Ultima ședință din an la Consiliul Local Constanța. Ce se va discuta

296
Ultima ședință din an la Consiliul Local Constanța. Ce se va discuta - sedintaconsiliullocal15-1576744182.jpg
Edilul Constanței Decebal Făgădău i-a convocat, astăzi, pe consilierii locali la ultima ședință ordinară din acest an. Evenimentul va avea loc, de la ora 12.00, în sala "Remus Opreanu" a Consiliului Județean Constanța. Potrivit convocatorului pe ordinea de zi se află următoarele proiecte de hotărâre:

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 28.11.2019;

2. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 10.12.2019;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al CT BUS S.A. pe anul 2019;

inițiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza de studiu de fezabilitate pentru construire străzi din municipiul Constanța – cartier Baba Novac - Strada Putna, Strada Teleajen, Strada Scheia, Strada Drăgaica, Prelungirea Aleea Morilor, Aleea Lămâiței, Aleea Sânzienelor, Strada Muscel, Strada Posada;

inițiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza de studiu de fezabilitate pentru construire străzi din municipiul Constanța – cartier Veterani - Strada Prelungirea Meșterul Manole;

inițiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza de studiu de fezabilitate pentru construire străzi din municipiul Constanța – cartier Palazu Mare - Strada Camil Ressu, Strada Stefan Dărăscu, Strada Tache Ionescu, Strada Theodor Pallady și Strada Rozelor;

inițiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza de studiu de fezabilitate pentru construire străzi din municipiul Constanța – cartier Compozitorilor - Strada Sabin Drăgoi, Strada Paul Constantinescu, Strada Ion Voicu, Aleea Ion Voicu, Aleea Iosif Sava, Aleea Colindelor, Strada Clopoțeilor, Strada Dimitrie Cuclin, Strada Aleea Madrigal, Strada Aleea Muzicii, Strada Constantin Bobescu, Strada Nicolae Kirkulescu, Strada Ionel Perlea, Strada Haricleea Darclee, Strada Edmond Deda;

inițiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza de studiu de prefezabilitate pentru amenajare strada Amsterdam – tronsonul cuprins între bd. Tomis și str. Madrid - și intersecție sens giratoriu cu iluminare bd. Tomis, str. Amsterdam și str. Alexandru Sahia;

inițiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizelor generale pentru lucrările de construire aferente tramei stradale din municipiul Constanța – Cartier Compozitori – Etapa I, cartier Baba Novac – Etapa I și cartier Palazu Mare – amenajare strada Prelungirea Recoltei;

inițiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea "Strategiei de alimentare în sistem centralizat cu energie termică a municipiului Constanța";

inițiator: primar Decebal Făgădău

-aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Primăriei municipiului Constanța;

inițiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de asistență socială Constanța prin modificarea și completarea HCL nr. 453/2018 privind modificarea și completarea HCL nr. 185/2015 privind înființarea Serviciului public de asistență socială Constanța în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța, cu modificările și completările ulterioare;

inițiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 7 din HCL nr. 65/2011 privind aprobarea "Programului de construire unități locative modulare în municipiul Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente" – Campusul Social Henri Coandă – str. Ștefăniță Vodă, cu modificările și completările ulterioare;

inițiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

14. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3 la HCL nr. 417/2017 privind stabilirea salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța;

inițiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcții, Regulamentului de organizare și funcționare și a Regulamentului de ordine interioară aferente Regiei Autonome de Distribuire a Energiei Termice;

inițiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

16. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru premierea sportivilor constănțeni și a antrenorului principal constănțean din cadrul Asociației Club Sportiv Marina Constanța care au obținut performanțe deosebite la competițiile internaționale oficiale din perioada mai – octombrie 2019;

inițiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

17. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Tudor Otilia - Loredana;

inițiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

18. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Ștefan Zoița;

inițiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

19. Proiect de hotărâre privind interzicerea utilizării produselor din plastic de unică folosință în cadrul acțiunilor de protocol și evenimentelor organizate de Primăria municipiului Constanța, precum și de către instituțiile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Constanța;

inițiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5

20. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

inițiator: primar Decebal Făgădău

-aviz Comisia de specialitate nr. 2 și nr. 5

21. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din municipiul Constanța;

inițiator: primar Decebal Făgădău

-aviz Comisia de specialitate nr. 3 și nr. 5

22. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute în favoarea E-Distribuție Dobrogea S.A. asupra terenului în suprafață de 40 mp situat în Stațiunea Mamaia, bd. Mamaia nr. 341G, în vederea realizării serviciului public de distribuție a energiei electrice;

inițiator: primar Decebal Făgădău

-aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 5

23. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 384 mp situat în municipiul Constanța, bd. Tomis nr. 1, în favoarea societății Doris Trading SRL;

inițiator: primar Decebal Făgădău

-aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 5

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, bd. Mamaia nr. 465, zona mal lac Siutghiol, în suprafață de 304 mp;

inițiator: primar Decebal Făgădău

-aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 5

25. Proiect de hotărâre privind extinderea valabilității planului urbanistic zonal aprobat prin HCL nr. 352/2016 până la data de 29.11.2022;

inițiator: primar Decebal Făgădău

-aviz Comisia de specialitate nr. 2

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de al. Marathon, al. Olympia, al. Salamina și bd. Mamaia, inițiator SC Gamaro Construct SRL;

inițiator: primar Decebal Făgădău

-aviz Comisia de specialitate nr. 2

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - supraetajare locuință individuală parter, str. Năvalnicului nr. 13, investitor Pelcea Cristian Constantin;

inițiator: primar Decebal Făgădău

-aviz Comisia de specialitate nr. 2

28. Proiect de hotărâre privind detalierea Regulamentului local de urbanism aferent Planului urbanistic zonal aprobat prin HCL nr. 286/2006;

inițiator: primar Decebal Făgădău

-aviz Comisia de specialitate nr. 2

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Vârful cu Dor, incinta sere și limita intravilanului, inițiator SC Elemo SRL;

inițiator: primar Decebal Făgădău

-aviz Comisia de specialitate nr. 2

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Pescarilor, plajă și str. Cașin, inițiator Pufleanu Dumitru;

inițiator: primar Decebal Făgădău

-aviz Comisia de specialitate nr. 2

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Ion Rațiu, str. Laic Vodă, str. Petru Vulcan și str. Mircea cel Bătrân, inițiator Pricopie Marius;

inițiator: primar Decebal Făgădău

-aviz Comisia de specialitate nr. 2

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Munții Tatra, str. lt. Petre Măndoi, incinta Liceului CFR și calea ferată, inițiator Arhiepiscopia Tomisului;

inițiator: primar Decebal Făgădău

-aviz Comisia de specialitate nr. 2

33. Proiect de hotărâre privind valabilitatea HCL nr. 95/2008 și HCL nr. 192/2017;

inițiator: primar Decebal Făgădău

-aviz Comisia de specialitate nr. 2

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Nicolae Iorga, al. Crizantemelor, al. Lăcrămioarei și bloc J2, inițiator SC Sigma Premium SA;

inițiator: primar Decebal Făgădău

-aviz Comisia de specialitate nr. 2

35. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 4 din HCL nr. 222/2017 privind organizarea Consiliului de administrație al SC Confort Urban SRL Constanța.

inițiator: primar Decebal Făgădău

-aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 5

În plus, pe ordinea suplimentară se mai află alte două proiecte

- Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 112/2013 privind subvenționarea activității de administrare a Campusului de unități locative modulare Henri Coandă;

inițiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

- Proiect de hotărâre privind darea în administrare Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice Constanța a rețelei de transport a energiei termice a municipiului Constanța;

inițiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!
Pagina a fost generata in 0.256 secunde