Revoluție în Vamă

207
Revoluție în Vamă - revolutieinvama-1460992434.jpg

Articole de la același autor

· De la 1 mai 2016, România aderă la Codul Vamal Unional -


Începând cu 1 mai 2016, ANAF implementează Codul Vamal Unional. Codul stabilește proceduri comune și armonizate la nivelul întregii Uniunii Europene, în scopul facilitării activității comerciale. Astfel, indiferent de statul membru în care sunt declarate mărfurile, se aplică aceleași reguli și, odată ce au fost îndeplinite formalitățile vamale, acestea pot circula liber, sau pot fi comercializate, pe întreg teritoriul UE. 


Cele mai importante noutăți promovate de noul Cod Vamal sunt: 
- Implementarea unui sistem electronic de gestiune a deciziilor vamale, începând cu data de 1 mai 2016, care va gestiona toate schimburile de informații între autoritățile vamale și între operatorii economici și autoritățile vamale;


- Prelucrare electronică a tuturor informațiilor schimbate între autoritățile vamale și între operatorii economici și autoritățile vamale; 


- Operatorului economic i se oferă posibilitatea de a trimite clarificări și completări înainte de adoptarea unei eventuale decizii nefavorabile a Direcției Generale a Vămilor. 


"Noul Cod Vamal va facilita activitatea comercială și va asigura protecția pieței interne. Cooperarea directă mai rapidă cu partenerii comerciali va securiza lanțurile de aprovizionare și va simplifica relația dintre mediul de afaceri și autoritățile vamale. Implementarea noului Cod Vamal asigură premisele unui control vamal mai simplu și mai rapid, până în anul 2020", a declarat Eugen - Dragoș Doroș, președintele ANAF. 


Reglementările unionale aplicabile de la 1 mai 2016 sunt: 
1. Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, publicat în J.O al Uniunii Europene L269 din 10.10.2013;


2. Regulamentul Delegat al Comisiei (UE) 2015/2446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare, publicat în J.O. al Uniunii Europene L343/29.12.2015;


3. Regulamentul (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, publicat în J.O al Uniunii Europene L343/29.12.2015;


4. Regulamentul Delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele tranzitorii pentru anumite dispoziții din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaționale, și de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei, publicat în J.O al Uniunii EuropeneL69/15.03.2016.


Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.3257 secunde