Măsurile de mediu și climă aplicabile pe terenurile agricole, finanțate din fonduri europene

120
6
Măsurile de mediu și climă aplicabile pe terenurile agricole, finanțate din fonduri europene - masuriledemediusiclimapentruagri-1488816209.jpg
Măsurile de mediu și climă aplicabile pe terenurile agricole beneficiază de alocări financiare consistente în perioada de programare 2014 - 2020. Suma disponibilă pentru aceste măsuri este de circa 2,66 miliarde de euro (Măsura 10 - 1,071 miliarde de euro, Măsura 11 - 236,42 milioane de euro, Măsura 13 - 1,355 miliarde de euro), se arată într-un comunicat al Ministerului Agriculturii.

Astfel, fermierii pot accesa fonduri europene pe baza deschiderii unor angajamente în cadrul măsurilor de agro-mediu și climă (Măsura 10), agricultură ecologică (Măsura 11) și pentru zonele care se confruntă cu constrângeri naturale (Măsura 13), acestea fiind implementate în România începând cu anul 2015.

Noul pachet de măsuri de mediu și climă reprezintă un instrument pus la dispoziția statelor membre pentru promovarea utilizării eficiente a resurselor, precum și pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii în agricultură și zonele rurale, în concordanță cu obiectivele stabilite prin Strategia Europa 2020.

În contextul definitivării cadrului legislativ aplicabil măsurilor de mediu și climă, precum și în urma lansării campaniei de depunere a cererilor unice de plată pentru anul 2017, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale urmărește o intensificare a acțiunilor de informare a tuturor utilizatorilor de terenuri agricole situate în zonele eligibile pentru măsurile de mediu și climă ale PNDR.

Astfel, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale vine în sprijinul fermierilor, beneficiari sau potențiali beneficiari ai acestor măsuri cu informații detaliate privind modalitatea deschiderii angajamentelor în anul 2017, condițiile de eligibilitate și cerințele specifice aplicabile în cadrul acestor angajamente, standardele aplicabile (eco-condiționalitate - GAEC și SMR, cerințe minime privind utilizarea îngrășămintelor și substanțelor de protecție a plantelor, activitatea minimă și încadrarea în categoria fermierilor activi) și nivelul plăților acordate în cadrul fiecărui tip de angajament.

La nivelul instituțiilor implicate în elaborarea, implementarea și promovarea măsurilor de mediu și climă (Autoritatea de Management pentru PNDR, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură) au fost elaborate o serie de documente informative și de ghidare, utile în accesarea și implementarea cu succes a angajamentelor, respectiv:

- pliant informativ privind schemele / măsurile de plată pentru care se poate solicita sprijin prin cererea unică de plată în campania 2017,

- pliant informativ privind completarea electronică a cererii unice de plată pentru anul 2017 folosind IPA Online,

- pliant informativ privind normele de eco-condiționalitate aplicabile în anul 2017,

- afișe informative privind plățile compensatorii acordate în cadrul măsurilor de mediu și climă din PNDR 2014-2020,

- broșura informativă privind măsurile compensatorii de dezvoltare rurală (măsurile de mediu și climă ale PNDR 2014-2020) aplicabile pe terenuri agricole în anul 2017,

- lista zonelor eligibile în cadrul măsurilor de mediu și climă ale PNDR 2014-2020,

- hărțile, la nivel județean și regional, cu încadrarea unităților administrativ-teritoriale în zonele eligibile în cadrul măsurilor de mediu și climă ale PNDR 2014-2020, indicănd arondarea acestora pe Centre Locale APIA,

- ghid informativ pentru beneficiarii măsurilor de mediu și climă ale PNDR 2014-2020,

- calendarele de aplicare a lucrărilor agricole pe pajiști permanente și pe terenuri arabile, în corelare cu obligațiile prevăzute de angajamentele de agro-mediu și climă prevăzute de pachetele Măsurii 10,

- modelele de caiete de agro-mediu și pentru agricultura ecologică, însoțite de instrucțiuni de completare, adresate beneficiarilor Măsurii 10 și Măsurii 11 din PNDR 2014-2020,

- broșura conținând unele specii de plante care pot fi utilizate ca indicatori pentru pajiștile cu înaltă valoare naturală (HNV) din România,

- broșura conținând speciile de plante utilizate ca indicatori de management (intensiv sau extensiv) al pajiștilor permanente cu înaltă valoare naturală (HNV) din Romania

Informațiile relevante privind condițiile aplicabile măsurilor de mediu și climă în anul 2017 se pot consulta la toate centrele locale și centrele județene APIA, oficiile județene și centrele regionale ale AFIR, la compartimentele de dezvoltare rurală județene și la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Aceste informații sunt disponibile și în mediul online:

- pe paginile web ale MADR (www.madr.ro, www.pndr.ro, www.rndr.ro),

- pe site-ul AFIR (www.afir.info),

- pe site-ul APIA (www.apia.org.ro).

Pentru a aduce aceste informații cât mai aproape de fermieri, în perioada imediat următoare se va desfășura o amplă campanie de distribuire a documentelor enumerate anterior la instituții și parteneri ai MADR care activează la nivel național, regional, județean sau local.

În cadrul acestei campanii, MADR și instituțiile responsabile cu implementarea măsurilor de mediu și climă (APIA și AFIR) vor încerca prin informările postate pe site-urile proprii să prezinte informațiile de detaliu privind modul de accesare și condițiile de implementare ale angajamentelor, astfel încât să se asigure cele mai bune condiții pentru creșterea gradului de accesare al acestor măsuri, dar și creșterea calității implementării ca rezultat al unei bune informări a beneficiarilor.

x x x

Măsurile de mediu și climă care se implementează în perioada de programare 2014 - 2020 continuă eforturile întreprinse în perioada de programare 2007 - 2013 pentru atingerea unor obiective ambițioase de protecția mediului.

Începând cu anul 2007, România a beneficiat de sprijin în cadrul Politicii Agricole Comune (PAC) a UE pentru dezvoltarea rurală, cu scopul creșterii competitivității sectorului agro-alimentar și forestier, diversificarea activităților în spațiul rural și scăderea dependenței populației de activitățile agricole, precum și pentru îmbunătățirea mediului și a spațiului rural.

Astfel, în România a fost implementată începând cu anul 2007 Măsura 211 - zona montană defavorizată, iar începând cu anul 2008 au fost implementate Măsura 212 - zone defavorizate (altele decât zona montană) și Măsura 214 - agro-mediu. Prin aceste măsuri s-a asigurat atât compensarea utilizatorilor de terenuri agricole situate în zone unde activitățile agricole sunt afectate de condiții naturale nefavorabile, dar și compensarea pierderilor de venituri și a cheltuielilor suplimentare înregistrate de fermierii care adoptă în mod voluntar practici agricole extensive, cu impact redus asupra mediului, în scopul menținerii valorii de mediu ridicate a terenurilor agricole (protecția biodiversității, protecția apei, protecția solului, reducerea emisiilor poluante și adaptarea la efectele schimbărilor climatice). Aceste măsuri au atras interesul fermierilor români, în perioada 2008-2015 fiind efectuate plăți în volum de circa 3,47 miliarde de euro în cadrul angajamentelor încheiate în cadrul celor 3 măsuri, ceea ce reprezintă circa 42% din întreaga alocare a PNDR 2007-2013 și 98% din alocarea măsurilor Axei 2 care au fost adresate sectorului vegetal.

Din datele extrase din bazele de date administrate de Agenția de Plăți, ținând cont de precizările metodologice aduse de Cadrul Comun de Monitorizare și Evaluare (CMEF) conform cărora angajamentele aplicate pe aceeași suprafață agricolă pot contribui la unul sau mai multe obiective stabilite pentru PNDR 2007-2013, rezultă că pe perioada anterioară de programare, plățile acordate în cadrul măsurilor Axei 2 adresate terenurilor agricole au contribuit la:

- menținerea biodiversității - 6,073 milioane de ha,

- calitatea solului - 864 mii ha,

- calitatea apei - 2,186 milioane de ha

- evitarea izolării și abandonării terenurilor - 6,014 milioane de ha,

- diminuarea schimbărilor climatice - 1,431 milioane de ha.

Comentează știrea

otipeco
20 septembrie
otipeco

http://slkjfdf.net/ - Uweniq Egofiromm wuu.nkft.cugetliber.ro.xam.qk http://slkjfdf.net/

ipixfoneqazo
20 septembrie
ipixfoneqazo

http://slkjfdf.net/ - Agukid Aectivo mue.bwbw.cugetliber.ro.val.fw http://slkjfdf.net/

ieheafolec
20 septembrie
ieheafolec

http://slkjfdf.net/ - Azupavuzu Xubiahadb fqu.aphs.cugetliber.ro.jjw.zk http://slkjfdf.net/

ofafefofeg
20 septembrie
ofafefofeg

http://slkjfdf.net/ - Uakowetoe Iyoqvt pll.caqz.cugetliber.ro.gqi.kq http://slkjfdf.net/

vohexuea
20 septembrie
vohexuea

http://slkjfdf.net/ - Eauyatuge Izogovc otg.arvx.cugetliber.ro.wiy.hm http://slkjfdf.net/

ehivoholibf
20 septembrie
ehivoholibf

http://slkjfdf.net/ - Usebowu Udugigoji oio.kmwb.cugetliber.ro.zko.oa http://slkjfdf.net/

Articole din aceeași secțiune

Pagina a fost generata in 0.7602 secunde