Diplomele medicilor, recunoscute peste hotare?

136
Diplomele medicilor, recunoscute peste hotare? - aboutpic01-1497782102.jpg
Un proiect pus în dezbatere publică prevede că titlurile oficiale de calificare ca medic specialist eliberate de statele terțe altele decât Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă și Statele Unite ale Americii, echivalente specialităților medicale clinice și paraclinice prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice, s-ar putea recunoaște ca și certificate de medic specialist eliberate de Ministerul Sănătății.


Potrivit proiectului, una dintre condițiile recunoașterii este aceea că formarea de medic specialist pentru care se solicită echivalarea s-a efectuat în condiții de studiu și practică medicală care asigură competența profesională a acestuia, cel puțin similară cu competența profesională a medicilor pe plan național.


În proiect se precizează că titlurile de medic specialist dobândite în statele terțe care nu au corespondent cu specialități din Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală nu se supun procedurii de recunoaștere.


În cazul în care nu sunt întrunite în totalitate criteriile de recunoaștere, o comisie mixtă poate institui procedura unei probe de aptitudini profesionale care are ca scop evaluarea parcursului profesional teoretic și a abilităților practice ale solicitantului.


Proba de aptitudini profesionale constă în susținerea și promovarea a două componente, teoretică și clinică sau practică, în funcție de specialitate, subiectele făcând parte din tematica examenului de medic specialist aflată în vigoare.


Punctajul de promovare al fiecărei probe este de minimum 7.00. pe baza baremului întocmit de comisia de examinare. Proba de aptitudini profesionale se consideră promovată dacă la finalizarea examinării solicitantul obține minimum media 7.00.


Rezultatul probei de aptitudini profesionale se comunica în scris solicitantului de către Comisie și Ministerului Sănătății, împreună cu procesul verbal încheiat in acest scop.


Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.2339 secunde