Liceul Tehnologic "Ioan N. Roman" şi-a propus să crească procentul de promovabilitate la BAC

1303
La ora actuală, Liceul Tehnologic „Ioan N. Roman” de pe strada Cuza Vodă nr. 80 din Constanţa funcționează cu clase atât pe nivelurile liceal, postliceal, cât şi școală profesională/învățământ dual și este acreditat pe calificări din domeniile Estetică și igiena corpului omenesc, Turism și alimentație, Economic, Mecanică și Industrie textilă și pielărie. Calificările au fost stabilite în urma unei analize privind cererea potențială de forță de muncă pentru regiunea Sud-Est.

În anul școlar 2022-2023, unitatea de învăţământ are înmatriculaţi 782 elevi. Potrivit directorului instituţiei, Lucia Ciubotariu, în prezent, există parteneriate pentru numeroase proiecte derulate la nivel local, național, cât și internațional, pentru proiecte eTwinning și Eramus+. În derulare se află, în prezent, proiectul Erasmus „Clean Danube Clean Black Sea”, cu parteneri din patru țări, respectiv Serbia, Ungaria, Turcia și Austria, al cărui scop principal este de a crește gradul de conștientizare și de a atrage atenția asupra poluării, a schimbărilor climatice, dar și a gestionării deșeurilor. Celălalt proiect de mobilitate Erasmus+, „Profesori instruiți pentru o generație europeană”, răspunde nevoilor de formare a cadrelor didactice. „Prin derularea acestor proiecte consider că există o preocupare continuă a elevilor și cadrelor didactice pentru perfecționare, dobândire de competențe multilingvistice, digitale, responsabilitate civică și, de ce nu, de sensibilizare, prin cunoașterea culturilor europene. Urmând aceeași notă, în plan local, elevii liceului participă la acțiuni de voluntariat, una dintre acestea fiind cea din cadrul Clubului «HoltIS», în cadrul căruia s-a desfășurat activitatea «Cartea, cheia succesului», al cărei scop a fost de a promova cartea și lectura, precum şi de a sensibiliza comunitatea în legătură cu importanţa actului de a dona, elevii dăruind câte o carte. Alte activități de voluntariat s-au desfășurat pentru ecologizarea plajelor din cadrul proiectului «4/4 pentru prieteni». Totodată, efortul susținut, urmat de o motivație intrinsecă, a condus elevii liceului nostru către rezultate deosebite la concursurile din anul școlar precedent: premiul I la etapa județeană a concursului național «Știu și aplic», premiul al II-lea la etapa județeană a concursului național «Made for Europe», premiul al III-lea și mențiuni la etapele județene ale olimpiadei din aria curriculară «Tehnologii» și la alte concursuri”, ne-a declarat managerul.

Cadrul didactic a precizat că obiectivele liceului sunt derivate din țintele strategice din PLAI și PRAI, precum și din țintele strategice ale Inspectoratului Școlar Județean Constanța. Astfel, unul dintre obiective se referă la creșterea procentului absolvenților care continuă studiile sau se angajează în domeniul de pregătire. Acesta se realizează prin racordarea continuă a ofertei educaționale la cerințele pieței muncii, prin adaptarea la cerințele viitorului. În acelaşi timp, se urmărește creșterea procentului de promovabilitate la examenul de Bacalaureat, prin oferte de formare continuă a cadrelor didactice și prin optimizarea condițiilor de învățare din unitatea școlară. În acest sens, au fost identificate nevoile de formare ale cadrelor didactice: îmbunătățirea abilităților de utilizare a metodelor de integrare a elevilor din medii defavorizate, precum și abilități privind utilizarea eficientă a metodelor inovatoare și a noilor tehnologii în activitățile de predare-învățare-evaluare. În plus, planul managerial urmărește creșterea accesului la educație de calitate pentru toate categoriile sociale, în special al celor provenite din grupuri vulnerabile. Precizăm că în acest an școlar beneficiază de burse sociale, de studiu și de merit, precum și de bursa profesională un număr de 61 elevi. Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.3322 secunde