Ingenioase corecții în noul an școlar: cu calificativ FB, elevii de-a V-a primesc burse

14632

Articole de la același autor

Începând de mâine, 1 septembrie, intră în vigoare noul Regulament de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar (ROFUIP), publicat în Monitorul Oficial pe data de 5 iulie 2022 și care a cunoscut o serie de modificări ce-i vizează atât pe elevi, cât și pe profesori. Cât despre părinți, treaba cu cadourile va fi „de-a pururi”, indiferent de ROFUIP.

Plecând de la noua structură a anului școlar 2022-2023, mediile se vor calcula diferit, ca urmare a eliminării obligativității tezelor, profesorii având libertatea de a stabili numărul de note pe care le vor acorda la disciplinele pe care le predau. Media va fi încheiată anual, iar elevii vor primi cu cel puțin trei note mai mult peste numărul de ore alocat săptămânal disciplinei în planul-cadru de învățământ. Au fost stabilite unități pilot care pot folosi doar catalogul electronic, fără cel clasic, dar acesta trebuie tipărit și arhivat, obligatoriu, la finalul anului (?!?). Elevii nu mai pot fi exmatriculați și vor beneficia de un plan de învățare individualizat. Interesant este că nu se precizează nimic de consecințele absenteismului. Doar că, în cazul în care elevul înregistrează absențe nemotivate, se va face o informare în scris, numărul acestora fiind stabilit la nivelul fiecărei unități.

În fiecare școală din România va fi înființată o comisie pentru mentorat didactic și formare în cariera profesională. Altă comisie, pe lângă multele care nu și-au dovedit rolul.

Ca și cum ar fi fost nevoie de o precizare expresă, au fost eliminate orice dispoziții/trimiteri care dau posibilitatea colectării de fonduri bănești de la părinții elevilor. Obiceiul acesta va dispărea doar odată cu „risipirea” generației crescute cu ploconeala.

Transferul elevilor de clasa a IX-a se va putea face în timpul anului școlar, în vacanțele școlare, doar în situații medicale deosebite, pe baza avizului comisiei medicale județene sau a documentelor medicale justificative.

La toate modificările aduse noului an școlar 2022-2023 prin acest ROFUIP, se adaugă alte trei decizii luate, recent, în cadrul Comisiei de dialog social din cadrul Ministerului Educației. Prima și cea mai intens mediatizată a fost aceea a eliminării mediei din gimnaziu la admiterea în liceu pentru sesiunea 2023.

Tot legat de examenele naționale, s-a decis revenirea la programele de examen în vigoare înainte de debutul pandemiei, atât pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, cât și pentru examenul național de Bacalaureat „având în vedere că în anul școlar 2021-2022 nu au fost perioade de întrerupere a școlii, în ipoteza în care nici în anul școlar 2022-2023 nu vor exista întreruperi”, este justificarea comisiei sus-amintite.


Aceeași comisie a stabilit, în premieră, ca elevilor de clasa a V-a să li se acorde atât burse sociale, cât și burse de studiu încă de la începutul anului școlar 2022-2023. Bursele sociale și de studiu se vor acorda în condițiile îndeplinirii criteriilor pentru ambele categorii de burse (inclusiv criteriul privind numărul maxim de 20 absențe, iar în cazul burselor de studiu - pe baza calificativelor anuale și obținerii calificativului anual „Foarte Bine” în clasa a IV-a). „Reamintim faptul că bugetul alocat burselor elevilor (1,032 miliarde lei) a fost suplimentat la ultima rectificare bugetară cu 300 milioane lei pentru anul 2022”, a precizat ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu.Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!
Pagina a fost generata in 0.5344 secunde