LIVE TEXT / Aleşii locali, convocaţi ACUM în şedinţă ordinară

519
LIVE TEXT / Aleşii locali, convocaţi ACUM în şedinţă ordinară - fondsedintaacl1-1648717135.jpg
În aceste momente a început şedinţa ordinară de Consiliu Local din Constanţa. pe ordinea de zi sunt nu mai puţin de 50 de proiecte care urmează să fie dezbătute şi apoi votate de către consilierii locali. Pe ordinea de zi suplimentară se află 10 proiecte. La şedinţă sunt prezenţi 25 de consilieri din 27. 
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 11.02.2022
Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 28.02.2022
Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.
3. Informare privind deplasarea externă a domnului Ateș Casimceali – consilier local în Marsilia, Franța, în perioada 2-5 martie 2022, în conformitate cu prevederile art. 225 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al CT BUS S.A.
Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 419/2021 privind stabilirea prețului local pentru populație al energiei termice furnizată de către Societatea Termoficare Constanța SRL și a subvenției unitare acordată populației pentru perioada 01-11.2021-30.04.2022, în municipiul Constanța
Proiectul a fost aprobat cu 17 voturi şi 8 abţineri.
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 540/2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza de studiu de fezabilitate pentru construire străzi din municipiul Constanța – cartier Palazu Mare – strada Camil Ressu, strada Ștefan Dărăscu, strada Tache Ionescu, strada Theodor Pallady și strada Rozelor
Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza de studiu de fezabilitatea pentru „Lucrări de construire aferente tramei stradale din municipiul Constanța – cartier Palazu Mare: strada Păpădiei, strada Salviei, strada Socului”
Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza studiu de prefezabilitate „Regenerarea spațiilor verzi în zona Spitalului județean – bd. Tomis intersecție cu strada Nicolae Iorga și bd. Tomis - în fața blocurilor A1, A2 și A3 din municipiul Constanța”
Proiectul a fost aprobat cu 17 voturi pentru şi 8 abţineri.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de sănătate publică a municipiului Constanta 2022-2031
Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a imobilului-locuință situat în municipiul Constanța, str. Ion Corvin nr. 23, către Tănase Dorel și Tănase Lenuța în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 10156/27.09.2019 pronunțată de Judecătoria Constanța, în dosar nr. 1451/212/2019 rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 451/19.03.2020 pronunțată de Tribunalul Constanța
Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.
11. Proiect de hotărâre privind repartizarea și extinderea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință, situate pe raza municipiului Constanța
Consilierul USR, Dumitru Caragheorghe a luat cuvântul înainte de vot: „USR Constanţa a obţinut, la ultimele alegeri din municipiu, cel mai mare număr de voturi din partea cetăţenilor. În ciuda solicitării noastre de a ni se pune la dispoziţie un spaţiu adecvat pentru desfăşurarea activităţii, nu primit niciun răspuns pozitiv. În schimb, observăm că se rezolvă alte situaţii cu extinderi de sedii pentru alte partide, realizarea de parcări în apropierea sediilor altor partide. Vreau să trag un semnal de alarmă pentru că suntem singurul partid şi cel mai mare din Constanţa căruia nu i se îndeplinesc cerinţele pentru un spaţiu, conform prevederilor legale. Din acest motiv, ne vom abţine de la vot”. 

Proiectul a fost aprobat cu 19 voturi pentru şi 6 abţineri.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției serviciilor de asistență și reprezentare juridică în vederea apărării intereselor Municipiului Constanța prin primar, ale Primarului municipiului Constanța și ale Consiliului local al municipiului Constanța, precum și împuternicirea primarului municipiului Constanţa în vederea semnării contractelor având ca obiect servicii de asistență și reprezentare juridic
Proiectul a fost aprobat cu 17 voturi pentru şi 8 abţineri.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Municipiul Constanța și SC NEVERSEA SRL
Proiectul a trecut cu 25 de voturi pentru.
14. Proiect de hotărâre pentru modificareaHCL nr. 488/2021 privind alocarea unei sume din bugetul local pentru premierea sportivilor și antrenorilor constănțeni din cadrul Clubului Sportiv Farul Constanța care au obținut performanțe deosebite la competițiile internaționale oficiale, desfășurate în anii competiționali 2020 și 2021
Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.
15. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al municipiului Constanța, aprobat prin HCL nr. 260/2016
Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.
16. Proiect de hotărâre privind remunerarea membrilor comisiei de selecţie a ofertelor și a membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor culturale
Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.
17. Proiect de hotărâre pentru suplimentarea fondurilor financiare acordate Asociatiei Handbal Club Dobrogea Sud Constanta prin HCL nr. 232/2021 privind alocarea unor sume din bugetul local pentru finanțarea activităților sportive în anul competițional 2021 și sezonul competițional 2021-2022
A fost introdus un amendament pentru suplimentarea sumei alocate cu 300.000 lei.
Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.
18. Proiect de hotărâre pentru suplimentarea fondurilor financiare acordate Asociației Academia Club Sportiv Phoenix Constanța prin HCL nr. 232/2021 privind alocarea unor sume din bugetul local pentru finanțarea activităților sportive în anul competițional 2021 și sezonul competițional 2021-2022
Acelaşi amendament pentru suplimentarea sumei alocate cu 300.000 lei a fost iniţiat şi aprobat.
Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.
19. Proiect de hotărâre pentru suplimentarea fondurilor financiare acordate Asociației Baschet Club Athletic Constanța prin HCL nr. 232/2021 privind alocarea unor sume din bugetul local pentru finanțarea activităților sportive în anul competițional 2021 și sezonul competițional 2021-2022
Acelaşi amendament pentru suplimentarea sumei alocate cu 300.000 lei a fost iniţiat şi aprobat.
Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli de reprezentare și protocol pentru anul 2022
Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității închirierii unui spațiu administrativ cu destinația de birouri pentru desfășurarea activității unor compartimente din cadrul Primăriei municipiului Constanța
Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.
22. Proiect de hotărâre privind respingerea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul situat în zona Căminului de persoane vârstnice din str. Unirii, delimitat de str. Pescarilor, str. Cașin, str. Unirii, str. lt. Economu și str. Mr. Șofran, inițiatori Ștefan Marius și Ciutacu Daniela
Proiectul a fost aprobat cu 17 voturi pentru şi 8 abţineri.
23. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii „Scarlat Vârnav” unei străzi situate pe raza municipiului Constanța, în Stațiunea Mamaia
Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.
24. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii „strada Dumitru (Tache) Brumărescu” unei străzi situate pe raza municipiului Constanța, în zona PUZ Aurel Vlaicu
Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.
25. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirilor „Agapia” și „Văratec” unor străzi situate pe raza municipiului Constanța, în zona Baba Novac
Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul extravilan - parcelele identificate cu nr. cadastral 205205, 213559, 205480, 212453, în vederea introducerii în intravilan a parcelei A 898/27, inițiator Bimmer Workshop SRL
Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul extravilan delimitat de DN3 și limite cadastrale, în vederea introducerii în intravilan a parcelei A 898/21, inițiator Mobiparts SRL
Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.
28. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța
Comisia nr. 2 a propus introducerea unui amendament. Acesta a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Ulterior, proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil P+1E+M - locuință individuală cu funcțiune complementară, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 57, investitor Doga Tănăsică
Consilierul USR Cristiana Popescu şi a explicat faptul că parcela în discuţie, unde ar trebui să fie construit un imobil cu un etaj şi mansardă, are o suprafaţă de aproximativ 100 mp, neconstruibilă. În plus, acesta ar fi un fost spaţiu verde. "Dacă mergem pe principiul că nu ar trebui să se construiască blocuri pe spaţii verzi, atunci trebuie să respectăm şi principiul să nu se ridice case pe spaţii verzi", a subliniat consilierul local.
Proiectul a primit 18 voturi pentru şi 7 abţineri, fiind aprobat.
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul situat în Stațiunea Mamaia, zona restaurant Estival, delimitat de alei carosabile și limite cadastrale, inițiator Dumitru Danielopolu Pia Maria
Cu 8 voturi pentru, 6 voturi împotrivă şi 11 abţineri, proiectul nu a fost aprobat.
31. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către SC E-Distribuție Doborgea SA a imobilului teren în suprafață de 22,5 mp situat pe B-dul Aurel Vlaicu nr. 254, în vederea realizării serviciului public de distribuție a energiei electrice
Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării către Guvernul României pentru trecerea imobilului „Bar Expres și teren”, situat în municipiul Constanța, str. Cuza Vodă nr. 28, din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Sportului prin Direcția județeană pentru sport și tineret Constanța în domeniul public al municipiului Constanța
S-a înscris la cuvânt un cetăţean, Sorin Belu. Acesta nu s-a putut conecta în cadrul şedinţei, iar consilierul local PNL Mihaela Andrei a propus ca intervenţiile să aibă loc înainte de şedinţă şi, dacă există o problemă de conexiune, să se meargă mai departe cu votul proiectului. Consilierul local USR Dumitru Caragheorghe a subliniat, cu această ocazie, că imposibilitatea unui cetăţean de a lua cuvântul este una dintre disfuncţiunile cauzate de desfăşurarea şedinţelor online şi nu fizic. 
Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării către Guvernul României pentru trecerea imobilului „Complex sportiv Tomis”, situat în municipiul Constanța str. Flămânda nr. 11, din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Sportului prin Direcția județeană pentru sport și tineret Constanța în domeniul public al municipiului Constanța
Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării către Guvernul României pentru trecerea imobilului „Club Sportiv Farul Constanța”, situat în municipiul Constanța str. Decebal nr. 22, din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Sportului prin Clubul Sportiv Farul Constanța în domeniul public al municipiului Constanța
Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.
35. Proiectul de hotãrâre privind aprobarea solicitării către Guvernul României pentru trecerea imobilului „Hotel Sport – teren și construcție”, situat în municipiul Constanța str. Cuza Vodă nr. 2, din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Sportului prin Direcția județeană pentru sport și tineret Constanța în domeniul public al municipiului Constanța
Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării către Guvernul României pentru trecerea imobilului „Sala sporturilor și teren” situat în municipiul Constanța, bd. Tomis nr. 102-104, din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Sportului prin Direcția județeană pentru sport și tineret Constanța în domeniul public al municipiului Constanța
Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării către Guvernul României pentru trecerea imobilului Stadion „C.S. FARUL” situat în municipiul Constanța, str. Primăverii nr. 2, din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Sportului prin Direcția județeană pentru sport și tineret Constanța în domeniul public al municipiului Constanța
Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.
38. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării către Guvernul României pentru trecerea imobilului Complex Sportiv „Badea Cârțan” situat în municipiul Constanța, str. Badea Cârțan F.N. din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Sportului prin Direcția județeană pentru sport și tineret Constanța în domeniul public al municipiului Constanța
Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.
39. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării către Guvernul României privind trecerea imobilului Complex Sportiv Triunghi Constanța situat în municipiul Constanța, str. Caraiman F.N. din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Sportului prin Direcția județeană pentru sport și tineret Constanța în domeniul public al municipiului Constanța
Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.
40. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța
Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.
41. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea RAEDPP Constanța a unui imobil, proprietatea publică a municipiului Constanța
Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.
42. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării a unui bun imobil din domeniul public al Județului Constanța în domeniul public al municipiului Constanța și actualizarea inventarului domeniului public cu acesta
Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.
43. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 59/2022 privind dezmembrarea imobilelor-terenuri situate în municipiul Constanța Parcela VN 304/1, lot 2/2 și Parcela VN 304/2, lot 2 în vederea înscrierii în cartea funciară
Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.
44. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri mobile – mijloace fixe, din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanța
Ia cuvântul consilierul local USR Dumitru Caragheorghe: "Constanţa are nevoie de elemente de identificare majore, mai ales la intrările în oraş. Suntem in fata unui proiect care urmează să lase libere anumite spaţii şi unde va trebui apoi să fie amenajate elemente de identificare specifice. Există deja o linie bugetară deschisă în acest an cu un proiect, care vine să îndrepte un barbarism patrimonial care s-a făcut, prin dislocarea unui element de patrimoniu, Valul de pământ medieval şi înlocuirea acestuia cu acel vapor. Propunem reconstit Valului de pământ medieval, care poate aduce un plus cultural şi turistic pentru oraş".
Cu 17 pentru şi 8 împotrivă, proiectul a fost aprobat. 
45. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării către Guvernul României pentru trecerea imobilului Complex Sportiv Hidrotehnica situat în municipiul Constanța, str. Aurel Vlaicu nr. 123 din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Sportului prin Direcția județeană pentru sport și tineret Constanța în domeniul public al municipiului Constanța
Directorul general al Universităţii Maritime Constanţa a luat cuvântul: "Dorim să nu se modifice actualul administrator, dorim ca în continuare UMC să păstreze administrarea acestui imobil. Universitatea a devenit administrator urmare a unor solicitări întocmite de Ministerul Educaţiei şi Ministerul Economiei, explicând care este nevoia din punct de vedere al învăţământului. La preluarea în administrare, clădirea şi întregul imobil erau într-o stare avansată de degradare, erau nefuncionale. Sala de sport nu va mai avea utilităţi şi nu se mai puteau desfăşura activităţi în sală. UMC a investit în imobil sume considerabile. Peste 400.000 lei au fost investiţi într-un timp foarte scurt şi a fost redată sala de sport destinaţiei iniţiale. UMC a continuat să investească acolo şi au fost făcute dotări importante. Practic, în momentul de faţă, sala de sport este funcţională, de ea depinde activitatea didactică a UMC, dar a fost menţinută şi pentru şcolile şi cluburile constănţene, cu titlu gratuit. Am încercat să fim un administrator bun, în această perioadă, am făcut investiţii. În prezent, avem demersuri foarte avansate către CNI pentru 2 obiective complementare. Este vorba despre consolidarea, reabilitarea şi modernizarea sălii de sport, pentru care avem documente depuse şi banii sunt alocaţi anul acesta, urmând ca obiectivul să fie predat CNI tot anul acesta. Complementar, tot în colaborare cu Ministerul Educaţiei, care are un program naţional integrat cu săli de sport şi cămine pentru studenţi, am propus construirea unui cămin, alipit acestei săli de sport. Ea va putea să găzduiască şi competiţii locale. Avem demersuri foarte avansate pentru finanţarea reabilitării sălii de sport şi a construirii căminului de studenţi. În plus, UMC urmează să primească vizita reprezentanţilor ARACIS, care se face periodic. Trebuie să facem dovada că avem spaţiile necesare pentru învăţământ. Sala de sport este vitală pentru UMC, am avansat documente către ARACIS cum că suntem în posesia acestui spaţiu. Am fi puşi într-o situaţie foarte dificilă să explicăm faptul că nu o mai avem. În plus, suntem nevoiţi să mutăm întreaga bibliotecă, cu tot fondul de carte. Avem în desfăşurare un contract de reparaţii curente pentru una dintre clădiri. Se investesc peste 200.000 lei pentru aceasta. Ne aflăm în situaţia în care noi, din venituri proprii, investim, inclusiv din fonduri de la Ministerul Educaţiei şi suntem constrânşi de acespre prevederi. 
Primarul Vergil Chiţac: "Nu vreau să elaborez prea mult vizavi de argumentaţiile dvs. Cu toţii ştim că această sală v-a fost dată în fol printr-.o hg acum 10 ani de zile, care a fost condiţi de realizarea unor investiţii. În acelaşi timp, există un raport al DJTS care spune că nu v-aţi îndeplinit aceste obligaţii. Nu e treaba mea să judec dacă ceea ce a spus DJTS este adevărat sau dacă dvs v-aţi îndeplinit aceste obligaţii. Vrem să înfiinţăm un club sportiv municipal în care aducem laolaltă toate secţiile sportive şi vrem să dezvoltăm sportul constănţean. Dacă făceaţi investiţii importante acolo, ar fi fost poate imoral să luăm imobilul. Guvernul va decide dacă va rămâne la dvs. sau dacă ne-o dă nouă spre administrare. În niciunul dintre cazuri nu cred că aveţi de pierdut". 
Proiectul a fost aprobat, ulterior, cu 25 de voturi pentru.
46. Proiect de hotărâre privind punerea la dispozitia proiectului „Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din muncipiul Constanța – Etapa 1” a terenurilor din domeniul privat si public al municipiului Constanța
Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.
47. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Ministerului Finanțelor în Consiliul de administrație al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța
A fost aprobată propunerea pentru Mărioara Niţu.
48. Proiect de hotărâre privind numirea unor membri provizorii în Consiliul de administrație al societății CT BUS S.A. Constanța
A fost propusă menţinerea membrilor Ţuţuianu Sorin Petrică şi Bitoleanu Ştefan. Primul dintre aceştia a primit 24 de voturi pentru, iar cel de-al doilea a primit 21 de voturi pentru.
Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.
49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Muzeului de Artă Populară Constanța și a componenței comisiei de evaluare și de soluționare a cotestațiilor
Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.
50. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
Viceprimarul Ionuţ Rusu a propus-o pe Adriana Arghirescu. 
Proiectul a fost aprobat cu 24 de voturi pentru.
Suplimentarea proiectului ordinii de zi
A început votul pentru ordinea suplimentară.
1. Raportul primarului municipiului Constanța, domnul Vergil Chițac, privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Constanța, conform prevederilor art. 155 alin. (3) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării către Guvernul României pentru trecerea imobilului „Restaurant Sport S+P” (teren și construcție) situat în municipiul Constanța, str. Cuza Vodă nr. 28 din domeniul public al Statului Român și administrarea Direcției județene pentru sport și tineret Constanța din cadrul Ministerului Sportului în domeniul public al municipiului Constanța
Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 74/2022 privind înființarea Fundației Pontica
Se propune înlocuirea membrului Ioana Claudia Dobre, care a demisionat, cu Cristina Papazian. Au fost exprimate 16 voturi pentru şi 7 împotrivă.
Cu 18 voturi pentru şi 6 abţineri, proiectul a fost aprobat.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului multianual REACTIS – REAbilităm ConsTanța IStorică pentru realizarea lucrărilor de protejare și intervenție asupra clădirilor cu valoare cultural arhitecturală situate în centrul istoric Constanța și alte perimetre considerate prioritare din municipiul Constanța"
Proiectul prevede acordarea de împrumuturi din partea autorităţilor pentru proprietarii de imobile cu valoare culturală arhitecturală din centrul istoric al municipiului, în vederea realizării de lucrări de reabilitare a faţadelor.
Cu 17 voturi pentru şi 7 abţineri, proiectul a fost aprobat.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului «Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit „Lumea Copiilor”, Constanța» în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență
Proiectul a fost aprobat cu 24 de voturi pentru.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului «Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit „Căsuța de Turtă Dulce”, Constanța» în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență
Proiectul a fost aprobat cu 24 de voturi pentru.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitare clădire Colegiul Național Mihai Eminescu, Constanța” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență
Proiectul a fost aprobat cu 24 de voturi pentru.8. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 14, Palazu Mare, Constanța” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență
Proiectul a fost aprobat cu 24 de voturi pentru.9. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului «Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit „Steluțele Mării”, Constanța» în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență
Proiectul a fost aprobat cu 24 de voturi pentru.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 23, Constanța” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență
Proiectul a fost aprobat cu 24 de voturi pentru.


Pagina a fost generata in 0.5669 secunde