Ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al municipiului Constanța, suplimentată

788
Ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al municipiului Constanța, suplimentată - lista-suplimentata-cl-1709137863.jpg

Articole de la același autor

Edilul Vergil Chițac a convocat Consiliul local al municipiului Constanţa în şedinţă ordinară, joi, 29 februarie 2024, ora 16.30, în sala „Remus Opreanu” a Consiliului Județean Constanța. Ședința a fost suplimentată cu 11 proiecte. Iată care sunt acestea:


1. Proiect de hotărâre nr. 100/2024 pentru modificarea HCL nr. 379/2020 privind constituirea Comisiei de numărare a voturilor;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 5


2. Proiect de hotărâre nr. 101/2024 privind aprobarea repartizării unor spații cu destinația de locuință, din fondul locativ, situate pe raza municipiului Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5


3. Proiect de hotărâre nr. 102/2024 pentru modificarea și completarea HCL nr. 652/2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Bulevardul Madrid” din municipiului Constanța, cu modificările și completările ulterioare;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5


4. Proiect de hotărâre nr. 107/2024 pentru aprobarea actului adițional nr. 6 la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în municipiul Constanța nr. 215993/01.11.2021, cu modificările și completările ulterioare;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5


5. Proiect de hotărâre nr. 103/2024 pentru modificarea HCL nr. 398/2023 privind închirierea prin licitație publică a spațiului Sală Sport situat în municipiul Constanţa, str. Cişmelei nr. 13, amplasat în corpul C2 al Şcolii Gimnaziale nr. 29 „Mihai Viteazul”, în suprafaţă construită de 575 mp, cu destinaţia – activităţi sportive;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5


6. Proiect de hotărâre nr. 104/2024 pentru modificarea HCL nr. 400/2023 privind închirierea prin licitație publică a spațiului situat în municipiul Constanţa, Str. Cuza Vodă nr. 80, amplasat la etajul 2 al corpului de clădire C1 al Liceului tehnologic „Ioan N. Roman”, în suprafață utilă de 10,00 mp, cu destinaţia de chioşc alimentar;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5


7. Proiect de hotărâre nr. 106/2024 privind privind revocarea dreptului de folosință gratuită a Direcţiei pentru Sport a Județului Constanța, asupra imobilului situat în municipiul Constanța, str. Ion Bănescu nr.2 bis, proprietatea privată a municipiului Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5


8. Proiect de hotărâre nr. 105/2024 privind aprobarea Actului adițional la Acordul de parteneriat nr. 237981/11.11.2022 încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3


9. Proiect de hotărâre nr. 108/2024 pentru modificarea HCL nr. 247/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico–economici pentru obiectivul de investiţii «Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, Constanța»;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4


10. Proiect de hotărâre nr. 109/2024 pentru modificarea HCL nr. 412/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico–economici pentru obiectivul de investiţii «Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic „George Călinescu”, Constanța»;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4


11. Proiect de hotărâre nr. 110/2024 pentru modificarea HCL nr. 335/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii «Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Constanța (corp Liceu)».
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4
Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.4005 secunde