Live Text Aleşii locali din municipiul Constanţa, convocaţi ACUM în şedinţă ordinară

240
Aleşii locali din municipiul Constanţa, convocaţi ACUM în şedinţă ordinară - primariaconstanta1-1698753763.jpg

Articole de la același autor

Consilierii locali din municipiul Constanţa sunt convocaţi la această oră de către primarul Vergil Chiţac în şedinţă ordinară.

Pe ordinea de zi se află 29 de proiecte care urmează să fie analizate şi apoi votate de către aceştia. Iată care sunt proiectele:


La şedinţă sunt 26 de consilieri locali prezenţi.

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 19.09.2023;
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 28.09.2023;
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

3. Proiect de hotărâre nr. 468/2023 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Costin-Valeriu Avătavului şi vacantarea locului de consilier local deţinut de acesta;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.

4. Proiect de hotărâre nr. 448/2023 privind aprobarea execuţiei bugetului local pe trimestrul III din anul 2023;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

- aviz Comisia de specialitate nr. 1
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

5. Proiect de hotărâre nr. 460/2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023 al CT BUS SA;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

6. Proiect de hotărâre nr. 463/2023 privind aprobarea Raportului asupra activităţii de administrare desfăşurată de Consiliul de administraţie al societăţii Termocentrale Constanţa SRL pentru semestrul I al anului 2023;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 24 de voturi pentru.

7. Proiect de hotărâre nr. 471/2023 privind aprobarea Raportului asupra activităţii de administrare desfăşurată de Consiliul de administraţie al societăţii Confort Urban SRL pentru semestrul I al anului 2023;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.

8. Proiect de hotărâre nr. 449/2023 pentru modificarea HCL nr. 47/2019 privind constuirea echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

- avize Comisiile de specialitate nr. 3, nr. 4 şi nr. 5
Propunerea este Elena Slobiu. Aceasta a primit 25 de voturi pentru. Proiectul în integralitatea sa a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.

9. Proiect de hotărâre nr. 450/2023 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Dragnea Gabriela;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.

10. Proiect de hotărâre nr. 472/2023 pentru modificarea HCL 417/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanţa şi din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Constanţa, cu modificările ulterioare;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 24 de voturi pentru şi o abţinere.

11. Proiect de hotărâre nr. 453/2023 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economică faza Studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reconstrucţia integrală a sistemului de iluminat pe anumite bulevarde, străzi şi parcuri ale municipiului Constanţa”;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru şi o abţinere.

12. Proiect de hotărâre nr. 466/2023 privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice şi a devizelor generale întocmite în etapa SF (Studii de fezabilitate) pentru obiectivului de investiţii „Amenajare locuri de joacă noi” – 6 locaţii;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3
Proiectul a fost adoptat cu 24 de voturi şi o abţinere.

13. Proiect de hotărâre nr. 469/2023 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, elaborată în etapa DALI (Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii) şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea şi consolidarea malurilor lacului Tăbăcăriei”;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3
Proiectul a fost adoptat cu 24 de voturi pentru.

14. Proiect de hotărâre nr. 446/2023 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică, a caietului de sarcini, a fişei de date a procedurii, precum şi a raportului de evaluare ce stabileşte preţul minim de pornire a vânzării terenului în suprafaţă de 89 mp, situat în municipiul Constanţa, str. Dezrobirii nr. 95A, identificat cu număr cadastral 258663, proprietatea privată a municipiului Constanţa;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 23 de voturi pentru.

15. Proiect de hotărâre nr. 445/2023 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică, a caietului de sarcini, a fişei de date a procedurii, precum şi a raportului de evaluare ce stabileşte preţul minim de pornire a vânzării terenului în suprafaţă de 265 mp, situat în municipiul Constanţa, Aleea Veteranilor nr. 27, identificat cu număr cadastral 258600, proprietatea privată a municipiului Constanţa;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 19 voturi pentru şi 6 abţineri.

16. Proiect de hotărâre nr. 451/2023 privind aprobarea oportunităţii vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 162 mp, situat în municipiul Constanţa, str. Corabiei nr. 2C, identificat cu număr cadastral 257865, proprietatea privată a municipiului Constanţa;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 24 de voturi pentru.

17. Proiect de hotărâre nr. 465/2023 pentru modificarea și completarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local din municipiul Constanţa;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 nr. 3 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.

18. Proiect de hotărâre nr. 459/2023 pentru revocarea parţială a HCL nr. 167/2023 privind revocarea dreptului de administrare al societăţii Administraţia Fondului Imobiliar S.R.L. Constanța asupra unor imobile şi obiective de investiţii aflate în domeniul public sau privat al municipiului Constanţa;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.

19. Proiect de hotărâre nr. 456/2023 privind revocarea dreptului de administrare al societăţii Administraţia Fondului Imobiliar S.R.L. Constanța asupra imobilului situat în municipiul Constanța, str. Sulmona nr. 19A;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 24 de voturi pentru.

20. Proiect de hotărâre nr. 458/2023 privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al municipiului Constanța a unor imobile situate in municipiul Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.

21. Proiect de hotărâre nr. 470/2023 privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Constanța a unor imobile situate în municipiul Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.

22. Proiect de hotărâre nr. 461/2023 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Constanța a unor imobile situate în municipiul Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 24 de voturi pentru.

23. Proiect de hotărâre nr. 457/2023 privind trecerea terenului în suprafaţă de 480 mp, situat în municipiul Constanța, str. Poporului nr. 121 bis, din domeniul privat al municipiului Constanţa în domeniul privat al statului în vederea dării în administrare Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 23 de voturi pentru.

24. Proiect de hotărâre nr. 462/2023 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra imobilului teren în suprafață de 565 mp, situat în municipiul Constanța, B-dul I.C. Brătianu nr. 28, în favoarea Company Cyote SS S.R.L.;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru

25. Proiect de hotărâre nr. 467/2023 privind emiterea acordului Municipiului Constanţa în calitate de proprietar şi vecin limitrof, pentru realizarea lucrărilor necesare obiectivului de investiţii, care se vor executa în municipiul Constanţa, str. Olteniei nr. 11;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 23 de voturi pentru.

26. Proiect de hotărâre nr. 339/2023 privind atribuirea denumirii „strada Lavandei” circulaţiei publice aprobate prin HCL nr. 226/2023 pe traseul DE 1028, DE 1019 şi DE 1037;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 2
Proiectul a fost adoptat cu 24 de voturi pentru.

27. Proiect de hotărâre nr. 454/2023 privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul delimitat de str. Bărăgan, str. Theodor Burada, str. Cibinului şi str. Labirint, iniţiator societatea Crizantema SRL;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 2
Proiectul a fost adoptat cu 24 de voturi pentru.

28. Proiect de hotărâre nr. 455/2023 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – modificare imobil parter existent prin extindere pe orizontală, supraetajare, consolidare, modificare şi recompartimentări interioare, realizare birou profesii liberale, str. Chiliei nr. 21, investitor Bugescu Ştefan Iunian;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 2
Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.

29. Proiect de hotărâre nr. 452/2023 privind desemnarea reprezentantului municipiului Constanţa în Adunarea generală a Asociaţilor societaţii Telegondola-Mamaia SRL.

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 3 şi nr. 5
Propunerea este Mihaela Popescu. Aceasta a primit 23 de voturi pentru. Proiectul a fost adoptat în integralitatea sa cu 23 de voturi pentru.Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.4037 secunde