Mentorii de practică din Grecia au apreciat nivelul de pregătire al elevilor Liceului "Gheorghe Duca" din Constanța

353
În primul an al acreditării Erasmus+ în domeniul Educației și Formării Profesionale 2021-2027, Liceul Tehnologic „Gheorghe Duca” din Constanța derulează, până la finele lunii noiembrie 2022, activitățile din cadrul Proiectului Erasmus+ nr. 2021-1-RO01-KA121-VET-000009296, cu o valoare a grantului de 42.915 euro.

Intitulat „Stagiile de pregătire practică în companii europene, un prim pas către un angajat de succes pe piața muncii”, proiectul are ca parteneri organizații de primire din Grecia, de coordonarea lui ocupându-se prof. Elena Gogu, directorul liceului constănțean.În perioada 2-13 mai 2022, patru cadre didactice (Elena Gogu, Ilie Stanca, Mirela Voiculescu, Carmen Vătavu) ale Liceului „Gheorghe Duca” au participat la cursuri de formare profesională cu titlul „The Development of Digital Competences in Contemporary Teaching an Educational Communication” la Lifelong Learning Ipodomi din Thessaloniki (Grecia). Cursul vizează dezvoltarea competențelor metodice, de specialitate şi digitale, stimularea achizițiilor lingvistice, precum şi îmbunătățirea metodelor şi tehnicilor de predare-evaluare necesare într-o școală europeană.

Alți 14 elevi ai clasei a XI-a A, domeniul de pregătire Mecanică, calificarea profesională Tehnician mecatronist, însoțiți de profesorii Marioara Saghin şi Simona Micăuţă de la același liceu, au beneficiat de mobilitate de formare profesională în perioada 23 mai – 3 iunie 2022.

Activitatea de mobilitate a avut loc la centrul de formare Lifelong Learning Ipodomi din Thessaloniki (Grecia), la care au participat mai multe companii cu diferite domenii de activitate: Milkplan, KTEO Autotechnik, Noesis, Stamatakis service, Georgiadis Mercedes service, Mevgal, Epal Eyosmoz.Condițiile de lucru au fost optime pentru desfășurarea activităților de formare profesională şi dobândirea competențelor necesare participanților. Elevii participanți au manifestat interes pentru toate activitățile practice desfășurate pe parcursul celor două săptămâni de mobilitate, au demonstrat inițiativă şi creativitate în rezolvarea sarcinilor de lucru, şi-au îndeplinit zilnic sarcinile primite, iar comunicarea a fost foarte bună, la un nivel ridicat de cunoaștere a limbii engleze, primind aprecieri din partea mentorilor de practică şi a colaboratorilor.

În cadrul activităților culturale organizate de instituția de primire, elevii au intrat in contact cu valorile culturale ale Greciei, au comunicat şi şi-au îmbogăţit orizontul cu valorile culturale ale Greciei, de la cele antice la cele prezente.După cum afirmă prof. Elena Gogu, coordonatorul acestui proiect, obiectivul său principal îl constituie facilitarea accesului pe piaţa muncii europene a 14 elevi, prin dobândirea de competențe specifice domeniului de pregătire ca urmare a organizării de stagii de practică la agenții economici. De asemenea, se urmărește dezvoltarea competențelor metodice, de specialitate şi digitale a patru cadre didactice prin participarea la stagii de formare şi perfecționare în companii europene.

Documentele obținute la finalul stagiului de formare sunt: Certificatul Europass Mobility pentru elevi şi cadre didactice; transferul și recunoașterea rezultatelor învățării elevilor prin ECVET- Sistemul european de credite pentru educație și formare profesională; certificatele de participare eliberate de organizația de primire Educational Organization IPODOMI, Grecia pentru elevi şi cadre didactice.Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.468 secunde