Ministerul Educației întoarce foaia? Măsuri drastice propuse pentru a disciplina elevii: sală de detenție

850
7
Ministerul Educației întoarce foaia? Măsuri drastice propuse pentru a disciplina elevii: sală de detenție - clasa-elevi-10-1718261638.jpg

Articole de la același autor

Miercuri, 12 iunie, seara, Ministerul Educației a lansat în consultare publică două proiecte importante pentru sistemul de învățământ preuniversitar: Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP) și Statutul elevului.

Față de documentele în vigoare, proiectele supuse consultării publice conțin modificări impuse de punerea în acord cu prevederile Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, precum și modificări care au scopul de a îmbunătăți aspecte privind activitățile specifice din unitățile de învățământ.

În ceea ce privește Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, principalele reglementări/modificări vizează:

·        Continuarea procesului de digitalizare și valorificarea oportunităților pe care le oferă instrumentele digitale prin:

 

·        menținerea posibilității suspendării cursurilor cu prezență fizică în situații excepționale, cu introducerea clară a prevederii conform căreia, în aceste situații, activitatea se poate desfășura în format online sau hibrid;

 

·        introducerea posibilității ca ședințele consiliului de administrație/ale consiliului profesoral să se poată desfășura în format hibrid sau online, fără condiționare de existența unor situații excepționale;

 

·        introducerea posibilității ca, în funcție de resursele existente la nivelul unității de învățământ, documentele manageriale, precum și alte documente elaborate de comisiile constituite la nivelul unității de învățământ să fie stocate în format digital.

 

Integrarea feedbackului primit în discuțiile cu directorii prin:

 

·        introducerea prevederii conform căreia, la finalul fiecărui interval de cursuri/modul de învățare, se acordă câte o notă/un calificativ la purtare, prin care sunt evaluate  comportamentul elevului, precum și respectarea de către acesta a reglementărilor adoptate de unitatea de învățământ;

 

·        Media la purtare rezultată la finalul anului școlar ca medie a notelor acordate pentru fiecare interval de învățare se diminuează în mod corespunzător, în cazul elevilor care au înregistrat un număr de absențe nemotivate, conform prevederilor în vigoare.

 

·        Mai multă transparență și îmbunătățirea comunicării dintre școală și beneficiarii direcți și indirecți ai educației prin:

 

·        introducerea obligativității ca formațiunile de studiu să se constituie prin distribuția aleatorie a elevilor, acolo unde există mai multe clase pe an de studiu, conform procedurii în vigoare;

 

·        introducerea prevederii conform căreia, în funcțiile de director rămase vacante, conducerea este asigurată de un cadru didactic numit prin decizia inspectorului școlar general după consultarea consiliului profesoral al unității de învățământ;

 

·        introducerea interdicției ca personalul didactic de predare din învățământul preuniversitar să desfășoare activități de pregătire suplimentară contra cost cu elevii de la clasele la care este încadrat;

 

·        introducerea prevederii conform căreia unitățile de învățământ preuniversitar și unitățile de educație extrașcolară vor publica pe site-urile proprii și prin orice altă formă de comunicare publică de care dispun autorizația de securitate la incendiu, precum și  autorizația sanitară de funcționare sau, în cazul în care aceste autorizații nu sunt deținute de către școală, vor informa în acest sens.

 

·        introducerea prevederii prin care, pentru a asigura legătura părinților copiilor cu unitatea de învățământ, la nivelul unității de învățământ se va decide un program flexibil al compartimentului Secretariat, astfel încât să se asigure comunicarea cu părinții în intervalul orar 8.00-9.00, respectiv 16.00-18.00, cel puțin două zile pe săptămână.

 

Îmbunătățirea accesului la educație prin:

 

·        introducerea prevederii prin care unitățile de învățământ preuniversitar au obligația de a înscrie persoanele care nu dețin un cod numeric personal. Proiectul de ROFUIP conține, ca anexă, normele metodologice pentru înmatricularea persoanelor care nu dețin un cod numeric personal.

 

·        introducerea prevederii prin care, la cererea părintelui elevului care nu a fost înscris în sistemul de învățământ din România în ultimii doi ani, inspectoratul școlar organizează grupe de acomodare, ce au ca obiectiv sprijinirea elevului în dobândirea unui nivel corespunzător de limbă română și în recuperarea decalajelor de orice fel, precum și în integrarea în sistemul național de învățământ preuniversitar, prin activități extrașcolare.

 

·        Mai mult sprijin pentru orientare școlară/în carieră prin introducerea prevederii conform căreia, la finalizarea învățământului gimnazial și liceal, profesorul consilier școlar și dirigintele vor emite, pentru fiecare elev, câte o recomandare de încadrare într-o formă de învățământ de nivel superior, având caracter de orientare școlară și, în cazul absolvenților de învățământ liceal, posibilitatea emiterii unei recomandări sub forma unei orientări vocaționale de încadrare pe piața forței de muncă. Recomandările sunt consultative.

 

·        Încurajarea școlilor să deruleze proiecte europene, prin introducerea prevederii conform căreia, în unitățile de învățământ preuniversitar în care se derulează mai mult de trei programe ale UE în domeniul educației, directorul să poată numi, după consultarea consiliului profesoral, un cadru didactic coordonator pentru proiecte educaționale europene.

 

În același timp, au fost introduse:

 

Precizări privind încadrarea elevilor în situație de abandon școlar/risc de abandon școlar;

 

Prevederi privind protejarea dreptului la educație și combaterea abandonului școlar al elevelor gravide/elevilor părinți, precum posibilitatea, pentru aceștia, de a beneficia, pe perioada de îngrijire a copilului, de rezervarea locului în unitatea de învățământ în care sunt școlarizați, la solicitarea părintelui sau a elevilor majori.

 

În ceea ce privește Statutul elevului, principalele reglementări/modificări vizează:

 

Menținerea interdicției în privința folosirii, de către elevi, a telefoanelor mobile/a altor echipamente de comunicații electronice, în timpul orelor de curs, cu excepția utilizării acestora în scop educativ, cu acordul cadrului didactic.

Pentru corelare cu art. 106 (7) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, se introduce prevederea conform căreia nerespectarea interdicției menționate anterior  poate duce la preluarea echipamentului de către personalul unității de învățământ, în vederea restituirii lui la finalizarea orelor de curs din ziua respectivă, în mod obligatoriu, către părinți sau elevii majori, după caz, conform regulamentului intern al unității de învățământ. Prevederile nu se aplică echipamentelor pe care elevii cu CES sunt autorizați să le folosească.

 

Introducerea dreptului elevilor de a beneficia de planuri individualizate de învățare și de o recomandare de încadrare într-o formă de învățământ de nivel superior, emisă de profesorul consilier școlar și de profesorul diriginte, având caracter de orientare școlară.

 

Introducerea prevederii conform căreia, pentru elevii din învățământul gimnazial și liceal, la fiecare 40 de absențe nemotivate pe an școlar din totalul orelor de studiu sau la 20% absențe nejustificate din numărul de ore pe an școlar la o disciplină de studiu/modul de specialitate, va fi scăzută media anuală la purtare cu câte un punct.

 

Menținerea prevederii conform căreia este interzisă folosirea absenței ca mijloc de coerciție.

 

Introducerea, pentru punerea în acord cu prevederile Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, a sancțiunilor:

 

·        observație individuală;

 

·        mustrare scrisă;

 

·        retragerea temporară sau pe durata întregului an școlar a burselor de care beneficiază elevul;

 

·        mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeași unitate de învățământ;

 

·        suspendarea elevului pe o durată limitată de timp, conform legii;

 

·        preavizul de exmatriculare;

 

·        exmatricularea cu drept de reînscriere în anul școlar următor în aceeași unitate de învățământ, conform legii;

 

·        exmatricularea cu drept de reînscriere în anul școlar următor în altă unitate de învățământ, conform legii;

 

·        exmatricularea fără drept de reînscriere pentru elevii din învățământul postliceal.

 

Elevii sancționați cu suspendare, preaviz de exmatriculare sau exmatriculare cu drept de reînscriere beneficiază de consiliere școlară, intervenție psihologică și psihoterapie, precum și de activități remediale.

 

A fost menținut dreptul elevilor de a contesta sancțiunile. În situația în care, ca urmare a soluționării contestației care a fost însoțită și de scăderea notei la purtare, sancțiunea este modificată sau anulată, se poate modifica, respectiv anula și decizia de scădere a notei la purtare.

Comentează știrea

Decebal
13 iunie

feedback.... terminați cu astfel de ,, neologisme,, . De ce nu utilizați cuvăntul părere ? Dacă în sec. IX au apărut bonjuriștii , azi au apărut ocheiștii. De ce la magazine comerciale scrie OPEN ? De ce la piețe scrie MARKET ? De ce la ușile de la autobuze scrie UP și DOWN ? De ce ,, englezim ,, la tot pasul ? Fraților , avem o limbă foarte frumoasă ! Cine cunoaște foarte bine limba engleză , la care unii , mulți ! se închină , să traducă cuvintele DOR , JALE . Și încă ceva : le persoana a 2-a singular folosim pronumele personal TU și din respect pentru persoana cu care vorbium DUMNEAVOASTRĂ. In engleza mult apreciată este un singur cuvânt : YOU !

Deceneu
13 iunie

Aveti toate argumentele, limba romana ca asa e normal si cu toate advantajele de tara, istorie. Daca nici asta nu mai e buna, ce mai tinem Romania la denumire ? Sau poate o fi alta proiectie in viitorul apropiat ... intii vorba si obiceiurile si ... ca tot asa si atuncilea la 106 ! Aia mai intelepti si prin cultura ! [ asa au invingatorii ... bine si voinic dar intelepciunea ... de aia si cu licoarea ] Dupa 89 poate era asa de "libertate" ca mai un cuvint de import ca e diferit de sablon. Dar dupa 30si deja e alta caracterizare, ttimpism in masa ! Ca nu poti sa zici ca doar aia tineret, e generalizat "obiceiul" !

Răspuns la:
Adăugat de : Decebal, 13 iunie
feedback.... terminați cu astfel de ,, neologisme,, . De ce nu utilizați cuvăntul părere ? Dacă în sec. IX au apărut bonjuriștii , azi au...
sală de detenție
13 iunie

Sa faca daca e nevoie, cu gratii de fier, camase de forta ! Plus si pe cauze directe ca poate e mediul de acasa [ parinti, bunici , tutori ] ca de acolo in principiu, Sa-i puna cu responsabilitate, cu cauza principala, adica in "famile" ! Statistic mai e cazul de boala mintala, dar aici cazuri putine ... acuma e "generalizat" ... cel putin "in cazul ideal" 1unul la clasa ... dar poate mai multi, fiecare cu "mintea" si perturba prin comportament toata "clasa" ... sau "minoritatea" care vine exact pt. sensul benefic al scolii ! "Grupul nociv" e si pe clasa si aici e super grav ca se propaga "nocivul" pe toti ! Sau poate scoala pe principii miltare, ca la hotar cu pusca e tocmai bine la apararea tarii ! [ ii educam cum trebuie, in sens ca vrajmasul din afara e viclean si parsiv, abia asteapta sa fure papica de la Patria Romania ! ]

transparenta
13 iunie

Pe cadrul democratic o alternativa foarte eficienta e expunerea publica. Si presa ca se pricepe la public doar e obiectul muncii ! Ai violenta in scoli, centralizezi eficient si arati public inclusiv individualizat. Pe scoala, la intrare, panou cu cei care nu respecta bunele norme in sens flagrant.[ careu la inceput de saptamana, zi daca trebuie] Sa-i vada public atit toti cei din scoala cit si orice alt trecator ! Opinia publica, sa auda de acolo vorbele pe drept si cind merge la cofetarie[ ca practic e bar cu alcool si ce se mai poarta] !!! "uite ca a mers la poker si a vazut unul mai vesel ... ca de la aparatul ala si banii de tratatie ... poate si 3frumuseti mai repetente linga, ca fonduri bune si limbaj din asta modern cu traducere individualizata [ acolo 5cuvinte de la alte natii, 2-3 de ale noaste dupa numarul de corijente ... ca asta-i limjabul pt. categoria fermecata ! ]

nucleul de baza si incidente
13 iunie

Aici trebuie bine vazut statistic ! De unde "explozia" pe indisciplina ? Saracia e un factor major si altul e dezbinarea ! La saracie ca esti atas de "stralucirea" rapida pe modelul infractorului la baza sau ca sursa de "nivel precar la de toate". Dezbinarea in sens de familie clasica si parintii care te indruma. Si nu pe evenimente "nedorite" ca monoparental, e din structura si preferintele care se schimba, poate si stralucirea strainataii ! Tata sau mama cu diferite identificari la copiii [ cite unul cu fiecare si ca legea doar 1nevasta sau 1sot ] iar banul poate "indestuator" [ ca nu mai e saracia, e lipsa de indrumare adecvata ]. Sau parintii la munca in exterior si cine mai poate grija la elevi [ ca bunicii desi inceraca sint depasiti si de varsta, concepte ]. Si cu munca pe la noi ca daca obisnuit peste 10-12ore zilnic din diverse cauze : ori trebuie mai mult. ori specificul si idealul individualizat. [ nu e cazul doar "odraslele Conducatorului Mult Iubit" ... firma privata 12minim ca trebuie sa mearga si toata familia plus ceva rude dependenti de]. Citi copii proveniti din familii standard avem pe clasa ? [ 50% ? 70% ?]. Si aici centralizarea e la Minister, Scoala ! Nu e suficient ca ai datele, sti si doar constati ! [ asta e mersul de 30si ] Trebuie efort comun si sustinut atit la nivel central [ minister ] cit si local [ scoala, psiholog, autoritate locala, organizatii cu tangenta pe bune norme ].

"socialism" si omul
13 iunie

Prin definitie conceptul e superb, "socialism" cu toate cele bune. De multe ori ca doar am vazut si la noi ! Totusi unele aspecte foarte benefice societatii, in sensul de "vocea/valorile cartierului, a scolii. a intreprinderii" adica mai aveai de unde sa vezi cel putin vizual prin comportament sau poate o vorba, doua in sens bun ! Si norma de munca 8ore sa mai vezi si pe acasa ! Cadrul se traduce prin factori de ajustare sau cu sens de corectare a unor comportamente, derivat direct din valorile grupului [ ca partea buna poate mai multi, cel putin pe aspecte de baza : "buna ziua" ] Azi, poate si lacune pe valori adecvate, individualismul si banul ca expresie a prestantei sociale ! [ nu e grupul "majoritar" de valoare care sa ajusteze ] Trebuie o analiza detaliata cu masuri eficiente [ eficent adica sa ajusteze rapid si pe cauze ... nu doar declarativ si abia peste alt zecinal ca ] "Oamenii nimani" fara discriminare de varsta dervivat din sistemul economic [ somaj ... descucate asta zice piata ]. "Cartiere de muncitori", marile intreprinderi cu conexiunile, copiii ... Nu revenirea la modelul de comanda, dar acuma de 30si e ceva " Il doare-n CCURR pe Stat ! doar citiva aia care trebuie acolo !" E tema majora : " STATUL si implicarea pe [ orice trebuie cu sens de corectare a neajunsurilor sistemului si de piata ]". " Il doare-n CCURR pe Stat !" pai ...

corporatia
13 iunie

Pe modelul de piata e varianta de corporatie, unde in unele cazuri si buna grija de angajat si derivatii [ familie ]. Si aici e discutie ampla, ca nu toate "corpoartiile" unii cu scop pur de exploatare ... dar e varianta pentru o viata relativ "reglementata". Reglementat ca iar tine de persoana si modelul de piata. Riscul, ca poate mai bine mai putin[indestulator] si sigur [ corporatia ca angajat obisnuit ] decit riscul [ firme individuale sau locuri de munca particularizate, banoase dar limitate pe durata, restrictii de virsta ]. youtube, pe top 5 corporatii, e si aurul negru. Acolo ii aduce de prin toata lumea, Au scoala pt. copiii angajatilor, cartierul lor, exact dupa modelul de acasa ! [ implicarea firmei si in procesul educational. Desi poate cu sens de "doar pt. unii", ca se poata "Scoala Intreprinderii ... dar firme puternice pur romanesti ... etc. E acuma poate pe dual ca se mai implica si firmele sau "specializarea" din facultate. Etc ! Tema ampla si educatia, copilul ... In momentul cind 2024 zici aspecte de baza de natura penala si generalizate : violenta, droguri, "fabrica de iidioti", infrastructura, e super grav ! [ chiar inclinatia pt. benefic ... dai bani pe sala de sport cu toate facilitatile dar 0copiii din comunitate se duc ! ]

Pagina a fost generata in 3.4806 secunde