Transportul elevilor, în atenția Asociaţiei Municipiilor din România

352
Transportul elevilor, în atenția Asociaţiei Municipiilor din România - asociatiamunicipiilor-1615313880.jpg
Asociația Municipiilor din România (AMR) solicită Ministerului Educaţiei Naţionale şi Ministerului Finanţelor Publice să respecte legislaţia în vigoare privind asigurarea finanţării transportului elevilor în interiorul municipiilor /oraşelor de la bugetul de stat. Conform unui proiect de ordonanță de urgență, iniţiat de MEN, se intenționează modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011, astfel încât nu se va asigura finanţarea transportului local al elevilor din bugetul de stat, transferând această obligaţie autorităţilor locale. Astfel: Legea 226/2020 stipulează clar, fără echivoc, că: „Elevii din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat beneficiază de gratuitate la servicii publice de transport local şi judeţean, pe tot parcursul anului calendaristic”, finanţarea asigurându-se de la bugetul de stat. Urmare aprobării de către Parlament a Legii bugetului de stat pe anul 2021, municipiile şi-au construit bugetele pe anul în curs plecând de la legislaţia în vigoare, respectiv de la asigurarea finanţării acestui capitol de cheltuieli de la bugetul de stat. Aprobarea acestei ordonanţe de către Guvernul României, prin care se încearcă modificarea legislaţiei privind finanţarea de la bugetul de stat a transportului elevilor, prin OUG, după aprobarea bugetului în parlament, este de natură să creeze dezechilibre bugetare pe care municipiile nu le pot asigura din surse proprii, punând în pericol chiar funcţionarea eficientă a sistemului de învăţământ preuniversitar la nivel naţional. Totodată se încalcă unul din principiile autonomiei locale conform căruia nu se pot transfera responsabilităţi către autorităţile locale fără asigurarea sursei de finanţare. 

Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!
Pagina a fost generata in 1.6202 secunde