Benzinăriile, controlate, rând pe rând, de Inspectoratul Teritorial de Muncă

198
Benzinăriile, controlate, rând pe rând, de Inspectoratul Teritorial de Muncă - controale1-1647001928.jpg
Benzinăriile au intrat și în vizorul Inspecției Muncii. Ca urmare, Inspectoratul Teritorial de Muncă desfășoară, în această perioadă, campania națională de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor, precum şi verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea, modificarea, suspendarea și executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care îşi desfăşoară activități în stațiile de distribuție a carburanților auto.

Campania se încheie pe 16 martie 2022 și vizează toate tipurile de întreprinderi care efectuează activităţi de distribuţie a carburanţilor pentru autovehicule. Inspecția Muncii consideră oportună declanşarea unor acţiuni de control la angajatorii care desfăşoară activități în stațiile de distribuție a carburanților auto, în vederea identificării cazurilor de încălcare a prevederilor legale care reglementează relațiile de muncă. Acestea se referă la angajarea personalului; durata timpului de muncă şi munca suplimentară; întocmirea evidenţei orelor de muncă prestate de salariați; respectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal;

munca de noapte; acordarea drepturilor salariale etc.

De asemenea, se va urmări şi modul în care au fost îndeplinite măsurile dispuse cu ocazia controalelor anterioare, acolo unde este cazul. În domeniul securității în muncă, pe parcursul controalelor se va urmări respectarea cerințelor legale în domeniu, dintre care amintim: deţinerea autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă pentru toate activităţile desfăşurate; evaluarea riscurilor specifice, luând în considerare riscurile generate de atmosferele explozive; existența instrucţiunilor scrise emise de angajator, privind folosirea surselor de foc deschis și fumatul la locurile de muncă ș.a.m.d.

Rezultatele vizitelor de inspecţie efectuate de către inspectorii de muncă, în anii anteriori, precum și evenimentele care au avut loc în ultima perioadă, au evidenţiat faptul că, în activităţile mai sus amintite, au fost constatate deficiențe referitoare la sănătatea şi securitatea lucrătorilor aflaţi în potenţial pericol în locurile de muncă unde se pot forma atmosfere explozive. 

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 1.3229 secunde