X

Şcoala Gimnazială "Mihai Viteazul", bază de practică pedagogică, implicată în numeroase proiecte

974

Articole de la același autor

La ora actuală, proiectul „PROF” urmărește intervenția integrată la nivelul sistemului de învățământ, care să reunească învățământul universitar (formarea inițială a profesorilor) și învățământul preuniversitar (asigurarea unei educații de calitate pentru elevi), printr-o formare continuă adecvată și eficientă a profesorilor. Prin intervenția sistemică realizată prin intermediul acestui proiect, Ministerul Educației regândește sistemul formării profesionale pentru cariera didactică, intervenind atât la nivelul formării inițiale, prin stagiile practice, cât și la nivelul formării continue, prin crearea de comunități de învățare și de rute flexibile de acces și de evoluție în carieră.

Atât partea practică a formării inițiale, cât și formarea continuă a cadrelor didactice, ca dezvoltare profesională, se fac în formatul comunității de învățare, prin bazele de practică pedagogică, ce reunesc, sub coordonarea unei școli de aplicație, diverse tipuri de unități de învățământ. Astfel, rolul profesorului mentor în cadrul unei comunități de învățare, construită, pentru început, în structura bazei de practică pedagogică, devine foarte important. Acesta identifică nevoia de formare, susține, mediază, validează și diseminează formarea, pe baza standardelor de formare asociate profilului de formare al profesorului. Altfel spus, formarea continuă se întâmplă în școală, pe sistemul practicii pedagogice, nu în afara ei, nu prin scoaterea profesorilor de la cursuri și/sau prin plasarea lor în contexte de învățare externe procesului de învățământ, și implică relația profesor-elev, pe un model de tip peer-learning, în sistem blended-learning. Componenta digitală a procesului didactic este, de asemenea, foarte importantă, în asigurarea mentoratului de carieră didactică.

Școala Gimnazială nr. 29 „Mihai Viteazul” are, începând din anul 2021, statut de școală de aplicație. „Școala noastră a fost inclusă în rețeaua națională a școlilor de aplicație ca urmare a existenței resursei umane calificate/ specializate care poate oferi îndrumare studenților practicanți: profesori mentori, profesori formatori, profesori cu experiență didactică și cu activitate metodică. Instituția asigură standarde care atestă nivelul corespunzător de dotare și de accesibilitate a mijloacelor educaționale.

Conform prevederilor art.5 din OMEC 4813/2020, durata pentru care unitățile de învățământ dobândesc statutul de școală de aplicație este de minimum cinci ani şi poate fi prelungită la solicitarea unității de învățământ cu aprobarea IŞJ și avizul ME, pentru o perioadă egală cu perioada inițială. Conform. Anexei nr. 3 la adresa nr.658/146587_POCU/24.11.2022, începând cu luna ianuarie 2023 cadrele didactice ale școlii vor participa, în calitate de formabili, la programul PROF III - Management educațional în context mentoral /PROF IV - Coaching în procesul de predare-învățare-evaluare în context blended-learning, aceasta deoarece suntem bază de practică pedagogică”, ne-a declarat directorul instituţiei de învăţământ, prof. Carmen Guguş. Urmează PROF III, PROF IV. Activitățile propuse în cadrul PROF IV urmăresc sensibilizarea formabililor față de problematica actuală a aplicării anumitor noţiuni în context blended-learning, atât pentru educația digitală și abilități media, cât și pentru strategiile metacognitive și educaţia incluzivă și dezvoltarea gândirii critice, sensibilizarea formabililor față de problematica actuală a mentoratului educațional, precum și familiarizarea lor cu conceptele specifice. De asemenea, este avută în vedere viziunea strategică și metodologică, ce este adaptată pedagogiei adulților și integrează facilitățile oferite de mijloacele moderne de instruire și comunicare.


Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.4809 secunde