Şedinţă de guvern - proiect de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, pe ordinea de zi

561
Şedinţă de guvern - proiect de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, pe ordinea de zi - yju5nmu3y2e1otm0mzi3yzczmwu1ymyz-1700727360.jpg

Articole de la același autor

Un proiect de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe va fi aprobat, joi, în şedinţa Executivului.

Potrivit expunerii de motive, prin proiectul de lege sunt stabilite domeniile în care Guvernul va putea emite ordonanţe pe perioada vacanţei parlamentare din luna ianuarie 2024, şi anume: Finanţe şi Economie; Dezvoltare, Lucrări Publice şi Administraţie; Muncă şi Solidaritate Socială; Afaceri Interne; Sănătate; Agricultură; Transporturi şi Infrastructură; Cultură; Investiţii şi Proiecte Europene; Prorogarea sau modificarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege, scrie Agerpres.

Va fi aprobat şi un proiect de hotărâre de guvern privind măsurile destinate organizării, desfăşurării şi finanţării paradei militare naţionale din acest an prilejuită de Ziua Naţională a României, la 1 Decembrie.

"Prin măsurile preconizate, se asigură posibilitatea participării detaşamentelor reprezentative ale armatelor statelor membre NATO şi partenere alături de cele ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Protecţie şi Pază, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor cu tehnică şi efective la parada militară naţională din 1 Decembrie 2023, din municipiul Bucureşti", se arată în nota de fundamentare a proiectului.

Prin proiect se propune invitarea în ţara noastră de către Ministerul Apărării Naţionale a cel mult 600 de persoane, care vor face parte din detaşamentele armatelor statelor membre NATO şi partenere, în scopul participării la parada militară naţională.

Guvernul va aproba şi un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru instituirea unor măsuri în derularea Programului naţional de dezvoltare locală şi a Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny'.

"În cazul neadoptării măsurilor preconizate, eforturile susţinute ale Guvernului de a realiza investiţii publice prin care să se asigure dezvoltarea infrastructurii locale de care să beneficieze cetăţenii nu vor avea rezultatul aşteptat, beneficiarii fiind în imposibilitatea de a le implementa, finaliza şi recepţiona investiţiile. Aceste măsuri sunt necesare, ţinând cont de faptul că în piaţă au apărut anumite condiţii, în urma cărora s-a constatat creşterea preţului materialelor de construcţii, precum şi creşterea preţului pe pieţele de energie electrică şi gaze naturale, a combustibilului, transporturilor de mărfuri, la nivel internaţional, cu impact direct în producţia şi distribuţia tuturor produselor utilizate în realizarea proiectelor de investiţii", se arată în nota de fundamentare a proiectului.

Executivul va aproba şi un proiect de hotărâre privind acordarea de ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor evacuate din Fâşia Gaza.

Ajutoarele, destinate acoperirii unor cheltuieli de cazare şi masă, se acordă astfel: 2.000 lei lunar pentru familia cu 1 până la 5 membri, inclusiv, pentru cazare; 3.000 lei lunar pentru familia cu peste 5 membri, pentru cazare; câte 600 lei lunar pentru persoana singură, respectiv fiecare persoană din familie pentru asigurarea hranei.

"Ajutorul de urgenţă se acordă pe o perioadă de maximum 4 luni, începând cu luna decembrie 2023, dar nu mai târziu de 31 martie 2024, respectiv de la data depunerii solicitării", se precizează în nota de fundamentare.

Vor fi aprobate şi o serie de acte normative pentru suplimentarea din Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului a bugetelor mai multor instituţii publice: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor; Institutul Cultural Român, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, Autoritatea Electorală Permanentă, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe.

Prin hotărâre, se va aproba şi alocarea unor sume pentru finanţarea unor cheltuieli din învăţământul preuniversitar.

"Se propune prin prezentul proiect de act normativ suplimentarea bugetului autorităţilor administraţiei publice locale, cu suma de 52.383 mii lei, respectiv 31.087 mii lei pentru finanţarea unităţilor de învăţământ de stat şi 21.296 mii lei pentru finanţarea unităţilor de învăţământ particular şi confesional acreditate, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, reprezentând credite de angajament şi credite bugetare", se spune în nota de fundamentare.

Tot printr-o hotărâre, Executivul va reaproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Construire Spital Regional de Urgenţă Craiova".

"Modificarea indicatorilor tehnico-economici aprobaţi prin HG nr. 786/2019 se datorează: majorării, în perioada 2019 - 2023, a preţului materiilor prime, materialelor de construcţii, echipamentelor, dotărilor, utilajelor, energiei, combustibilului etc., în contextul crizei mondiale în domeniu, efectelor colaterale ale crizei provocate de pandemia COVID-19 şi al conflictului aflat în imediata apropriere a graniţelor României; apariţiei unor diferenţe între soluţia tehnică aprobată la faza SF şi soluţia tehnică definitivată la faza DTAC, care au rezultat în urma actualizării soluţiei tehnice în conformitate cu prevederile legislative în domeniu intrate în vigoare ulterior elaborării studiului de fezabilitate aprobat. (...) Valoarea totală actualizată supusă reaprobării, respectiv 3.708.575 mii lei, cu TVA, raportată la valoarea iniţială aprobată prin HG nr. 786/2019, prezintă o majorare cu suma de 858.067 mii lei, inclusiv TVA", conform notei de fundamentare.

În şedinţa de guvern se va aproba, prin memorandum, solicitarea Ministerului Apărării Naţionale către Parlamentul României privind obţinerea aprobării prealabile pentru iniţierea procedurii de achiziţie de rachete PAC-2 GEM-T, în scopul consolidării capabilităţii de apărare aeriană cu baza la sol aferentă programului de înzestrare esenţial "Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)".

Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.3431 secunde