Justiția a decapitat administrația portului Constanța

1228
Justiția a decapitat administrația portului Constanța - justitia-1457458891.jpg

Articole de la același autor

Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța a devenit subiectul unui scandal fără precedent în România. Hotărârile de numire a patru din cei șase membri ai consiliului de administrație, respectiv Tudor Baltă, Viorel Olea, Marcela Frigioiu și Adrian Cighi, au fost suspendate. Decizia aparține Tribunalului Constanța.

Legea guvernanței corporative tratată în bășcălie

În ședința din 7 martie 2016, instanța s-a pronunțat în dosarul nr. 854/118/2016, rezultat al acțiunii inițiate de compania Comvex SA și Organizația Patronală "Operatorul Portuar" Con-stanța. Cele două entități au susținut cu probe că niciunul dintre cei patru nu a fost numit cu respectarea cerințelor legale.

În cazul lui Tudor Baltă și a lui Viorel Olea, operatorii portuari au evidențiat, pe de o parte, existența unor vicii și abateri de la prevederile legale în acordarea mandatelor de administratori și în stabilirea duratei lor, precum și nerespectarea procedurii de selecție prevăzută de OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă.

Procedura de selecție nu a fost respectată nici în cazul Marcelei Frigioiu, au probat reclamanții. În loc să fie organizată de către Ministerul Transporturilor, a fost lăsată pe mâna Consiliului Local Constanța, care nu avea nicio calitate legală în această chestiune. Mai mult, numirea ei a fost adoptată cu încălcarea prevederilor legale privind convocarea adunării generale a acționarilor.

În ceea ce-l privește pe Adrian Cighi, s-a arătat că acesta a fost numit la propunerea unui acționar minoritar - Fondul Proprietatea - nicidecum a autorității publice tutelare, respectiv Ministerul Transporturilor, așa cum prevede legea. Nici în cazul lui nu s-a respectat procedura de selecție prevăzută de OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă.

Petenții au explicat că prezența în consiliul de administrație a celor patru persoane, desemnate cu încălcarea legii și fără să treacă prin procedura de selecție, are consecințe asupra raporturilor dintre CNAPMC și operatorii portuari: "Decizia consiliului de administra-ție al CNAPMC, adoptată în data de 11 ianuarie 2016, impune, contrar legii, introducerea în contractul de închiriere ce se negociază cu Comvex a clauzei de trafic. (…) Același consiliul de administrație care funcționează ilegal a impus majorarea cuantumului chiriei peste limita prevăzută de lege."

CNAPMC, în impas

Tribunalul Constanța a respins, "ca nefondată excepția lipsei de interes invocată de pârâta CNAPMC". Totodată a admis acțiunea formulată de reclamanta SC Comvex SA, susținută de Organizația Patronală "Operatorul Portuar", în calitate de intervenient, în contradictoriu cu pârâta CNAPMC. Instanța a dispus suspendarea executării hotărârilor AGA prin care au fost numiți cei patru administratori, până la soluționarea definitivă a acțiunii în anulare a respectivelor acte administrative.

Situația în care se află CNAPMC, cu patru administratori din șase suspendați din funcție, este complicată. Decizia instanței lasă fără cvorum organul de conducere, care nu mai poate funcționa. Acționarii vor trebui să găsească rapid o soluție pentru a nu se ajunge la blocarea activității companiei, soluție ce trebuie să respecte - atenție! - prevederile OUG nr. 109/2011 privind guver-nanța corporativă.

Desigur, de la suspendarea actelor administrative prin care cei patru au fost numiți până la anularea lor de către instanță este o cale lungă. Este greu de crezut că probele de necontestat de care instanța a ținut cont la această primă decizie ar putea fi combătute. Iar dacă instanța va decide că cei patru administratori au funcționat ilegal, pe cale de consecință toate deciziile consiliului de administrație al CNAPMC, care au fost adoptate cu votul lor majoritar, vor fi nule de drept.

În această eventualitate, consecințele sunt extrem de grave. Orice persoană fizică și orice agent economic care a suportat într-un fel sau altul efectele respectivelor hotărâri administrative și consideră că i-au fost lezate interesele va putea solicita plata daunelor.

Cine sunt vinovații

Organizația Patronală "Operatorul Portuar" Constanța a salutat hotărârea instanței, dând următorul comunicat de presă: "Decizia Tribunalului Constanța este rezultatul acțiunii inițiate în instanță de Comvex S.A. și Organizația Patronală "Operatorul Portuar" Constanța. Cele două entități au arătat că niciunul dintre cei patru nu a fost numit cu respectarea cerințelor legale. Prin urmare, hotărârile adoptate de acest consiliu de administrație vor trebui anulate de la caz la caz, în funcție de cvorum și majoritățile constituite pentru adoptarea acestora, pe parcursul ultimilor patru ani. Cei patru membri ai CA au adoptat cu bună știință hotărâri în detrimentul intereselor economice ale comunității portuare, ceea ce a atras constant protestele publice ale Sindicatelor și Patronatelor Portuare.

Prin decizia justă a instanței s-a ajuns la situația de normalitate așteptată de întreaga comunitate portuară. Totodată, considerăm că decizia creează premise și pentru implicarea activă și decisivă a Guvernului actual în procesul de soluționare a problemelor de la Portul Constanța."

Pentru corecta informare a opiniei publice, am adresat Ministerului Transporturilor, în calitate de acționar majoritar și de autoritate care a răspuns de aplicarea OUG nr. 109/2011 la CNAPMC, următoarele întrebări: Care este punctul de vedere al ministerului față de situația creată la compania sa? Ce măsuri va lua pentru intrarea în legalitate? Ce măsuri va lua împotriva celor ce se fac vinovați de încălcarea legii? Din păcate, până la închiderea ediției nu am primit niciun răspuns. 

Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.3606 secunde