Ce proiecte de interes au votat consilierii locali din municipiul Medgidia

140
Ce proiecte de interes au votat consilierii locali din municipiul Medgidia - fondmedgidia-1646584785.jpg

Articole recomandate

Consilierii locali ai municipiului Medgidia au votat 24 de proiecte de hotărâre la ultima ședință ordinară, toate acestea fiind de interes pentru locuitori. Primul proiect de hotărâre care a întrunit votul unanim al reprezentanților Consiliului Local a vizat aprobarea numărului maxim de posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav din municipiul Medgidia, pentru anul 2022.

În continuarea ședinței au fost aprobate „Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului de îngrijire persoane vârstnice la domiciliu și Programul anual al finanțărilor nerambursabile din fonduri publice al municipiului Medgidia, pe anul 2022, în condițiile Legii nr. 350/2005”.

Punctele cu numerele 4 și 5 de pe ordinea de zi care au primit votul tuturor consilierilor locali au privit „revocarea dreptului de administrare al Consiliului Județean Constanța asupra imobilului teren extravilan, în suprafață de 492.000 mp, imobil ce aparține domeniului public al municipiului Medgidia, și a Hotărârii Consiliului Local Medgidia nr. 16/27.01.2022”. Totodată, a fost votat proiectul privind actualizarea regulamentului comisiei de evaluare și repartizare a locuințelor sociale și din fondul locativ de stat în municipiul Medgidia.

Următorul proiect de hotărâre care a trecut de votul consilierilor a privit „aprobarea documentației specifice de atribuire privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a Municipiului Medgidia”.

Consilierii prezenți la ședință au aprobat proiectul de hotărâre de „trecere din domeniul public în domeniul privat al U.A.T. Medgidia a modulului de cogenerare din Centrala Termică nr. 10, având valoarea de inventar de 2.010.788,86 lei, în vederea valorificării”.

Următorul punct de pe ordinea de zi care a primit acordul consilierilor locali a privit „inițierea procedurii de vânzare a imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, în suprafață de 268 mp din măsurători (244 mp din acte), având număr cadastral 105635 și înscris în C.F. nr. 105635, în condițiile art. 364 alin. (1) și (2) din Codul administrativ, aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare”.

Consiliul Local Municipal Medgidia a analizat și votat cu majoritate de voturi proiectul referitor la „aprobarea Studiului de Fezabilitate revizuit și a indicatorilor tehnico-economici revizuiți, aferenți investițiilor propuse în municipiul Medgidia în cadrul «Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanța în perioada 2014-2020» și includerea în bugetul local de venituri și cheltuieli a cotei de cofinanțare”.

Un alt proiect de hotărâre votat în cadrul ședinței ordinare a privit „aprobarea listei de priorități pentru repartizarea locuințelor tip A.N.L. în municipiul Medgidia, în anul 2022”.

În plus, a fost votat proiectul de hotărâre referitor la aprobarea „documentației de urbanism Elaborare P.U.Z. – Reglementări zonă mixtă, locuințe colective cu spații comerciale la parter, modificare regim de înălțime de la P+3E la P+5E retras, generat de imobilul amplasat în județul Constanța, municipiul Medgidia, strada Decebal, numărul 27, identificat cu număr cadastral 103737”.

Consilierii locali ai municipiului Medgidia și-au exprimat acordul pentru aprobarea documentației de urbanism Elaborare P.U.Z. – Spații comerciale și prestări servicii, generat de imobilul amplasat în intravilanul municipiul Medgidia, județul Constanța, strada Dezrobirii, numărul 2 BIS, identificat cu număr cadastral 106560. Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.4143 secunde