Un parlamentar care se ține de cuvânt!!!

Deputatul Dan-Radu Zătreanu supune dezbaterii publice proiectul de lege pentru Peninsula Constanței

1365
Deputatul Dan-Radu Zătreanu supune dezbaterii publice proiectul de lege pentru Peninsula Constanței - 6cca7bcbaba1e3df189efbee2d454979.jpg
Deputatul Dan-Radu Zătreanu a finalizat proiectul de Lege cu privire la constituirea Rezervației arheologice și turistice Peninsula Constanței, parlamentarul fiind unul dintre susținătorii și semnatarii petiției lansate de ziarul "Cuget Liber". Dan-Radu Zătreanu a postat ieri varianta inițiativei legislative pe contul creat de "Cuget Liber" pe platforma facebook, la grupul "Salvați Zona Peninsulară Constanța", supunând proiectul dezba-terii publice. Deputatul democrat-liberal susține constituirea Rezervației arheologice și turistice Peninsula Constanței, "având în vedere starea înaintată de degradare în care se află o mare parte din monumentele istorice din Peninsula Constanței, valoroase prin dăinuirea lor în timp, prin unicitate, prin stilurile arhitectonice diverse și modalitățile artistice înaintate în perioada realizării lor, precum și cerința protejării acestor neprețuite creații ale geniului uman", așa cum se precizează la art. 1. De asemenea, la art. 2, se menționează că "prin rezervație arheologică și turistică, în sensul prezentei legi, se înțelege teritoriul cuprins între Faleza Cazinoului, Poarta 1, Faleza Portului Tomis, Faleza plajei Modern, Bulevardul Ferdinand, până la strada Atelierelor, Strada Traian și Bulevardul Marinarilor, inclusiv terenurile aflate permanent sub ape, siturile arheologice, imobilele de mare valoare istorică, artistică și culturală incluse în Lista monumentelor istorice publicată de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, obiectivele turistice de interes național și internațional din această zonă". Organizarea Administrației Rezervației Pentru administrarea patrimo-niului din Peninsula Constanței, precum și pentru refacerea și protecția obiectivelor definite la art.1, inițiatorul propune înființarea Administrației Rezervației Arheologice și Turistice Peninsula Constanței, instituție publică cu personalitate juridică, cu sediul în muni-cipiul Constanța, în subordinea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național. Conducerea Administrației Rezervației urmează să fie realizată de un director, numit și revocat în funcție, în condițiile legii, prin ordin al ministrului Culturii. De asemenea, potrivit aceluiași proiect de lege, atribuțiile directorului vor fi stabilite de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național. În plus, directorul va avea calitatea de ordonator terțiar de credite. În afară de director, personalul Administrației Rezervației va fi alcătuit din doi consilieri, un contabil, o secretară, un șofer și un administrator. Atribuțiile lor vor fi stabilite de director, cu concursul Consiliului Consultativ de Administrare. Acest Consiliu Consultativ se va înființa pe lângă Administrația Rezervației și va fi alcătuit din reprezentanți ai instituțiilor, organizațiilor economice, organizațiilor neguvernamentale, autorităților și comunităților locale care dețin cu orice titlu suprafețe, bunuri sau care au interese în perimetrul Rezervației și care sunt implicate și interesate în aplicarea măsurilor de protecție, conservare și dezvoltare a zonei. Potrivit acestei inițiative legislative, membrii Consiliului Consultativ nu vor fi retribuiți pentru activitatea din cadrul acestui organism. În același context, cheltuielile Administrației Rezervației vor fi acoperite din subvenții de la bugetul de stat, din donații și din surse proprii. Planul de management Întreaga activitate a Rezervației va fi reglementată prin planul de management și prin Regulamentul Rezervației. Planul de management va fi elaborat de Administrația Rezervației, în conformitate cu Legea 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice și cu celelalte acte normative care se referă la obiectivele de arhitectură și la turism, cu implicarea Consiliului Consultativ de Administrare, și va fi aprobat de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național. Regulamentul Rezervației va fi realizat tot de Administrația Rezervației, prin consultarea Consiliului Consultativ de Administrare și va fi avizat de Ministrul Culturii și Patrimoniului Național. Așa cum susține și deputatul, toți cei interesați pot veni cu sugestii, pot aduce modificări și îmbunătățiri, proiectul aflându-se la dispoziția cititorilor atât pe site-ul "Cuget Liber", cât și pe forumul grupului "Salvați Zona Peninsulară Constanța" de pe facebook.

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 1.0603 secunde