USR-PLUS au propus 5 amendamente:
Taxa pe clădiri pentru persoane juridice - se calculează doar prin aplicarea cotei de 1.3.% din valoarea clădirii
Taxa pe clădiri pentru persoane fizice - executarea unor lucrări publice/edilitare care împiedică proprietarul să-și desfășoare activitatea sunt exogenerate de plata majorată a impozitului pe clădiri cu 50%Bazele sportive vor fi exonerate de la baza de taxe și impozite pe clădiri conform legislației naționaleRezervare loc parcare - persoane juridice - pentru autoturisme - 160 lei/lună, pentru autoutilitare - 320/lună, - persoane fizice - taxa de parcare rezidențială crește de la 208 la 213 lei pe anEliminarea taxei de amenajare și întreținere spații verzi.
Primarul Vergil Chiţac a intervenit şi a explicat de ce doreşte introducerea taxei de întreţinere de spaţii verzi, de 50 lei pe an. „Ea a avut ca raţiune ca, luând de la asociaţiile de proprietari, sarcina de a întreţine spaţiile verzi în jurul condominiului, care este obligatorie prin lege, şi să ne ocupăm noi de ele, trebuie să avem şi bani pentru aşa ceva. Dacă eliminăm taxa, întreţinerea va rămâne în continuare în sarcina asociaţiilor de proprietari”, a explicat primarul.

Amendamentul grupului PSD a trecut cu 17 voturi pentru şi 9 voturi împotrivă.

Primul amendament al grupului USR nu a fost aprobat. Au fost 9 voturi pentru şi 17 împotrivă.

Al doilea amendament al grupului USR a fost aprobat cu 25 de voturi pentru şi 1 împotrivă.

Al treilea amendament al grupului USR a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.

Al patrulea amendament al grupului USR a fost aprobat cu 25 de voturi pentru şi unul împotrivă.

Al cincilea amendament al grupului USR coincide cu amendamentul grupului PSD, astfel că nu a mai fost nevoie de vot.

Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.

9. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri și pe terenul aferent clădirii nerezidențiale utilizate în scop comercial, situată în municipiul Constanța, str. I. G. Duca nr. 39
Proiectul a fost aprobat cu 19 voturi pentru şi 7 împotrivă.
10. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri și pe terenul aferent clădirii nerezidențiale utilizate în scop comercial, situată în municipiul Constanța, bd. Tomis nr. 78, proprietatea societății Standard Investments & Developments SRL
Proiectul a fost aprobat cu 18 voturi pentru şi 8 împotrivă.
11. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Alexandru S. Pușkin nr. 33, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății Termoficare Constanța SRL
Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al CT BUS S.A.
Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al SC Confort Urban SRL Constanța
Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea auditorului statutar al SC Confort Urban SRL Constanța pentru exercițiile financiare 2021, 2022, 2023.
Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.
16. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat din municipiul Constanța
Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, selecţionate în vederea acordării de subvenţii de la bugetul local pentru anul 2022.
Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.
18. Proiect de hotărâre privind repartizarea si extinderera unor spatii cu destinatia de locuinta din fondul locativ de stat, situate pe raza municipiului Constanta
Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.
19. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a amplasamentelor prevăzute în HCL nr. 105/2021 privind aprobarea Regulamentului local de publicitate la nivelul municipiului Constanța
Propunerile PNL sunt Cristian Omocea pentru titular, iar pentru membru supleant, Alexandru Nazâru. Din partea grupului USR, titular Cătălin Iacob şi supleanţi Cristiana Popescu şi Romeo Stavăr. Cristian Omocea a obţinut 26 de voturi, Alexandru Nazâru, 26 de voturi pentru, Mihaela Andrei, 26 de voturi pentru, Romeo Stavăr, 25 de voturi, Cătălin Iacob, 25 de voturi pentru şi Cristiana Popescu, 25 de voturi pentru.
Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – îmbunătățirea competitivității economice prin construire imobil P+4E – showroom și birouri, construire imobil parter – hală depozitare aferentă și achiziție echipamente, amenajare incintă, bd. Aurel Vlaicu, parcela A 659/10/1, investitor Mesta Marmură și Travertin SRL
Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.
21. Proiect de hotărâre pentru încetarea valabilității HCL nr. 592/2005 privind modificarea HCL nr. 431/2003
Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de colaborare între Municipiul Constanța și Facultatea de Arte din cadrul Universității ”Ovidius” Constanța
Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru
23. Proiectul de hotãrâre pentru modul de aplicare la nivelul municipiului Constanța a dispozițiilor HCJ Constanța nr. 152/2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spații verzi și a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative și flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanța
Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi
24. Proiect de hotărâre pentru modificarea titlului și art. 1 din HCL nr. 381/2021 privind preluarea în proprietatea publică a municipiului Constanța a spațiului comercial în suprafață construită de 15 mp, situat în municipiul Constanța, B-dul 1 Mai nr. 101
Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.
25. Proiect de hotărâre privind preluarea în domeniul privat al municipiului Constanța a imobilului teren identificat cu nr. cadastral 255078, în suprafață de 76 mp, situat în municipiul Constanța, B-dul Tomis nr. 437.
Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.
26. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în proprietatea domnului Burlacu Traian, revoluționar, în baza Legii nr. 341/2004 a recunoștinței pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977, cu modificările și completările ulterioare.
Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.
27. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în proprietatea domnului Ciobotaru Constantin, revoluționar, în baza Legii nr.341/2004 a recunoștinței pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977, cu modificările și completările ulterioare
Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.
28. Proiect de hotărâre pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață totală de 230 mp – proprietate privată a unei persoane fizice – în vederea realizării lucrărilor de interes public local ’’Amenajarea unei grădini publice în cartierul Tomis Nord, zona Brotăcei – Tic Tac din Municipiul Constanța”.
Dumitru Caragheorghe: Aşa cum am salutat acest demers, ne menţinem poziţia şi susţinem acest proiect, dar nu înţelegem de ce un referat depus de consilierii USR în 29 ianuarie pe o speţă similară, nu a primit niciun răspuns nici până în ziua de astăzi. Vorbim de expropierea terenurilor de la Lupoaică. Acest proiect, noi îl susţinem".
Proiectul a fost aprobat cu 18 voturi pentru şi 8 abţineri.
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării către Consiliul Județean Constanța în vederea efectuării demersurilor necesare referitoare la trecerea imobilului situat în municipiul Constanța str. Medeea nr. 25A, din domeniul public al județului Constanța în domeniul public al municipiului Constanța.
Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al municipiului Constanța a unor terenuri situate în municipiul Constanța, zona Faleză Nord
Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.
31. Proiect de hotărâre pentru aprobarea completării HCL nr. 284/2021 privind aprobarea solicitării către Guvernul României în vederea efectuării demersurilor necesare referitoare la trecerea unui imobil din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Sănătății prin Direcția de Sănătate Publică a Județului Constanța în domeniul public al municipiului Constanța
Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.
32. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru premierea sportivilor și antrenorilor constănțeni din cadrul Clublului Sportiv Marina Constanța care au obținut performanțe deosebite la Campionatul Mondial de Ju Jitsu desfășurat la Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite, în anul 2021.
Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.
33. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru premierea sportivilor și antrenorilor constănțeni care au obținut performanțe deosebite la Cupa României Baschet Feminin 3x3, desfășurată în sezonul competițional 2021-2022
Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.
34. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru premierea sportivilor și antrenorilor constănțeni din cadrul Clubului Sportiv Farul Constanța care au obținut performanțe deosebite la competițiile internaționale oficiale desfășurate în anii competiționali 2020 și 2021
Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.
35. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume din bugetul local pentru premierea sportivilor constănțeni și a antrenorilor acestora pentru rezultatele deosebite obținute la competițiile de baschet-Liga Națională de Baschet 3x3 și Cupa României la Baschet 3x3, desfășurate în sezonul competițional 2021-2022
Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.
36. Proiect de hotărâre privind înființarea Club Sportiv Municipal
Costin Răsăuţeanu: "Grupul PSD vrea doar să sublinieze un aspect important. Considerăm că este nevoie şi, poate domnul primar va reflecta asupra acestei solicitări, de a înfiinţa un grup de lucru care să fie operativ, implicând de altfel toate asociaţiile sportive care sunt finanţate din banii constănţenilor. Cred că din acest grup de lucru trebuie să facă oamenii mari de sport constănţeni, cei cu care ne mândrim, cei care au experienţă. Ei ar putea să ne ajute la înfiinţarea unui Club Sportiv Municipal. Mă refer la Ilie Floroiu, Elena Frâncu şi aşa mai departe."
Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi şi o obţinere.
37. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Constanța în Grupul de lucru antibullying al Liceului Tehnologic ”Ioan N. Roman” din municipiul Constanța
Reprezentantul este Ateş Casimceali. A primit 26 de voturi pentru. Proiectul a trecut şi el cu 26 de voturi pentru.
38. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administrație al societății CT BUS S.A. Constanța
Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.
39. Proiect de hotărâre privind numirea unor membri provizorii în Consiliul de administrație al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța.
Una dintre poziţii va fi ocupata de Stere Hira, iar cea de-a doua va fi ocupată de Lorin Ursa. Stere Hira a obţinut 26 de voturi pentru şi Lorin Ursa 25 de voturi pentru. Proiectul a trecut cu 26 de voturi pentru
40. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
Din partea USR propunerea este Mihai Ochiuleţ. Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru
Suplimentarea proiectului ordinii de zi Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 123/2021 privind „Regulamentul de organizare si functionare a parcarilor publice din municipiul Constanta”
Proiectul a trecut cu 26 de voturi pentru
Suplimentarea proiectului ordinii de zi - 2 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local la data de 24.12.2021
Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.
Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.3588 secunde