Iată când încep înscrierile la grădinițe! Instituțiile preșcolare stabilesc etapele

1690
Parcă trasă la indigo, doar cu o întârziere de o săptămână, prin adresa nr. 28074/4.05.2022 (identică cu 28269/27.04.2021), Ministerul Educației a anunțat etapele pentru asigurarea cuprinderii copiilor cu vârste între 3 și 6 ani în învățământul preșcolar în anul 2022-2023.

Conform adresei menționate, reînscrierile vor începe luni, 16 mai (față de 17 mai, în 2021), iar înscrierile, din 30 mai (față de 31 mai 2021).

Programul reînscrierilor, respectiv al înscrierilor va fi stabilit de conducerea unității de învățământ și va fi afișat la loc vizibil, în fiecare grădiniță, pentru informarea părinților și a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, și, eventual, pe site-ul inspectoratului școlar.

Referitor la înscriere, părinții pot comunica grădiniței și prin fax, poștă electronică sau telefonic, datele necesare (date privind solicitantul, date privind copilul), pentru a se realiza planificarea pentru depunerea dosarului.

Etapa de depunere a dosarelor cu documentele necesare se va desfășura conform planificării realizate de unitatea de învățământ, pe zile și pe intervale orare. Planificarea va fi postată atât pe site-ul unității de învățământ, cât și la avizier.

Pentru asigurarea transparenței procesului de reînscriere/înscriere, conducerile unităților de învățământ preșcolar vor posta pe site-ul unității de învățământ/ISJ și/sau la avizier, la loc vizibil, pentru toți cei interesați, următoarele informații: capacitatea instituției; numărul de locuri aprobat prin planul de școlarizare pentru anul școlar 2022-2023 (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare); criteriile generale și criteriile specifice pentru înscrierea copiilor.

Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscrieri, se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare, grupa mijlocie și grupa mică, cu respectarea prevederilor din legislația în vigoare.

În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere a copiilor în învățământul preșcolar, primite de la părinți, este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice.

Criteriile generale de departajare sunt următoarele și presupun existența:

• unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);

• unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

• unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate, în anul școlar următor, în unitatea de învățământ respectivă;

• unui document medical eliberat de medicul specialist/certificat de orientare școlară și profesională/certificat de încadrare în grad de handicap a copilului. În cazul în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinți este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil, respectiv: se repartizează la început copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile menționate anterior, apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii și, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menționate.

Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învățământ preșcolar sau cu grupe de preșcolari, sunt aprobate de consiliul de administrație al acesteia și avizate de către consilierul juridic al inspectoratului școlar județean/al municipiului București până la data de 27 mai 2022. Criteriile specifice de departajare sunt aplicate după epuizarea departajării pe baza criteriilor generale menționate anterior. Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de învățământ va indica documentele doveditoare pe care părintele trebuie să le depună în momentul completării/validării cererii-tip de înscriere.

Aceste criterii nu pot fi discriminatorii și nu pot include existența unor liste de preînscrieri, organizate în afara calendarului procesului de înscriere în învățământul preșcolar.Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.4054 secunde