Cele mai interesante fotolii scoase la "mezat" în a treia rundă a concursului pentru funcția de director, la Constanța

1792
2
Începând de marți, 28 iunie, candidații care își doresc să se așeze într-unul din cele 102 fotolii de director sau director adjunct rămase neocupate prin concurs în județul Constanța își pot depune dosarul de înscriere la proba scrisă până pe 17 iulie 2022. Aceasta va avea loc în data de 8 septembrie 2022. Desfășurarea probei de interviu va avea loc în perioada 22-29 septembrie 2022.

Din aceste 102 funcții, doar 22 au rămas vacante în municipiul Constanța. Așadar, au rămas funcțiile de director la Centrul Județean de Excelență, la Clubul Sportiv Școlar nr. 1; alte 13 funcții vacante sunt pentru director de grădiniță, încă una pentru director la Colegiul Național de Arte „Regina Maria”. Se mai caută director adjunct la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, director și director adjunct la Liceul cu program sportiv „Nicolae Rotaru”, director la Școala gimnazială nr. 6 „Nicolae Titulescu”, director adjunct la Palatul Copiilor, Liceul Teoretic „George Călinescu”, Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, Școala gimnazială nr. 38 „Dimitrie Cantemir”, Școala gimnazială nr. 43 „Ferdinand” și Școala gimnazială nr. 37, dar și la cinci licee tehnologice: TELECOM, „C.A. Rosetti”, „Dimitrie Leonida”, „Gheorghe Duca” și „Gheorghe Miron Costin”.Scurt istoric al sesiunilor anterioare


La prima ediție a concursului – sesiunea septembrie-decembrie 2021, în județul Constanța au fost scoase la concurs 189 de funcții de director, respectiv 77 de director adjunct. La proba scrisă s-au prezentat 213 candidați, 121 reușind să promoveze cu note peste 7 (56,33%), pentru ca, în final, după interviu, să fie ocupate 90 de posturi de director și 25 de director adjunct.

Așadar, pentru a doua sesiune (ianuarie-aprilie 2022) au rămas vacante 97 de posturi de director și 52 de posturi de director adjunct, pentru care au fost admise 93 de dosare. La proba scrisă din 18 februarie, s-au prezentat 82 de candidați, dintre care 56 au promovat proba. Mai apoi, la proba de interviu au participat 55 de candidați, care au bifat 79 de opțiuni pentru un număr 61 de unități de învățământ preuniversitar din județul Constanța, după cum urmează: 58 de opțiuni pentru funcția de director; 21 de opțiuni pentru funcția de director adjunct. La finalul celei de-a doua sesiuni, au fost numiți cu detașare în interesul învățământului 102 directori sau directori adjuncți.

Pentru cea de-a treia sesiune (iunie-octombrie 2022) a concursului de directori sunt disponibile 61 de fotolii de director și 41 de director adjunct.

Cine poate participa la concurs

Pentru a participa la concursul pentru ocuparea funcției de director sau de director adjunct, candidații vor îndeplini, cumulativ, următoarele condiţii:

a) Sunt absolvenţi ai învăţământului superior cu diplomă de licenţă sau atestat de echivalare in condiţiile art. 149 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Sunt titulari în învăţământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată;

c) Au o vechime în învăţământul preuniversitar de minimum 5 ani;

d) Au calificativul “Foarte bine” acordat în ultimii 2 ani şcolari încheiaţi lucraţi efectiv la catedră în funcţii didactice sau în funcţii de conducere din unităţi de învăţământ/inspectorate şcolare/casele corpului didactic/Palatul Naţional al Copiilor/Ministerul Educaţiei ori în funcţii de îndrumare şi control din inspectorate şcolare/funcţii de specialitate specifice Ministerului Educaţiei;

e) Nu au fost sancționați disciplinar în anul școlar curent și în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

f) Nu au fost lipsiți de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală şi nici nu au fost sancţionați disciplinar, conform art. 280 alin. (2) litera (d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, printr-o decizie de sancţionare disciplinară, rămasă definitivă şi în vigoare, cu suspendarea dreptului de a se înscrie la un concurs pentru ocuparea unei funcţii de conducere;

g) Sunt apți din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

h) Nu au avut statutul de “lucrător al Securităţii” sau “colaborator al Securităţii”.

Dosarul de înscriere la concurs se încarcă în aplicaţia informatică dedicată şi trebuie să conţină obligatoriu documentele prevăzute în articolul 8 din Metodologie.Comentează știrea

Rareș
29 iunie
Concurs directori

Greu...mai ales la grădinițe. Pentru că multe vor dar...puține pot...Ppate, cine știe, de data aceasta nu mai numesc aceleași persoane care pică concursul ( a treia oară) sau care nu se duc la concurs...

Coca
29 iunie
CNMB

Ciudată treabă la CNMB. Nimeni nu vrea? Cine reușește urmează să conducă mai mulți inspectori decât conduce dl. inspector general la ISJ...

Pagina a fost generata in 0.4173 secunde