Itzic și Obama la Casa Albă

332
Itzic și Obama la Casa Albă - 9iunieiticsiobama-1307690739.jpg
Probabil cã nimeni nu s-ar fi gândit vreodatã cã Itzic o sã lucreze pentru preºedintele Obama, la Casa Albã! Cum pe lumea asta orice minune e posibilã, iatã-l pe legendarul Itzic instalat în ditamai locul! Interesant este cã toþi erau mulþumiþi de el, îºi vedea de treburi, de obligaþii ºi, mai ales, era foarte, foarte serios. La un moment dat, s-a întâmplat ca preºedintele Obama sã se accidenteze. Fiind vorba despre o situaþie extrem de gravã, era nevoie de o transfuzie urgentã de sânge. Se dã alarmã, se cautã persoane compatibile cu grupa de sânge a lui Obama, dar singurul care avea aceeaºi grupã sanguinã era Itzic. Numai cã el era om la locul lui ºi credea cã nu e bine sã se bage în faþã. Era în mare încurcãturã, ce mai tura-vura! Speriat cã dacã tace, tot se va descoperi ºi atunci va fi taxat cã s-a dat la fund, s-a dus iute la rabin ºi l-a întrebat ce sã facã în situaþia aia delicatã. - Fiule, nu înþeleg de unde îþi vine teama asta exageratã! E adevãrat, e vorba de ditamai preºedintele Americii, dar nu trebuie sã uiþi cã e ºi el om ca ºi noi. Tu n-o sã faci altceva decât o faptã bunã, o sã salvezi o viaþã, iar ocazia asta nu þi se iveºte în fiecare zi. Mobilizat de rabin, Itzic s-a conformat ºi a anunþat cabinetul preºedintelui cã el e persoana cu grupa de sânge atât de cãutatã. Dupã ce Obama îºi revine, în semn de maximã recunoºtinþã cã i-a salvat viaþa, îl umple pe Itzic de bogãþii nebãnuite, maºini, femei, lucruri pe care nu s-ar fi gândit niciodatã cã o sã le atingã, darãmi-te sã fie ale lui. Ironia sorþii, nu trece mult timp, ºi Obama face alt accident. Povestea se repetã. De data asta, Itzic era ºi mai încurcat. S-a dus din nou la rabi, sã-i cearã ajutorul. Probabil intuiþi cã a primit acelaºi rãspuns! Aºa cã Itzic îi dã iar sânge lui Obama, dupã care se întoarce la treburile lui. Trece un timp ºi, pentru cã l-a ajutat sã se vindece, Obama îºi manifestã din nou recunoºtinþa. De data asta, îi trimite cadou un buchet de flori ºi o sticlã cu vin. Se mirã tare Itzic de modestul cadou primit, dar nu zice nimic, doar era vorba de preºedintele Americii. Când nu se aºtepta, Itzic aflã cã Obama a suferit alt accident, ºi mai cumplit. Se repetã toatã treaba, iar dupã vindecare, Obama îi trimite o scrisoare de mulþumire ºi atât. Itzic, foarte confuz, se duce la rabin: - Pãi bine, mãi, rabi, prima oarã averi, apoi o sticlã cu vin... mã rog, da’ acu’ pur ºi simplu o felicitare? Doar i-am salvat viaþa a treia oarã, nu?! - Vezi, mãi, Itzic... a început sã aibã ºi el sângele nostru!!

Top articole din Fun

Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Articole pe aceeași temă

Sâmbătă, 04 Iunie 2011
Stire din Fun : Ce-și doresc femeile de la un bărbat?
Vineri, 03 Iunie 2011
Stire din Fun : Depilatorul din sutana preotului…
Joi, 02 Iunie 2011
Stire din Fun : Din jurnalul unui necăjit…
Miercuri, 01 Iunie 2011
Stire din Fun : Prima slujbă a unui tânăr preot…
Pagina a fost generata in 0.2579 secunde