Asiguratul a murit în străinătate? Cum intrați în posesia ajutorului de deces

186
Asiguratul a murit în străinătate? Cum intrați în posesia ajutorului de deces - decesstrainatate-1643653211.jpg
Dacă aveţi o rudă al cărei deces a survenit în străinătate, potrivit dispozițiilor legale, puteţi intra în posesia ajutorului de deces, care se acordă, pe baza următoarelor documente: cerere pentru acordarea ajutorului de deces; certificat de deces (original şi copie); act de identitate al solicitantului (original şi copie); acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie). La acestea se adaugă dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie).

Specialiştii Casei Naţionale de Pensii Publică afirmă că, în situaţia în care titularul drepturilor de pensie a decedat în altă ţară decât România, iar certificatul de deces a fost emis de autorităţile din statul respectiv, acesta va trebui înscris/transcris în registrele de stare civilă române.

De precizat că în cazul decesului pensionarului, ajutorul de deces se acordă pe baza documentelor menţionate de către casa teritorială de pensii în evidenţa căreia se află persoana decedată, la data decesului.

Referitor la sistarea acordării pensiei, mandatarul este obligat ca în termen de 15 zile de la deces să comunice (declare) acest lucru casei teritoriale de pensii, iar ulterior să depună şi certificatul de deces. Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.5426 secunde