Răspunsul Consiliului Concurenței pentru ziarul „Cuget Liber”:

Serviciul de remorcaj maritim trebuie organizat potrivit Regulamentului European

472
Serviciul de remorcaj maritim trebuie organizat potrivit Regulamentului European - fondraspunsulconsiliuluiconcuren-1659970112.jpg
În edițiile din 28 și 29 iulie 2022 ale ziarului „Cuget Liber” am publicat articolul „O întrebare pentru Consiliul Concurenței: Cine vrea să destabilizeze serviciile de siguranță a navigației în porturile maritime românești?”. Totodată, i-am solicitat instituției de concurență un punct de vedere referitor la faptele semnalate. Dând dovadă de transparență, aceasta ne-a transmis următorul răspuns, pe care îl reproducem integral:

„Consiliul Concurenței a acordat în permanență atenție serviciilor de siguranță a navigației, atât din perspectiva cadrului de reglementare, cât și a comportamentului companiilor active pe piețele serviciilor de pilotaj și remorcaj de manevră. Așa cum știți, în urma unei investigații, prin Decizia nr. 51/2016, Consiliul Concurenței a sancționat comportamentul operatorilor activi la acel moment pe piața serviciilor de siguranță, care prin coordonarea comportamentului au restricționat concurența pe piața serviciilor de pilotaj și remorcaj al navelor maritime.

Prin aceeași decizie, autoritatea de concurență a sancționat și comportamentul administrației portuare, în calitate de operator pe piața serviciilor de pilotaj maritim, pentru abuz de poziție dominantă, prin impunerea în cadrul contractului-cadru a unor clauze care au determinat o cartelizare a companiilor de pe această piață, ceea ce a condus la blocarea pieței serviciilor de pilotaj maritim. Administrația portuară fost sancționată, în urma aceleiași investigații, și pentru stabilirea, de data aceasta în calitate de autoritate publică, a unor criterii de acces pe piața serviciilor de remorcaj maritim care au eliminat orice formă de concurență pe această piață. Decizia autorității de concurență a fost menținută atât de prima instanța de judecată, cât și de Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) în două dintre dosarele aflate pe rol, celelalte dosare aflându-se în diferite stadii de soluționare la ICCJ.

În ceea ce privește contractele perfectate în anul 2017, autoritatea de concurență a condiționat încheierea unor contracte temporare de prestare a serviciilor de siguranță de respectarea următoarelor cerințe: serviciile de siguranță să fie desfășurate în condiții de concurență, respectiv contractele să fie încheiate cu toți operatorii autorizați de către Autoritatea Navală; eliminarea sistemului de rotație a operatorilor; eliminarea repartizării, în mod unitar, de către administrația portuară a sumelor încasate de operatori; acordarea dreptului de prestare a serviciilor de siguranță pentru șantiere navale, terminale petroliere etc, în condițiile în care acestea nu se află pe piața concurențială.

Referitor la afirmația din articolul dumneavoastră potrivit căreia contractele încheiate în iulie 2017 «aveau ca bază legală OG 22/1999 (...) și respectau prevederile Regulamentului Uniunii Europene nr.352 din 15 februarie 2017», precizăm că OG nr.22/1999 prevedea și la acel moment, ca în prezent, faptul că administrația portuară putea asigura aceste servicii fie direct, cu remorchere și personal propriu, fie prin intermediul unor operatori economici specializați, autorizați pe baza criteriilor impuse prin contractul-cadru, fie prin concesionarea serviciului de remorcaj către operatorii economici specializați.

Având în vedere că administrația portuară a optat pentru cea de-a doua variantă, autoritatea de concurență nu a făcut altceva decât să atragă atenția asupra evitării suprareglementării în ceea ce privește accesul pe piață, precum și asupra acelor clauze care, aplicate prin similitudine cu cele din zona de pilotaj, determină o cartelizare a pieței cu impact vădit anticoncurențial”.

„Regulamentul european nu era în vigoare”

„În plus, la acel moment, regulamentul european nu era în vigoare. Astfel, contractele nu au fost încheiate cu respectarea prevederilor actului normativ european, având în vedere că prevederile Regulamentului au devenit aplicabile începând cu data de 24 martie 2019 și în ceea ce privește serviciul de remorcaj maritim.

În prezent, regulamentul european, instituie mai multe posibilități de atribuire a acestor servicii de remorcaj maritim: pe baza unor cerințe minime, a limitării numărului de furnizori ori a instituirii unei obligații de serviciu public, operatorii fiind selectați printr-o procedură competitivă.

Astfel, concurența trebuie să se manifeste atât la intrarea pe piață, cât și, în eventualitatea în care sunt încheiate contracte cu mai mulți operatori, pe parcursul furnizării serviciilor. În ceea ce privește obligația administrației portuare de a încheia un contract pentru desfășurarea serviciului de remorcaj al navelor maritime cu Multraship SRL, aceasta a fost instituită de către instanța de judecată prin Sentința civilă nr.740/20.01.2017. Ulterior rezilierii acestuia de către administrație, la cererea Multraship SRL, Tribunalul Constanța, în primă instanță, prin Hotărârea nr. 522/2022, a dispus «anularea adresei de reziliere a contractului de remorcaj de manevră al navelor maritime nr. CNAPM-3398-RMJ-01, emisă de pârâtă în data de 03.09.2020».

În concluzie, subliniem faptul că este necesar ca în porturile maritime din rețeaua TEN-T, implicit în portul Constanța, serviciul de remorcaj nave maritim să fie organizat și prestat în condițiile stipulate de Regulamentul European, obligatoriu în toate elementele sale și direct aplicabil în statele membre, precum și cu respectarea reglementărilor în materie de concurență. Așadar, administrația poate decide, în condițiile actului normativ european, limitarea numărului de furnizori printr-o procedură de selecție transparentă, obiectivă, nediscriminatorie și proporțională în raport cu toți potențialii operatori de servicii de siguranță, supusă dezbaterii publice.


De asemenea, în situația în care administrația va intenționa stabilirea unor criterii minime de acces, acestea sunt limitativ prevăzute de Regulament și nu trebuie să fie excesive, pentru a nu crea bariere la intrarea pe piață.”

Răspunsul primit de ziarul nostru clarifică pe deplin poziția oficială a Consiliului Concurenței în privința modului de organizare și desfășurare a serviciilor de siguranță a navigației, iar decizia pe care Înalta Curte de Casație și Justiție urmează să o ia va stabili odată pentru totdeauna dacă agenții economici de pe această piață au respectat sau nu legea.Pagina a fost generata in 0.4916 secunde