Amenzi usturătoare pentru angajatorii care lucrează cu zilierii

174
Amenzi usturătoare pentru angajatorii care lucrează cu zilierii - zilierijpg3-1664707352.jpg
Luna trecută, Inspecția Muncii, prin intermediul inspectoratelor teritoriale de muncă din întreaga ţară a desfăşurat Campania naţională de verificare a zilierilor. Principalele obiective ale campaniei desfăşurate au fost: identificarea beneficiarilor care folosesc zilieri şi luarea măsurilor care se impun pentru nerespectarea de către aceştia a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional, diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către beneficiarii din domeniile controlate, identificarea beneficiarilor care utilizează munca copiilor şi a tinerilor fără respectarea prevederilor legii. De asemenea, s-a avut în vedere determinarea beneficiarilor de a respecta obligaţia de a înfiinţa și completa registrul de evidenţă a zilierilor şi de a transmite un extras al acestuia la inspectoratul teritorial de muncă în raza căruia societatea îşi are sediul, în termenul legal. Cu această ocazie, inspectorul general de stat, Danteş Nicolae Bratu a declarat că, în perioada desfășurării campaniei, în registrul electronic de evidență a zilierilor, figurau, zilnic, aproximativ 19.000 de zilieri distincți, principalele trei domenii de activitate fiind: agricultură, silvicultură, publicitate.

„Inspectorii de muncă au verificat 473 de angajatori, la care erau înregistrați 15.661 de zilieri, din care 589 erau tineri sub 18 ani. Acțiunile de control au avut, cu preponderență, un caracter preventiv, inspectorii de muncă au avut un rol activ, acțiunile de control fiind și acțiuni de îndrumare. Reamintesc că, odată cu intrarea în vigoare a Ordinului ministrului muncii și protecției sociale nr. 1140/2020, beneficiarii au obligația să țină evidența zilierilor în Registrul electronic de evidență a zilierilor. Beneficiarii pot obţine parola pentru conectare la aplicația web aferentă Registrului electronic de evidență a zilierilor de la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi au sediul. Menționez că, dacă un zilier este beneficiar de ajutor social, trebuie să știe că obținerea de venituri aferente prestării activităților în această calitate de zilier înregistrat în Registrul electronic de evidență a zilierilor, nu va influența plata ajutoarelor sociale”, a precizat acesta.

La finalul acestor acţiuni de control, inspectorii de muncă au sancționat 179 de beneficiari, valoarea totală a amenzilor aplicate fiind de 765.400 lei, din care 209.000 lei pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 52/2011 și 556.400 lei pentru încălcarea altor prevederi legale în domeniul relaţiilor de muncă. În acelaşi timp, au fost dispuse 558 de măsuri de remediere a neconformităților.

Pagina a fost generata in 0.2124 secunde