Casa Județeană de Pensii răspunde celor mai frecvente întrebări ale constănțenilor

10238

Articole de la același autor

Casa Județeană de Pensii (CJP) Constanța, într-o descriere mai tehnică, asigură aplicarea unitară a legislației din domeniul pensiilor şi asigurărilor sociale de stat. Dar tot acesta este locul în care persoanele de vârsta a treia, și nu numai acestea, pot afla mereu o mulțime de informații și răspunsuri la problemele pe care le întâmpină. Multe dintre ele am constatat, de-a lungul timpului, că sunt aceleași, sens în care am stat de vorbă cu purtătorul de cuvânt al CJP, Kristina Mutiș.

1. Care sunt condițiile pentru obținerea pensiei minime?

O persoană nu poate solicita înscrierea la pensie fără să fi realizat cel puțin stagiul minim de cotizare prevăzut de lege. Pensia socială minimă garantată a fost instituită în aprilie 2009, prin OUG 6/2009. Potrivit legii, beneficiază de pensia socială minimă garantată pensionarii sistemului public de pensii, cu domiciliul în România, indiferent de data înscrierii la pensie, dacă nivelul cuantumului pensiei lor se situează sub nivelul pensiei sociale minime garantate. Pensia socială minim garantată nu se acordă persoanelor care nu au îndeplinit stagiul minim de cotizare prevăzut de legiuitor, ci se acordă celor care îndeplinesc condițiile standard de înscriere la pensie (vârstă și vechime) însă, din calcul, cuantumul drepturilor iese mai mic decât pragul stabilit pentru pensia socială minim garantată.

2. Ce documente sunt necesare pentru ieșirea la pensie la limita de vârstă?

Toate informațiile de care poate avea nevoie un beneficiar se regăsesc atât pe site-ul instituției - http://www.pensiiconstanta.ro/, cât și afișate la sediul nostru.3. Cum se face trecerea de la pensie de invaliditate la cea la limită de vârstă?


Din oficiu, fără a fi necesară depunerea unei cereri din partea beneficiarului.

4. Ce persoane pot intra în posesia pensiei anticipate parțial și ce penalizări există pentru aceste persoane?

Pensia anticipată parțial se cuvine (cu cel mult cinci ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare) persoanelor care au realizat cel puțin stagiul complet de cotizare, precum şi celor care au depășit stagiul complet de cotizare cu până la opt ani. Procentul de diminuare se stabilește conform Legii nr. 263/2010, în funcție de stagiul de cotizare realizat și de numărul lunilor de anticipare. Penalizarea se aplică până la îndeplinirea condițiilor pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă.5. Ce condiții trebuie să îndeplinească solicitanții pensiei comunitare?


Condițiile sunt cele prevăzute de legislația în domeniu a fiecărui stat în parte. Cererea de pensie, însoțită de documentele doveditoare, se înregistrează la instituția de asigurări sociale de domiciliu. Aceasta va transmite în celălalt stat documentele necesare în vederea stabilirii drepturilor de pensie, iar comunicarea între instituții se face prin intermediul formularelor de legătură. La stabilirea drepturilor de pensie se au în vedere perioadele de asigurare realizate în ambele state, iar drepturile se acordă proporțional cu perioada realizată în fiecare stat.

6. Din ce cauză se pot face rețineri din pensie?

În situația în care un birou de execuție judecătorească sau altă instituție abilitată transmite Casei Județene de Pensii o adresă de înființare/ ridicare poprire, instituția noastră are obligația, ca terț poprit, de a proceda cu celeritate în acest sens.

7. Care este valoarea punctului de pensie, la acest moment?

Începând cu luna ianuarie 2022, valoarea punctului de pensie este de 1.586 lei.8. Cum își pot completa oamenii stagiul de cotizare?


Prin angajare sau prin încheierea unui contract de asigurare cu Casa de Pensii. Contribuția de asigurări sociale se datorează de la data încheierii contractului de asigurare socială în aceeași cotă prevăzută de Codul fiscal pentru persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale, respectiv 25% din suma asigurată.9. Câte solicitări au fost depuse de către urmașii persoanelor persecutate și până când le primiți?


De la data intrării în vigoare a Legii nr. 154/2021 - 10 iunie 2021 - și până la acest moment au fost primite aproximativ 27.000 de dosare. Nu este termen limită de depunere pentru aceste solicitări.10. Câți pensionari aveți în sistem, care este pensia minimă și cea maximă?


La acest moment, în evidențele instituției noastre se află 152.929 de beneficiari. Pensia minimă este în cuantum de 1.000 lei (pensia minim garantată), iar cea mai mare pensie de asigurări sociale este în cuantum de 29.066 lei brut.

11. Care este vârsta de pensionare și în ce condiții se face pensionarea?

Vârsta de pensionare, precum și stagiul minim și cel complet de cotizare sunt stabilite conform prevederilor Legii nr. 263/2010 cu modificările și completările ulterioare, în funcție de luna și anul nașterii fiecărui solicitant în parte.12. Șomajul tehnic sau studiile superioare se consideră vechime în muncă?

Studiile superioare absolvite cu diplomă de licență la curs de zi reprezintă perioada asimilată și se valorifică la înscrierea la pensie de limită de vârstă. Șomajul tehnic constituie, și el, vechime în muncă.13. Care este situația plăților aferente vechimii cumpărate de constănțeni? Ce sume sunt dispuși să plătească?


Orice persoană poate încheia un contract de asigurare cu Casa Județeană de Pensii fie pentru perioade viitoare - în baza Legii nr. 263/2010 cu modificările și completările ulterioare - fie pentru perioade retroactive (maximum șase ani) - în baza OUG nr. 163/2020.

La acest moment există 2.158 de contracte active încheiate în baza Legii nr. 263/2010 și 844 de contracte încheiate conform OUG 163/2020. Majoritatea persoanelor se asigură la valoarea salariului minim pe economie. Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!
Pagina a fost generata in 0.362 secunde