Subvenție de 50 de bani pe litrul de combustibil pentru transportatori și distribuitori

91
Subvenție de 50 de bani pe litrul de combustibil pentru transportatori și distribuitori - fondsubventiede50debanipelitruld-1651685593.jpg
Ministerul Finanțelor propune, printr-un proiect de hotărâre de guvern, o schemă de ajutor de stat pentru compensarea creșterii prețului la combustibil. Valoarea ajutorului este de 50 bani pe litrul de combustibil, dar nu mai mult de 400.000 euro pe întreprindere, echivalent în lei. Termenul limită de depunere a cererilor de compensare este 1 decembrie 2022.

Ajutorul de stat va fi sub forma unui grant acordat operatorilor economici care efectuează transport rutier de mărfuri în cont propriu, contra cost sau transport de persoane, în mod regulat, inclusiv transport public local.

Deciziile de compensare se emit până la 31 decembrie 2022, iar plata efectivă a ajutorului de stat se poate face până la 31 iulie 2023, inclusiv. Bugetul schemei de ajutor de stat este de 300 de milioane de lei pentru un număr estimat de 3.000 de operatori economici.

Sunt eligibili operatorii economici care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

- sunt licențiați în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene;

- dețin cel puțin un vehicul eligibil;

- operatorii economici stabiliți în România trebuie să nu figureze inactivi potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală sau să nu se afle în inactivitate temporară, înscrisă în Registrul Comerțului și să nu beneficieze de alte compensații pentru activitatea de transport desfășurată cu vehiculele eligibile, cu excepția celor care efectuează transport public local;

- nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care au fost emise asemenea decizii, acestea au fost puse în aplicare conform prevederilor legale în vigoare;

- alimentează vehiculele eligibile după cum urmează: de la stațiile de distribuție ale operatorilor economici sau din rezervoarele pentru consum propriu deținute;

- nu se află în procedură de executare silită, faliment, dizolvare, închidere operațională sau lichidare;

- nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile.Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.2555 secunde