Firmele care nu își declară beneficiarii reali vor fi dizolvate

225
Firmele care nu își declară beneficiarii reali vor fi dizolvate - firmelecarenuisideclarabeneficia-1582320353.jpg
În conformitate cu prevederile Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Oficiul Național al Registrului Comerțului a operaționalizat Registrul beneficiarilor reali ai societăților.


De acum înainte, persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului, cu excepția celor deținute integral sau majoritar de stat, au obligația să depună o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în următoarele situații: la înmatriculare; anual, în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale; în termen de 15 zile de la data la care a intervenit o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real.


Nedepunerea de către reprezentantul legal a declarației privind datele de identificare ale beneficiarului real, anual sau ori de câte ori intervine o modificare, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. 
Dacă în termen de 30 de zile de la data aplicării sancțiunii contravenționale reprezentantul persoanei juridice nu a depus declarația privind datele de identificare ale beneficiarului real, la cererea Oficiului Național al Registrului Comerțului, instanța va putea pronunța dizolvarea societății (cauza de dizolvare poate fi înlăturată înainte de a se pune concluzii în fond). 


În cazul societăților înregistrate până la 21.07.2019 (data intrării în vigoare a legii), cu excepția companiilor și societăților naționale, precum și a societăților deținute integral sau majoritar de stat, termenul de depunere este de 12 luni de la intrarea în vigoare a legii, respectiv până la data de 21.07.2020. 


Cererile de înregistrare având ca obiect depunerea declarațiilor de mai sus pot fi depuse la ghișeu, online sau prin corespondență, cu confirmare de primire. Cererea transmisă în formă electronică va avea încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă. În cazul cererilor depuse online sau prin corespondență, se vor anexa declarațiile privind beneficiarii reali, în formă autentică. 


Odată cu înființarea Registrului beneficiarilor reali, instituțiile statului vor afla cine se află în spatele firmelor cu acțiuni la purtător, în spatele firmelor fantomă ori al firmelor private din România care se ocupă cu transportul de arme prin diverse părți ale lumii și câți politicieni și funcționari ai statului sunt în conflict de interese, făcând afaceri prin intermediari.


Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!
Pagina a fost generata in 0.3118 secunde