Casa Națională de Pensii Publice va scoate la concurs 1.000 de posturi

4136
Casa Națională de Pensii Publice va scoate la concurs 1.000 de posturi - casanationaladepensii-1629624465.jpg
Personalul Casei Naționale de Pensii Publice a fost suplimentat cu 1.000 de posturi încadrate în categoria funcțiilor contractuale, pentru o perioada determinată, respectiv până la data de 31 decembrie 2022.

Decizia a fost luată printr-o Ordonanță de Urgență adoptată de Guvernul României, în ședința de joi, 19 august 2021. În prezent, casele teritoriale de pensii se confruntă cu un deficit de personal raportat la numărul de pensionari aflați în evidență și ale căror pensii trebuie recalculate.

Ocuparea celor 1.000 de posturi se face prin concurs. Dosarul de concurs trebuie să conțină următoarele documente: cerere de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor de studii; copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului; carnetul de muncă sau adeverințe privind vechimea în muncă, în meserie și în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; curriculum vitae.

Concursul constă în trei etape succesive: selecția dosarelor de înscriere; proba scrisă (test grilă) și interviu. 

Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.4588 secunde