A fost suplimentată ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local Constanţa. Iată ce proiecte se vor vota!

356
A fost suplimentată ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local Constanţa. Iată ce proiecte se vor vota! - primaria-constanta-1685040391.jpeg

Articole de la același autor

Ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al municipiului Costanța din data de 26.05.2023 a fost suplimentată cu următoarele proiecte:

1. Proiect de hotărâre nr. 242/2023 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa;

iniţiator: primar Vergil Chițac

avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3, nr. 4 şi nr. 5

2. Proiect de hotărâre nr. 248/2023 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale societăţii Confort-Urban SRL pe anul 2022;

iniţiator: primar Vergil Chițac

avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3

3. Proiect de hotărâre nr. 247/2023 privind aprobarea planului de administrare pentru perioada 2023-2027 al consiliului de administraţie al societăţii Confort-Urban SRL;

iniţiator: primar Vergil Chițac

avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5

4. Proiect de hotărâre nr. 245/2023 pentru modificarea HCL nr. 597/2022 privind aprobarea documentaţiei pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Constanţa;

iniţiator: primar Vergil Chițac

avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5

5. Proiect de hotărâre nr. 249/2023 privind documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţie „Reabilitare, modificare, modernizare drum, realizare arteră adiacentă – ruta ocolitoare Constanţa” din municipiul Constanţa;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5

6. Proiect de hotărâre nr. 251/2023 pentru aprobarea prelungirii duratei contractului de asociere cu nr. 28916/22.06.1998 încheiat între Municipiul Constanţa şi societatea Progress Consulting SA;

iniţiator: primar Vergil Chițac

avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

7. Proiect de hotărâre nr. 243/2023 pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local din municipiul Constanţa;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5

8. Proiect de hotărâre nr. 246/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reamenajarea, modernizarea şi modificarea faţadei Galeriei de Artă a UAT Constanţa şi organizarea execuţiei;

iniţiator: primar Vergil Chițac

avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4

9. Proiect de hotărâre nr. 244/2023 privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcţiei generale poliţia locală Constanţa;

iniţiator: primar Vergil Chițac

avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

10. Proiect de hotărâre nr. 255/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii ”Creșterea eficienței energetice a imobilului Grădinița cu program prelungit nr. 45”;

iniţiator: primar Vergil Chițac

avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4

11. Proiect de hotărâre nr. 254/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii ”Creșterea eficienței energetice a imobilului Grădinița cu program prelungit nr. 53, Constanța”;

iniţiator: primar Vergil Chițac

avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4

12. Proiect de hotărâre nr. 256/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Creşterea eficienţei energetice a imobilului Casa Căsătoriilor, Constanța”;

iniţiator: primar Vergil Chițac

aviz Comisia de specialitate nr. 1

13. Proiect de hotărâre nr. 250/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii ”Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Tehnologic Tomis- corp Cantină și corp Ateliere”;

iniţiator: primar Vergil Chițac

avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4

14. Proiect de hotărâre nr. 252/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale din Municipiul Constanţa – zona Soveja-bloc FT4, FT3A, FT3B”;

iniţiator: primar Vergil Chițac

aviz Comisia de specialitate nr. 1

15. Proiect de hotărâre nr. 253/2023 privind aprobarea proiectului tehnic şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii „Execuţie branşament electric aferent imobilului Cazino Constanţa”;

iniţiator: primar Vergil Chițac

aviz Comisia de specialitate nr. 1

16. Proiect de hotărâre nr. 257/2023 privind eliberarea din funcția de viceprimar al municipiului Constanța a domnului Cocargeanu Florin-Daniel;

iniţiator: primar Vergil Chițac

aviz Comisia de specialitate nr. 5

Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!
Pagina a fost generata in 0.3774 secunde