Consilierii locali din Medgidia au votat 17 proiecte de hotărâri de interes public

532
Consilierii locali din Medgidia au votat 17 proiecte de hotărâri de interes public - fondsedintamedgidia22-1669392020.jpg
Membrii Consiliului Local Municipal Medgidia s-au ├«ntrunit, recent, ├«n cadrul ╚Öedin╚Ťei ordinare a lunii ├«n curs pentru a-╚Öi manifesta votul cu privire la cele 17 proiecte de hot─âr├óri aflate pe ordinea de zi.

Primul proiect admis a privit aprobarea v├ónz─ârii prin licita╚Ťie public─â a imobilului teren intravilan ├«n suprafa╚Ť─â de 1000 mp, aflat ├«n domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu num─âr cadastral 110657 ╚Öi ├«nscris ├«n Cartea Funciar─â nr. 110657, situat ├«n mun. Medgidia, str. Silozului, nr. 109 B, lot 1, jud. Constan╚Ťa.


La urm─âtoarele patru puncte supuse votului, au fost aprobate proiectele referitoare la ini╚Ťierea procedurii de v├ónzare a imobilelor terenuri intravilane aflate ├«n domeniul privat al municipiului Medgidia ├«nscrise ├«n Cartea Funciar─â cu numerele 109121, 103360, 109493 ╚Öi 103130, situate ├«n municipiul Medgidia, str. Teilor, nr. 27; str. Progresului, nr. 2C; str. Ion Creang─â, nr. 18 Bis ╚Öi str. Silozului, nr. 32 E.


La numerele ╚Öase ╚Öi ╚Öapte pe ordinea de zi s-au aflat proiectele privind ├«ndreptarea unor erori materiale strecurate ├«n cuprinsul H.C.L. nr. 198/27.10.2022 ╚Öi aprobarea repartiz─ârii unor unit─â╚Ťi locative situate ├«n blocuri ANL din municipiul Medgidia, jude╚Ťul Constan╚Ťa.


Consilierii locali au votat cu majoritate de voturi ╚Öi proiectul referitor la trecerea din domeniul privat ├«n domeniul public al U.A.T. Medgidia a imobilului teren extravilan, Parcela A 958/1/2, ├«n suprafa╚Ť─â de 4,00 ha, identificat cu num─ârul cadastral 110525 ╚Öi ├«nscris ├«n Cartea Funciar─â nr. 110525.


├Än continuarea ╚Öedin╚Ťei, a fost aprobat─â constituirea dreptului de uz ╚Öi servitute, cu titlu gratuit, ├«n favoarea comunei Mircea Vod─â, jude╚Ťul Constan╚Ťa, pentru terenurile traversate de conductele de gaze ├«n cadrul obiectivului de investi╚Ťii ÔÇ×├Änfiin╚Ťare ╚Öi dezvoltare sistem inteligent de distribu╚Ťie a gazelor naturale ├«n comunele Mircea Vod─â ╚Öi Saligny, jude╚Ťul Constan╚ŤaÔÇŁ.

Cu numărul zece pe ordinea de zi a fost aprobată declararea ca bunuri de uz și interes public local a unor bunuri mobile.

De asemenea, consilierii locali au votat favorabil pentru atestarea apartenen╚Ťei la domeniul privat al municipiului Medgidia a unor imobile-terenuri situate pe teritoriul U.A.T. Medgidia, jude╚Ťul Constan╚Ťa, conform Anexei la procesul-verbal al comisiei de inventariere nr. 12385/15.11.2022.


├Än continuarea ╚Öedin╚Ťei au fost aprobate reactualizarea devizului general ╚Öi asigurarea cofinan╚Ť─ârii de la bugetul local pentru obiectivul de investi╚Ťie ÔÇ×Construire cre╚Ö─â ├«n municipiul Medgidia, jude╚Ťul Constan╚ŤaÔÇŁ.

La punctele 13, 14 ╚Öi 15 s-au reg─âsit proiectele cu privire la aprobarea rectific─ârii bugetelor de venituri ╚Öi cheltuieli ale Spitalului Municipal Medgidia, Municipiului Medgidia ╚Öi Poli╚Ťiei Locale Medgidia, pentru anul 2022.

Prin urm─âtorul punct aflat pe ordinea de zi a fost aprobat proiectul ÔÇ×Reducerea riscului de infec╚Ťii nosocomiale ├«n Spitalul Municipal MedgidiaÔÇŁ, finan╚Ťat prin PNRR, Pilonul V: S─ân─âtate ╚Öi rezilien╚Ť─â institu╚Ťional─â, COMPONENTA: 12 ÔÇô S─ân─âtate, INVESTI╚ÜIA: 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalice╚Öti publice, Investi╚Ťia specific─â: I2.4. Echipamente ╚Öi materiale destinate reducerii riscului de infec╚Ťii nosocomiale, precum ╚Öi a cheltuielilor aferente acestuia.


La finalul ╚Öedin╚Ťei a fost aprobat─â documenta╚Ťia de urbanism ÔÇ×Elaborare Plan Urbanistic Zonal ÔÇô Zon─â mixt─â de industrie, Comer╚Ť/Birouri, Sport, Agrement, Educa╚ŤieÔÇŁ, generat─â de imobilul-teren identificat cu num─ârul cadastral 100843. Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.8945 secunde