Primăria Constanța vrea vedere spre mare și la vestigiile istorice

Fără blocuri turn pe falezele din Peninsulă!

Marţi, 27 Decembrie 2016, 18:46
3145
De mai bine de șase ani, una dintre cele mai frumoase zone ale Constanței se dezvoltă haotic. În lipsa unui Plan Urbanistic Zonal, Peninsula s-a umplut de tot felul de clădiri kitschoase, blocuri de sticlă sau turnuri imense de betoane care pun în umbră imobilele istorice, multe dintre ele lăsate în paragină. Singurele reglementări urbanistice se fac, în prezent, prin autorizațiile de construcție, pentru investitori, sau prin cele de funcționare, pentru operatorii economici. 


Pe masa Biroului de Strategii Urbane din cadrul Primăriei Constanța a ajuns, în sfârșit, o variantă a unui Plan Urba-nistic Zonal realizat încă din anul 2012 de arhitecta Mirela Băncescu, de la SC Expaco SRL, în cadrul unui contract de prestări servicii pentru Primăria muni-cipiului Constanța. PUZ-ul respectiv nu a primit niciodată avizul Consiliului Local, deși în 2013 a fost emis un certificat de urbanism în vederea aprobării. În 2015, certificatul a expirat fără să fie votat. Abia acum i-a venit rândul și se pare că va dura până când va primi avizul final. 


Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului a anunțat, ieri, că a analizat documentația de urbanism PUZ - Zona Peninsulară și că, având în vedere complexitatea proiectului, acesta va fi discutat pe parcursul mai multor ședințe, în vederea evaluării și corectării proiectului. 


Proprietarii taluzurilor vor să ridice blocuri 


Deocamdată, în prima ședință, au fost luate în discuție doar propunerile de reglementare a terenurilor situate pe versanți. De altfel, aceasta a fost și cea mai disputată propunere din 2012 în-coace. Practic, arhitecții care au elaborat PUZ-ul vorbesc despre ridicarea de construcții noi pe taluzul de la plaja Modern. Acolo sunt propuse a se construi blocuri turn cu cel puțin zece etaje. 


"Acest lucru va altera specificul istoric al zonei și va bloca vizibilitatea anumitor obiective turistice și istorice", era de părere, la momentul respectiv, arhitectul Alexandru Bălan, președin-tele filialei Constanța a Ordinului Arhitecților din România. 


Mirela Băncescu, cea care a elaborat PUZ-ul, menționa, în 2012, că imobilele respective nu vor afecta aspectul zonei. 
"Zona de taluz din nord-estul Peninsulei, dinspre Portul Tomis, este pro-prietate privată și proprietarii doresc reglementare de PUZ, în vederea construirii. Blocurile vor avea trei registre. Vor fi păstrate culoare de vizibilitate cu ieșire spre mare. Însă, în afară de Hotelul Palas, în rest, în zonă sunt nu-mai dosuri de case", spunea repre-zentantul Expaco SRL. 


Interdicție temporară de construire pe versanți
 
Se pare însă că propunerea arhitectei Băncescu nu este însă nici pe placul urbaniștilor de la Primăria Constanța. 


Iată ce se precizează în rezoluția emisă după prima analiză: "Se recomandă instituirea unei interdicții temporare de construire pe terenurile de pe versanți, până la întocmirea, avizarea și aprobarea unor studii de fundamentare geotehnice și hidrogeo-logice care să aibă ca obiectiv găsirea de soluții de consolidare a malurilor printr-un proiect unitar. Reglementarea acestor zone se va face după implementarea proiectului menționat, prin actualizarea PUZ la nivelul întregii zone peninsulare, iar autorizarea ulterioară a construcțiilor se va face în baza unor documentații de urbanism faza PUD". 


Cu alte cuvinte, nimeni nu va putea să se apuce de ridicat turnuri pe spațiile verzi ale versanților dacă nu va avea studii clare și dacă nu va consolida malurile astfel încât să nu se întâmple ceea ce s-a întâmplat pe strada Traian, unde investitorul s-a apucat de treabă și tot malul, cu tot cu stradă și blocurile din zonă au luat-o la vale. 


Maximum două etaje 


În rezoluție mai sunt stabilite și alte reglementări care nu permit ridicarea de blocuri în anumite zone istorice și turistice. 
"Pe taluzul adiacent străzii Mircea cel Bătrân, între intersecția cu bulevardul Ferdinand și Biserica Greacă, unde nu mai există fond istoric în vecinătate, este permisă reglementarea unor construcții (după îndeplinirea cerințelor de stabilizare a malurilor), dar înălțimea acestora va fi limitată de nivelul de călcare al promenadei de la nivelul existent al versantului, pentru asigurarea vizibilității asupra mării. De asemenea, în zonele reglementate ca spații verzi vor fi admise construcții ușoare (cu structură metalică, închidere peri-metrală din sticlă și fundații izolate) pentru protejarea și punerea în valoare a vestigiilor istorice. Autorizarea acestora se va face în baza unor concursuri de soluție, urmate de documentații de urbanism faza PUD", se arată în rezoluția Serviciului de Urbanism. 


Zone pietonale și de promenadă 


De asemenea, autoritățile locale doresc să studieze posibilitatea asigurării accesului publicului în partea de sus a taluzului prin crearea de circulații pietonale și accese din circulațiile publice existente. În ce privește zona de platou istoric, se vor lăsa libere perspectivele spre mare, iar reglementările pentru parcelele monumentelor istorice vor ține seamă de necesitatea păstrării situației existente. Funcțiunile permise vor fi largi, din domeniul turistic, muzeal, completate cu alimentație publică, hoteluri de mici dimensiuni, artizanat etc. Regimul de înălțime maxim permis este parter, două etaje și mansardă sau aliniat la cornișa insulei. 


Pagina a fost generata in 0.3437 secunde