Live Text A început ședința ordinară a Consiliului Județean Constanța. 41 de proiecte sunt analizate şi votate

2859
În acest moment a început ședința ordinară a Consiliului Județean Constanța.

Majoritatea consilierilor județeni au ales să participe prin intermediul unei platforme online, deși ședința a fost anunțată în format fizic.

Președintele CJC, Mihai Lupu, este nemulțumit de acest aspect.

La ședință sunt prezenți 35 de consilieri județeni din 37. 26 sunt prezenţi online, 9 în sală.


UPDATE - Încă doi consilieri locali sunt prezenţi online. Mihai Lupu: "Am solicitat și solicit în continuare retragerea CJC din această asociație. Abuziv, după ce și-a epuizat mandatul său, Ana Maria Vătămanu a scos la licitație proiectul de drumuri aprobat și finanțat prin Programul Anghel Saligny. Nu știu ce ce instituțiile statului nu s-au sesizat. Au fost scoase la licitație două drumuri de o importanță majoră. Ne aflam într-o imposibilitate de a merge mai departe pentru ca această asociație imorală care nu înțelege că a fost construită pentru interesul cetățenilor noștri ne pune în pericol. Din cauza acestei asociații există riscul major să pierdem finanțarea. Singura condiție ca acest proiect să meargă mai departe este retragerea noastră din această asociație", a spus Mihai Lupu înainte să se voteze primul proiect.

Nicoleta Bercaru: "Domnule președinte, eu sunt uluită. Dumneavoastră ați girat pentru această doamnă. Eu votez împotriva unui principiu. Nu votez împotriva constănțenilor. Este jignitor să îmi spuneți mie că votez împotriva constănțenilor. Împotriva constănțenilor ați fost dumneavoastră la începutul mandatului"


Pe ordinea de zi sunt 41 de proiecte de hotărâri, după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre nr.79/15.04.2024 privind retragerea Unității Administrativ Teritorială Județul Constanța din Asociația de Dezvoltare Durabilă a Județului Constanța.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

Proiectul numărul 1 nu a fost adoptat. Au fost 16 voturi pentru, un vor abţinere, 18 împotriva.

2. Proiect de hotărâre nr.94/18.04.2024 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor

Consiliului de administrație al societății Drumuri Județene Constanța S.A.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

Proiectul nr.2 nu a fost adoptat. Au fost 25 de abţineri şi 11 voturi pentru.

3. Proiect de hotărâre nr.97/07.05.2024 privind suplimentarea de la bugetul județului Constanța,

pentru anul 2024, a cuantumului burselor asigurate de la bugetul de stat, acordate elevilor din

unitățile de învățământ special aflate în subordinea Consiliului Județean Constanța.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

Proiectul nr.3 a fost adoptat cu 35 de voturi pentru.

4. Proiect de hotărâre nr.98/14.05.2024 privind rectificarea bugetului Centrului Școlar pentru

Educație Incluzivă „Delfinul” Constanța, pe anul 2024.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

Proiectul nr.4 a fost adoptat cu 37 de voturi pentru.


5. Proiect de hotărâre nr.99/14.05.2024 privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între

Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”, U.A.T. Județul Constanța prin Consiliul

Județean Constanța și Municipiul Constanța, în vederea desfășurării Festivalului Național de Muzică

Ușoară „Mamaia” și a Festivalului Național al Cântecului și Dansului Popular „Mamaia”, în

perioada 23 august - 1 septembrie 2024.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

Proiectul nr.5 a fost adoptat cu 32 de voturi pentru şi 5 abţineri.

6. Proiect de hotărâre nr.100/14.05.2024 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pe

anul 2024, pentru Muzeul de Artă Constanța.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

Protectul nr.6 a fost adoptat cu 36 voturi pentru.

7. Proiect de hotărâre nr.101/14.05.2024 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a

Listei de Investiții ale Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Constanța pe anul 2024.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

Proiectul nr. 7 a fost adoptat cu 36 de voturi pentru.

8. Proiect de hotărâre nr.102/15.05.2024 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al

Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța pe anul 2024.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

Proiectul nr. 8 a fost adoptat cu 36 de voturi pentru.

9. Proiect de hotărâre nr.103/16.05.2024 privind modificarea Organigramei și Ștatului de funcții

pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

Proiectul nr. 9 a fost adoptat cu 36 de voturi pentru.

10. Proiect de hotărâre nr.104/16.05.2024 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pe

anul 2024, de la Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de Mare”.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

Proiectul nr. 10 a fost adoptat cu 36 de voturi pentru.

11. Proiect de hotărâre nr.106/17.05.2024 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe

anul 2024, pentru Teatrul de Stat Constanța.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

Proiectul nr. 11 a fost adoptat cu 36 de voturi pentru.

12. Proiect de hotărâre nr.107/17.05.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți

obiectivului de investiție „Modernizare DJ 392: Vânători – Pecineaga, L =3,0Km, Km 6+980 – Km

9+980” – faza P.T.”.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

Proiectul nr. 12 a fost adoptat cu 36 de voturi pentru.

13. Proiect de hotărâre nr.108/17.05.2024 privind modificarea și completarea Actului Constitutiv al

„Drumuri Județene Constanța S.A.”

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

Proiectul nr. 13 nu a fost adoptat. Au fost 10 voturi pentru şi 16 abţineri.

14. Proiect de hotărâre nr.109/17.05.2024 privind aprobarea Situațiilor financiare anuale încheiate la

31.12.2023 ale Drumuri Județene Constanța S.A.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

Proiectul nr. 14 a fost adoptat cu 35 de voturi pentru.

15. Proiect de hotărâre nr.110/17.05.2024 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a

Regulamentului de Organizare și Funcționare de la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie

Constanța.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

Proiectul nr. 15 a fost adoptat cu 34 de voturi pentru.

16. Proiect de hotărâre nr.111/17.05.2024 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea și modernizarea

drumurilor județene DJ226A Tronsonul DN22/Tariverde – Cogealac și DJ226B Tronsonul Cogealac

– Grădina - Pantelimon DN2A/Crucea”, cod PRSE/4/4.1/1/2023 și a cheltuielilor aferente.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

Proiectul nr. 16 a fost adoptat cu 34 de voturi pentru.

17. Proiect de hotărâre nr.112/17.05.2024 privind aprobarea detalierii indicatorilor tehnico-economici

aferenți proiectului „Reabilitare, modernizare și dotare Palat Administrativ Constanța” aprobați prin

Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.71/17.04.2024.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

Proiectul nr. 17 a fost adoptat cu 34 de voturi pentru.

18. Proiect de hotărâre nr.113/17.05.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF

aferenți obiectivului: „Construire Centru multietnic de afaceri și turism Dobrogea”.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

Proiectul nr. 18 nu a fost adoptat. Au fost 13 voturi pentru şi 21 de abţineri.

19. Proiect de hotărâre nr.114/17.05.2024 privind repartizarea unui spațiu din cadrul imobilului Bloc

L4 către Federația Română de Oină și actualizarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean

Constanța nr.254/2014.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

Proiectul nr. 19 a fost adoptat cu 33 de voturi pentru.

20. Proiect de hotărâre nr.115/17.05.2024 privind revocarea dreptului de administrare constituit în

favoarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Sfântul Apostol Andrei Constanța asupra unor bunuri

imobile situate în județul Constanța, localitatea Eforie Sud, str. Republicii nr.7 Lot1+Str. Dr.

Climescu FN și trecerea acestora din domeniul public al Județului Constanța în domeniul privat al

județului Constanța în vederea desființării acestora prin demolare.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

Proiectul nr. 20 nu a fost adoptat. Au fost 13 voturi pentru şi 21 abţineri.

21. Proiect de hotărâre nr.116/17.05.2024 privind acordarea unor facilități elevilor din județul

Constanța care sunt școlarizați în altă localitate decât cea de domiciliu, pe parcursul anului școlar

2024-2025, pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

UPDATE - Proiectul numărul 21 vizează acordarea unor facilități pentru transportul elevilor care merg la școală în altă localitate decât în cea în care sunt domiciliați. După lungi discuții, s-a luat în considerare ca acest proiect să fie retras de pe ordinea de zi pentru că spun consilierii PNL, nu este destul de clar. Propunerea de retragere i-a aparținut Nicoletei Bercaru. În urma votului, proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

22. Proiect de hotărâre nr.117/20.05.2024 privind desemnarea și validarea nominală, în cadrul

Autorității Teritoriale de Ordine Publică Constanța, a unui nou membru.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

Proiectul nr. 22 a fost adoptat cu 34 de voturi pentru.

23. Proiect de hotărâre nr.118/20.05.2024 privind aprobarea transmiterii unei solicitări Consiliului

Local al Municipiului Mangalia pentru efectuarea demersurilor necesare privind trecerea unui bun

imobil DC8, proprietate publică a Municipiului Mangalia, din domeniul public al UAT Municipiul

Mangalia în domeniul public al UAT Județul Constanța.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

Proiectul nr. 23 a fost adoptat cu 34 de voturi pentru.

24. Proiect de hotărâre nr.119/20.05.2024 privind aprobarea transmiterii unei solicitări Consiliului

Local al Comunei Limanu pentru efectuarea demersurilor necesare privind trecerea unui bun imobil

DC8, proprietate publică a U.A.T Comuna Limanu, din domeniul public al U.A.T Comuna Limanu

în domeniul public al U.A.T Județul Constanța.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

Proiectul nr. 24 a fost adoptat cu 34 de voturi pentru.

25. Proiect de hotărâre nr.121/20.05.2024 privind darea în administrare către Direcția Generală de

Asistență Socială și Protecția Copilului a bunurilor imobile – terenuri A532/131 – 630mp și

A532/135 – 1950 mp, situate în str.Trandafirilor, nr.FN, comuna Băneasa, județ Constanța,

proprietate publică a Județului Constanța.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

Proiectul nr. 25 a fost adoptat cu 34 de voturi pentru.

26. Proiect de hotărâre nr.122/21.05.2024 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al

Județului Constanța pe anul 2024.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

Proiectul nr. 26 a fost adoptat cu 33 de voturi pentru.

27. Proiect de hotărâre nr. 123/21.05.2024 privind actualizarea Devizului General pentru proiectul

„Salvarea și punerea în valoare a Mormântului pictat hypogeu”, Cod SMIS 116048.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

Proiectul nr. 27 a fost adoptat cu 33 de voturi pentru.

28. Proiect de hotărâre nr. 124/21.05.2024 privind modificarea Organigramei, Statelor de Funcții și

Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția

Copilului Constanța, pentru anul 2024.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

Proiectul nr. 28 nu a fost adoptat. Au fost 13 voturi pentru şi 20 abţineri.

29. Proiect de hotărâre nr. 125/21.05.2024 privind rectificarea Bugetului și modificarea Listei de

Investiții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2024.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

Proiectul nr. 29 a fost adoptat.

30. Proiect de hotărâre nr. 126/21.05.2024 privind modificarea bugetului total al proiectului

„Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont”.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu


Proiectul nr. 30 a fost adoptat.

31. Proiect de hotărâre nr.127/21.05.2024 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului

Județean Constanța nr.49/21.02.2024.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu


Proiectul nr. 31 a fost adoptat.

32. Proiect de hotărâre nr.128/21.05.2024 privind modificarea Anexei nr.12 la Hotărârea Consiliului

Județean Constanța nr.158/28.07.2021.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu


Proiectul nr. 32 a fost adoptat.

33. Proiect de hotărâre nr. 129/21.05.2024 privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea

Consiliului Județean Constanța nr.222/21.09.2022.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu


Proiectul nr. 33 a fost adoptat.

34. Proiect de hotărâre nr.130/21.05.2024 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului

Județean Constanța nr.223/15.12.2023.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu


Proiectul nr. 34 a fost adoptat.

35. Proiect de hotărâre nr.131/21.05.2024 privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea

Consiliului Județean Constanța nr.220/21.09.2022.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu


Proiectul nr. 35 a fost adoptat.


36. Proiect de hotărâre nr.132/21.05.2024 privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea

Consiliului Județean Constanța nr.221/21.09.2022.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

37. Proiect de hotărâre nr.133/21.05.2024 privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea

Consiliului Județean Constanța nr.219/21.09.2022.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu


Proiectul nr. 37 a fost adoptat.

38. Proiect de hotărâre nr. 134/23.05.2024 privind aprobarea cererii de transfer a bunului imobil

„Palat Administrativ”, situat în municipiul Constanța, Bulevardul Tomis nr.51, din domeniul public

al statului în domeniul public al județului.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu


Proiectul nr. 38 a fost adoptat.

39. Proiect de hotărâre nr. 135/23.05.2024 privind darea în folosință gratuită Patriarhiei Române -

Arhiepiscopia Tomisului a imobilului situat în strada Nicolae Titulescu nr.17, Municipiul Constanța,

proprietate privată a Județului Constanța.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu


Proiectul nr. 39 a fost adoptat.

40. Proiect de hotărâre nr. 136/23.05.2024 privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a

Riscurilor al județului Constanța pe anul 2024.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu


Proiectul nr. 40 a fost adoptat.


41. Proiect de hotărâre nr.120/20.05.2024 privind nivelul cotizației U.A.T. Județul Constanța, în

calitate de membru al Asociației „Organizația de Management al Destinației Județul Constanța”, pe

anul 2024.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu
Proiectul nr. 41 a fost adoptat.


Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.739 secunde