Mai mulţi bani pentru hrana bolnavilor internați în spitale

364
Mai mulţi bani pentru hrana bolnavilor internați în spitale - hranabolnavi-1658146066.jpg

Articole de la același autor

Guvernul a aprobat, zilele trecute, hotărârea privind completarea anexei nr. 2 la HG nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 - 2022.

Actul normativ reglementează asigurarea cuantumului alocaţiei de hrană în unităţile sanitare publice prin transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, către bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS). Astfel, unitățile sanitare publice vor beneficia de plata cuantumului alocației de hrană suplimentar față de sumele contractate și decontate din FNUASS. În acest sens, spitalele publice vor încheia un act adițional cu casele de asigurări de sănătate cu care se află în relație contractuală pentru furnizarea de servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare continuă.

„De acum înainte, unitățile sanitare publice vor beneficia de plata cuantumului alocației de hrană suplimentar față de sumele contractate și decontate din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. Astfel, sumele aferente alocațiilor de hrană, pe care spitalele le suportau până acum din tarifele decontate de casele de asigurări pentru serviciile de spitalizare continuă, vor putea fi utilizate pentru susținerea altor cheltuieli, precum achiziția de medicamente sau materiale sanitare necesare pentru tratamentul pacienților. Majorarea cuantumului și eliminarea plății alocației de hrană din tarifele decontate de casele de asigurări pentru serviciile medicale acordate în spitalizare continuă vor contribui la creșterea satisfacției pacienților internați și a calității condițiilor hoteliere în regim de spitalizare continuă”, a declarat președintele interimar al CNAS, Adela Cojan.

În prezent, cuantumul alocației de hrană în unitățile sanitare publice a fost majorat, pe categorii de pacienți sau însoțitorii acestora, astfel:

pentru pacienții spitalizați (copii și adulți), lăuze și însoțitori - 22 lei/zi; pentru bolnavii spitalizați cu TBC, HIV/SIDA, hepatită, neoplazii, diabet, pacienții cu arsuri și cei internați în leprozerii - 33 lei/zi.

Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!
Pagina a fost generata in 0.4419 secunde