Când încep înscrierile la creșă și la grădiniță 2024. Anunțul făcut de Ministerul Educației

433
Când încep înscrierile la creșă și la grădiniță 2024. Anunțul făcut de Ministerul Educației - inscrieri-cresa-gradinita-1715959877.jpg

Articole de la același autor

De luni, 20 mai, se pot depune cereri pentru reînscrieri la grădiniță sau creșă, iar din 27 mai au loc înscrierile.


Pentru reînscriere la grădiniță, părintele/reprezentantul legal al copilului completează o cerere scrisă adresată conducerii unității de învățământ respective.


În cazul înscrierii, părintele/reprezentantul legal al copilului atașează și documentele doveditoare, care sunt analizate și validate de către comisia de înscriere de la nivelul unității, potrivit metodologiei.


Copiii din grupa mare – nivel antepreșcolar din cadrul unităților de învățământ pot fi reînscriși, la cererea părinților/reprezentanților legali, în grupa mică – nivel preșcolar din unitatea respectivă.


În cazul unui număr mai mare de copii de 3 ani decât numărul locurilor alocate prin planul de școlarizare pentru grupa mică de nivel preșcolar, cererile părinților/reprezentanților legali care solicită reînscrierea la unitatea de învățământ pe care aceștia au frecventat-o și în anul școlar anterior se procesează în ordinea descrescătoare a vârstei.
Apoi, în limita capacității de școlarizare a unității de învățământ, inspectoratele școlare, la solicitarea conducerii unității de învățământ, pot aproba suplimentarea numărului de locuri/grupe mici de nivel preșcolar pentru reînscrierea copiiilor de 3 ani.


Părinții/reprezentanții legali ai copiilor care împlinesc 3 ani la începutul anului școlar și care nu sunt reînscriși în grupa mică – nivel preșcolar în unitățile de învățământ pot depune dosarul de înscriere la o altă unitate de învățământ.


Înscrieri la grădiniță sau creșă 2024. Unde poate fi înscris copilul


În grupele de nivel antepreșcolar (creșă) pot fi înscriși copiii cu vârsta de până la 3 ani, în limita locurilor disponibile.
În grupele de nivel preșcolar (grădiniță) pot fi înscriși copiii cu vârste între 3 și 6 ani, în limita locurilor disponibile.
Prin cifra de școlarizare se asigură, cu prioritate, cuprinderea generației de copii de 4 ani în grupa mijlocie și a copiilor de 5 ani în grupa mare.
Unitatea de învățământ aleasă de părinte/reprezentantul legal al copilului poate fi o creșă sau grădiniță din apropierea domiciliului/reședinței sau din apropierea locului de muncă.


Părintele/reprezentantul legal al copilului poate opta pentru înscrierea în orice unitate de învățământ cu personalitate juridică, cu grupe de nivel antepreșcolar respectiv preșcolar. Condiția este ca aceasta să aibă locuri libere rămase după etapa de reînscrieri.


Înscrieri la grădiniță sau creșă 2024. Criterii generale – înscrieri la creșă 2024


Criteriile generale care se aplică pentru nivelul antepreșcolar (creșă) sunt următoarele: copilul are vârsta de 2 ani împliniți până la sfârșitul anului calendaristic în curs; domiciliul copilului/locul de muncă al unuia dintre părinți/al reprezentantului legal se află în apropierea unității de învățământ unde depune cererea de înscriere; ambii părinți ai copilului/părintele unic/reprezentantul legal ai/al copilului lucrează/părintele prezintă adeverință de reîntoarcere la serviciu, în momentul validării cererii/în termen de 30 de zile de la începutul anului școlar sau părintele copilului nu beneficiază de indemnizație pentru creșterea și îngrijirea copilului; situațiile în care părintele/reprezentantul legal face dovada existenței unei activități de tip PFA/SRL se asimilează cu cea a părinților/reprezentanților legali care lucrează; cel puțin unul dintre părinți/reprezentantul legal al copilului urmează o formă de învățământ la zi; existența unui document care dovedește că beneficiază de tutelă sau de o măsură de protecție specială stabilită în condițiile Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului; existența unui document care dovedește că este în grija unui singur părinte (familie monoparentală)/ existența unui document care dovedește că părintele/reprezentantul legal al copilului are 3 sau mai mulți copii (familie numeroasă); cel puțin unul dintre părinți/părintele unic/reprezentantul legal al copilului se încadrează în una dintre situațiile: pensionat în conformitate cu prevederile legale; cu certificat de handicap; șomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă; părintele/reprezentantul legal al copilului are un alt copil minor aflat în întreținere (până la nivelul clasei a IV-a a învățământului primar) și/sau un alt copil înmatriculat în unitatea de învățământ respectivă, în anul școlar pentru care se face înscrierea.


Criteriile generale – înscrieri la grădiniță 2024


- copilul are vârsta de 4 sau 5 ani împliniți la începutul anului școlar (1 septembrie 2024)
- domiciliul/reședința copilului/locul de muncă al unuia dintre părinți/al reprezentantului legal se află în apropierea unității de învățământ unde părintele/reprezentantul legal depune cererea-tip de înscriere
- cel puțin unul dintre părinți/reprezentantul legal al copilului urmează o formă de învățământ la zi
- existența unui document care dovedește că beneficiază de tutelă sau de o măsură de protecție specială stabilită în condițiile Legii nr.272/2004
- existența unui document care dovedește că este în grija unui singur părinte (familie monoparentală)/ existența unui document care dovedește că părintele/reprezentantul legal al copilului are 3 sau mai mulți copii (familie numeroasă)
- ambii părinți/părintele unic/reprezentantul legal ai/al copilului lucrează sau cel puțin unul dintre ei se încadrează în una dintre situațiile: pensionat în conformitate cu prevederile legale; cu certificat de handicap; șomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă
- existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului și/sau a certificatului de orientare școlară și profesională eliberat de CJRAE/CMBRAE
- existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă, în anul școlar pentru care se face înscrierea.


Înscrieri la grădiniță sau creșă 2024. Acte necesare pentru înscrieri


Dosarul de înscriere la creșă/grădiniță/ serviciul de educație timpurie complementar cuprinde următoarele documente:
cerere-tip: pe această cerere, părintele/reprezentantul legal al copilului va trece trei opțiuni (trei unități de învățământ) pe care acesta le are în vedere pentru copil;
copie de pe certificatul de naștere al copilului;
copie de pe actele de identitate ale părinților/reprezentantului legal;
adeverință de angajat pentru fiecare dintre părinți/reprezentantul legal sau adeverință privind perioada concediului de creștere și îngrijire copil, pentru tipul de program prelungit, respectiv pentru înscrierea în învățământul antepreșcolar;
alte documente doveditoare care fac obiectul criteriilor generale sau specifice de înscriere și care sunt analizate în timpul procesului de înscriere.
(după caz) în situația transmiterii prin e-mail sau prin poștă a cererii-tip, părintele va transmite unității de învățământ o declarație pe propria răspundere cu privire la veridicitatea informațiilor completate în cerere.
(dacă este cazul) dovada modului în care se exercită autoritatea părintească în cazul părinților divorțați și informații privind părintele la care a fost stabilită locuința minorului.


Înscrieri și grădiniță sau creșă 2024. Calendar


20-24 mai: reînscrierea copiilor care frecventează creșa/grădinița în acest an școlar
24 mai: afișarea listei copiilor înscriși și a numărului de locuri libere după etapa de reînscrieri
27 mai – 14 iunie: înscrieri Etapa I, pe baza celor trei opțiuni exprimate de părinți
14 iunie: afișarea listei copiilor înscriși și a numărului de locuri libere după prima etapă de înscrieri
17 iunie – 5 iulie: înscrieri – Etapa a II-a, pe baza celor trei opțiuni exprimate de părinți
5 iulie: afișarea listei copiilor înscriși și a numărului de locuri libere după a doua etapă
19-29 august: etapa de ajustări – înscrierea copiilor care nu au fost înscriși în primele două etape/nu au participat la înscriere
30 august: afișarea listei copiilor înscriși și a numărului de locuri libere după etapa de ajustări
Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!
Pagina a fost generata in 0.3773 secunde