Compania Oil Terminal, împiedicată timp de peste un deceniu să își majoreze capitalul social. Acum are drum liber!

2274
2
Compania Oil Terminal, împiedicată timp de peste un deceniu să își majoreze capitalul social. Acum are drum liber! - fondcompaniaoilterminalafostimpi-1674589219.JPG

Articole de la același autor

Compania Oil Terminal din portul Constanța a fost hărțuită timp de mai bine de zece ani în Justiție, fiind împiedicată să își majoreze capitalul social. Această măsură nu este un moft al conducerii societății sau al acționarului majoritar – statul român. Compania este obligată de HG nr. 834/1991 să facă acest lucru.

Iată că pe data de 17 ianuarie 2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară din România a aprobat prospectul simplificat în vederea majorării capitalul social, decizia fiind făcută publică.

Conform prospectului, majorarea capitalului social se va realiza prin emiterea unui număr maxim de 3.829.108.430 de acțiuni noi, cu valoarea nominală de 0,10 lei pe acțiune. 59,62% din totalul acțiunilor emise (respectiv 2.283.000.282 acțiuni) vor fi subscrise prin aport în natură, iar diferența de 40,38% (1.546.108.148 de acțiuni), prin aport în numerar.

Aportul în natură constă în două terenuri, pe care administrația Mazăre încercase să pună mâna. Este vorba de un teren de 254.261,325 mp și altul de 129.334,70 mp, ambele situate pe strada Caraiman, nr. 2, pe ele aflându-se vechile depozite de hidrocarburi, în prezent dezafectate.

Procese în lanț

Stimați cititori, Oil Terminal se luptă de un deceniu să își majoreze capitalul social. În 2016, după vreo patru ani de procese cu administrația Mazăre, compania Oil Terminal, în numele acționarului majoritar, statul român, a reușit să obțină certificatele de atestare a dreptului de proprietate asupra celor două terenuri ce urmau să intre în structura capitalului său social. Decizia de majorare a capitalului social, luată de adunarea generală a acționarilor în octombrie 2016, s-a lovit de împotrivirea acționarilor minoritari semnificativi, care au recurs la toate pârghiile juridice și chichițele avocățești pentru a bloca punerea ei în aplicare.

Adevărata miză

Au trecut șase ani de procese, pe care contestatarii le-au pierdut rând pe rând. În anul 2022, Tribunalul Constanta a respins toate cele patru ordonanțe președințiale formulate de un acționar minoritar semnificativ, prin care solicita suspendarea executării deciziei nr. 12/14.02.2022 a consiliului de administrație al Oil Terminal și a convocatorului adunării generale extraordinare din pentru data 21 martie 2022, în care urma să se decidă majorarea capitalului social. Astfel, drumul spre îndeplinirea obligației legale de majorare a capitalului a fost deschis.

La această dată, structura acționariatului companiei Oil Terminal este următoarea:

- statul român, prin Ministerul Energiei, deține pachetul majoritar de acțiuni, respectiv 59,6222% din total;

- acționarul Andrei - Sebastian Dumitrescu – 17,1694%

- alți acționari - 23,2083%.

Această structură poate fi păstrată în urma majorării de capital doar dacă acționarii minoritari vor subscrie pentru cele 1.546.108.148 de acțiuni ce vor fi emise cu aport în numerar. În cazul în care nu o vor face, statul va ajunge să dețină 91,7927% din acțiunile companiei. Proporțional se vor modifica cotele de venit obținute de acționari din dividendele repartizate la final de an.

În fapt, aceasta este miza bătăliei duse de-a lungul anilor de acționarii minoritari, care preferă să piardă bani cu numeroasele procese lungi și costisitoare decât să investească în acțiunile companiei Oil Terminal, să o ajute să se capitalizeze, asigurându-i astfel mai multe resurse pentru investițiile în retehnologizarea și modernizarea instalațiilor aducătoare de venituri și profit.

O companie profitabilăTrebuie precizat faptul că Oil Terminal este o companie profitabilă. În anul 2021, operatorul portuar a obținut venituri totale de 214.099.120 de lei, mai mari cu 10,44% față de anul precedent și un profit brut de 7.815.162 milioane de lei, superior cu 46,20% celui din 2020. Iar în primul semestru al anului 2022, a obținut venituri totale de 134,674 milioane de lei, mai mari cu 41,2% față de aceeași perioadă a anului precedent, și un profit brut de 20,542 milioane de lei, în creștere cu 87,1%.

Investiția în acțiunile companiei Oil Terminal se dovedește a fi deosebit de profitabilă. În fiecare an, investitorii au obținut dividende frumoase, în contul acțiunilor pe care ole dețin. Spre exemplu, statul român a încasat 2.519.967 de lei, iar acționarii minoritari, 1.706.588 de lei, în total.

Comentează știrea

aw
26 ianuarie 2023
aws

2 In sustinerea exceptiei de nelegalitate subsemnatul am invederat, printre altele, faptul ca cele doua terenuri nu s-au aflat in folosinta societatii parate, respectiv a autoarei acesteia. La ultimul termen de judecata parata a depus la dosarul cauzei o serie de inscrisuri, partial ilizibile, prin care a invederat instantei ca intelege sa dovedeasca existenta folosintei asupra terenurilor. Potrivit art. 255 alin. 1 C.proc.civ. probele trebuie sa fie admisibile potrivit legii si sa conduca la solutionarea procesului ( sa fie pertinente si concludente ). In speta, fiecare si toate inscrisurile depuse de parata Oil Terminal S.A. nu sunt nici pertinente si nici concludente, deoarece privesc cu totul alte terenuri decat cele care formeaza obiectul certificatelor de atestare contestate in prezenta cauza. 1.1 Inscris datat 05.04.1940 Acest inscris vorbeste de o eventuala nationalizare a unui teren in suprafata de aprox. 1.000 mp situat in fosta localitate Basarabi ( actualmente localitatea Murfatlar ). Cu alte cuvinte, acest inscris priveste un teren cu o suprafata mult mai mica decat cea inscrisa in cele doua certificate de atestare a dreptului de proprietate 3 privata, teren care se afla intr-o cu totul alta localitate decat cea avuta in vedere in speta. 1.2 Inventar nedatat Acest inscris pare sa fie o anexa la inscrisul mentionat la pct. 1.1, caz in care concluziile de la pct. 1.1 se aplica in mod corespunzator. 1.3 Inscris datat 24.09.1955 Acest inscris este complet ilizibil motiv pentru care nu are cum sa dovedeasca vreo situatie de fapt relevanta in speta. 1.4 Proces verbal datat 1955/1956 Acest inscris este ilizibil motiv pentru care nu are cum sa dovedeasca vreo situatie de fapt relevanta in speta. Oricum, din partea lizibila a inscrisului rezulta ca este vorba de un teren de aprox. 1000 mp situat in localitatea Basarabi ( actualmente localitatea Murfatlar ), caz in care acesta nu are nicio legatura cu cele doua terenuri din Constanta. 1.5 Proces verbal 31.07.1956 Acest inscris vorbeste de un teren de aprox. 1000 mp situat in localitatea Basarabi ( actualmente localitatea Murfatlar ), caz in care acesta nu are nicio legatura cu cele doua terenuri din Constanta. 1.6 Deciziune nr. 636/10.10.1956 Acest inscris vorbeste de scoaterea din circuitul agricol a unor terenuri in suprafata de aprox. 49,6 Ha, fara a preciza localizarea exacta a terenurilor si fara a stabili entitatea care le avea sau urma sa le aiba in folosinta / administrare. 4 1.7 Ordin nr. 813/29.10.1960 Acest inscris vorbeste de un teren in suprafata de aprox. 70.000 mp care trecea in administrarea Ministerului Industriei Petrolului si Chimiei, DGAD, Baza a III – a Constanta. Acest inscris nu are nicio legatura cu societatea Oil Terminal S.A., ci cu fosta societate Peco Constanta S.A.. Prin sentinta civila nr. 128/14.11.1995 pronuntata de Tribunalul Constanta, in dosarul cu nr. 176/CA/1995 s-a retinut ca terenul ce a format obiectul acestui inscris exista in folosinta societatii Peco Constanta S.A.. In urma finalizarii dosarului din 1995 Peco Constanta S.A. a obtinut certificatul de atestare a dreptului de proprietate privata asupra terenurilor seria M03 nr. 3098 din 16.08.1996. 1.8 Proces verbal 26.01.1961 Acest inscris priveste terenul mentionat la pct. 1.7 anterior, caz in care concluziile de la pct. 1.7 sunt aplicabile si acestui inscris in mod corespunzator. 1.9 Inscris 1960/1961 Acest inscris pare sa fie o simpla adresa a unei entitati ce nu poate fi stabilita si care vorbeste de o serie de terenuri neindentificabile, cu exceptia terenului mentionat la pct. 1.7 anterior, caz in care acest document nu are cum sa dovedeasca vreo situatie de fapt relevanta in speta. 1.10 Adresa 12.11.1964 Acest inscris vorbeste de un teren in suprafata de aprox. 120.000 mp situat in cartierul Viile Noi, deci intr-o alta localizare decat cea aflata in discutie in prezentul dosar. Mai mult, din inscris nu rezulta cine si in baza carui act detinea proprietatea / folosinta / administrarea terenului. 5 1.11 Adresa nr. 57/12.01.1965 Acest inscris prezinta o relevanta deosebita in prezenta cauza, dar nu in sensul invederat de parata, ci de subsemnatul. Potrivit afirmatiilor paratei, Oil Terminal S.A. ar avea ca autor fosta Baza nr. 3 Constanta ( afirmatii care nu sunt dovedite prin niciun act care sa ateste legatura si continuitatea de la Baza nr. 3 Constanta la Oil Terminal S.A. ). Presupunand ca afirmatia paratei este adevarata trebuie observat ca, la nivelul anului 1965, entitatea intitulata Baza nr. 3 Constanta nu avea in patrimoniu ( nici in proprietate, nici in administrare si nici in folosinta ) vreunul din terenurile care formeaza obiectul prezentei cauze. 6 Adresa nr. 57/1965 pare sa fie intocmita de departamentul juridic al Bazei a 3 Constanta, iar din cuprinsul acesteia si al anexei rezulta ca, la nivelul anului 1965, Baza nr. 3 Constanta nu avea nicio legatura cu terenurile in discutie. In anexa se vorbeste de terenuri situate in Constanta cu suprafete net mai mici decat cele ce au format obiectul celor doua certificate ( ex. 456 mp, 100 mp, 13 mp etc ) si oricum de terenuri a caror localizare este cu totul diferita de cea a terenurilor in discutie ( ex. str. Stefan cel Mare, str. Motilor etc ). 1.12 Decizia nr. 764/14.09.1966 Acest inscris vorbeste de un teren in suprafata de aprox. 57.000 mp situat la sud de depresiunea tunelului. Terenurile ce formeaza obiectul prezentului dosar sunt situate la nord de depresiunea tunelului, caz in care acest inscris se refera la alte terenuri. 1.13 Decizie nr. 1179/22.12.1966 Acest inscris vorbeste de un teren in suprafata de aprox. 15.000 mp avand la nord calea ferata din depresiunea tunelului. 7 Terenurile ce formeaza obiectul prezentului dosar au la sud fosta cale ferata din depresiunea tunelului, caz in care acest inscris se refera la alte terenuri, astfel cum se poate observa din imaginile din satelit mentionate la pct. 1.12. 1.14 Decizie nr. 1180/22.12.1966 Acest inscris vorbeste de un teren in suprafata de aprox. 24 ha avand la nord depresiunea tunelului. Terenurile ce formeaza obiectul prezentului dosar au la sud depresiunea tunelului, caz in care acest inscris se refera la alte terenuri, astfel cum se poate observa din imaginile din satelit mentionate la pct. 1.12. 1.15 Adresa din 30.12.1966 Pe de o parte, acest inscris nu dovedeste nicio situatie de fapt cu relevanta in cauza, iar pe de alta parte, acest inscris pare sa se refere la terenul mentionat la pct. 1.14, caz in care nu este concludent. 1.16 Proces verbal 31.08.1970 Acest inscris face referire la un teren in suprafata de aprox. 400 mp situat in orasul Babadag, caz in care nu are nicio relevanta in cauza. 1.17 Extras din dosarul de expropriere din 05.07.1974 Acest document vorbeste de o viitoare expropriere a unui teren de aprox. 29 Ha, in vederea construirii a trei rezervoare noi de petrol. Nu se cunoaste nici localizarea terenului ce urma a fi supus exproprierii, nici daca terenul a fost expropriat si nici cine a primit terenul in folosinta / administrare. Cu toate acestea, un aspect rreriese cert din acest inscris si anume faptul ca terenul in discutie se afla la nivelul anului 1974 in cadrul C.A.P. Agigea si I.A.P.S.- ului Constanta, subiecte de drept fata de care parata din prezenta cauza nu s-a pretins niciodata a fi continuatoare. 1.18 Decret nr. 121/11.05.1976 Acest inscris vorbeste de o eventuala sistematizare a orasului Constanta, caz in care nu prezinta niciun fel de relevanta in cauza. 1.19 Ordin nr. 264/20.01.1978 Acest inscris vorbeste de un teren in suprafata de aprox. 40.000 mp care se transfera in administrarea Ministerului Industriei Chimice, deci catre un subiect de drept care nu are legatura cu parata din prezenta cauza. Mai mult, nu este dovedita nicio legatura intre pozitionarea acestui teren si pozitionarea terenurilor in discutie in prezentul dosar. 1.20 Concluzii Din analiza detaliata a tuturor actelor depuse de parata Oil Terminal S.A. rezulta ca acestea nu au cum sa dovedeasca, in niciun fel, folosinta celor doua terenuri pentru care s-au emis actele contestate de subsemnatul in prezenta cauza, actele referindu-se la cu totul alte imobile. Imposibilitatea de prezentare a unor inscrisuri pertinente si concludente care sa sustina apararile paratei Oil Terminal S.A. nu este intamplatoare, deoarece nu exista inscrisuri din care sa rezulte ca aceasta societate sau autorii acesteia au avut, vreodata, in folosinta terenurile pentru care s-au emis certificatele contestate de subsemnatul. Pana la nivelul anului 2011 cand s-au emis certificatele parata a avut la dispozitie 21 ani in vederea obtinerii unor dovezi privind folosinta terenurilor, insa astfel de dovezi nu au fost regasite. Pana in prezent au trecut 32 ani de la momentul infiintarii societatii Oil Terminal S.A. si nici macar in acest din urma interval nu au putut fi furnizate dovezi care sa ateste ca cele doua terenuri s-au aflat vreodata in folosinta paratei.

admirator
5 februarie 2023
ciudat...

Atita timp cat statul este actionar majoritar... Asteapta capital de la particulari? Care este profitul per actiune? Unde se pun in vinzare? Sunt informatii care trebuie facute publice.

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 1.0348 secunde