LIVE TEXT / Aleşii locali din municipiul Constanţa, convocaţi ACUM în şedinţă ordinară. Iată proiectele de pe ordinea de zi

177
LIVE TEXT / Aleşii locali din municipiul Constanţa, convocaţi ACUM în şedinţă ordinară. Iată proiectele de pe ordinea de zi - sediu-1693479314.jpg

Articole de la același autor

Consilierii locali din municipiul Constanţa sunt convocaţi acum în şedinţă ordinară. Pe ordinea de zi sunt 38 de proiecte de hotărâre care urmează să fie analizate şi apoi votate de către aceştia. Pe ordinea de zi suplimentară sunt 9 astfel de proiecte. La şedinţă sunt prezenţi 27 de consilieri din 27. Primarul Vergil Chiţac a retras de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre cu numărul 24.


1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 11.07.2023;
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 21.07.2023;
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.


3. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 31.07.2023;
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

4. Proiect de hotărâre nr. 723/20.12.2022 pentru modificarea H.C.L. nr. 452/2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Constanţa în Consiliul de administraţie al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa, cu modificările şi completările ulterioare;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

- avize Comisiile de specialitate nr. 4 şi nr. 5
Propunerea este Mihaela Andrei, din partea grupului de consilieri locali PNL. A fost aleasă cu 16 voturi pentru şi 6 voturi împotrivă. Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru. 

5. Proiect de hotărâre nr. 358/2023 pentru modificarea HCL nr. 338/2021 privind aprobarea componenţei şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei de vânzare prin licitaţie publică a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanţa, modificată prin HCL nr. 62/2023;

iniţiator: consilier local Cristian Omocea

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
Propunerile sunt Adriana Arghirescu pentru membru supleant şi pentru membru titular a fost propus Ateş Casimceali. Adriana Arghirescu a primit 22 de voturi şi 4 împotrivă, la fel şi Ateş Casimceali. Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru. 

6. Proiect de hotărâre nr. 350/2023 privind stabilirea impozitelor şi taxelor la nivelul municipiului Constanţa în anul 2024;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

- avize Comisiile de specialitate nr.1 nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

7. Proiect de hotărâre nr. 380/2023 privind aprobarea achiziţiei serviciilor de asistenţă şi reprezentare juridică, în vederea apărării intereselor societăţii Administraţia Fondului Imobiliar SRL, pentru soluţionarea unui număr de 31 de litigii privind imobile aflate în administrarea/proprietatea societăţii Administraţia Fondului Imobiliar SRL ori imobile rezultate din asocieri în participaţiune fără personalitate juridică;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

- avize Comisiile de specialitate nr.1 nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 20 de voturi pentru şi 7 abţineri.

8. Proiect de hotărâre nr. 346/2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al societăţii Confort Urban S.R.L.;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5

Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

9. Proiect de hotărâre nr. 367/2023 privind acordul de numire a persoanelor propuse să exercite controlul financiar preventiv propriu la societatea Termocentrale Constanţa S.R.L.;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5
Propunerile sunt Maria Moraru, Silvia Bătrînu şi Mihaela Şerban. Toţi au primit voturi în unanimitate. Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.

10. Proiect de hotărâre nr. 365/2023 privind relocarea Proiectului pilot de transformare a centralei nr.47 în staţie de producere a energiei termice din surse neconvenţionale de producere, respectiv biomasă şi energie solară, aprobat prin HCL nr.212/26.05.2023;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.

11. Proiect de hotărâre nr. 359/2023 privind aprobarea raportărilor contabile semestriale încheiate la 30.06.2023 ale societăţii CT BUS S.A.;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

12. Proiect de hotărâre nr. 379/2023 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, Normele Financiare, Organigrama, Statul de funcţii şi Grila de salarizare ale Clubului Sportiv Municipal Constanţa;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.

13. Proiect de hotărâre nr. 1/13.01.2023 privind aprobarea demarării înfiinţării a patru „Centre de asistenţă şi recuperare pentru seniori″;

iniţiatori: grupul consilierilor locali PSD

- avize Comisiile de specialitate nr. 3, nr. 4 şi nr. 5
Costin Răsăuţeanu:  "La aproape jumătate de an de când aceste proiecte au fost depuse de către grupul PSD şi ca urmare a insistenţelor noastre, astăzi se pot vota aceste proiecte importante. Sperăm ca aceste proiecte să nu fie atacate şi blocate de către prefectul Silviu Coşa, doar pentru că sunt proiectele noastre. Vrem ca aceste proiecte să fie votate într-un mod pozitiv pentru că sunt foarte benefice".
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

14. Proiect de hotărâre nr. 202/12.05.2023 pentru aprobarea necesităţii şi oportunităţii obiectivului de investiţii „Bazin de înot şi sală de sport multifuncţională pentru persoanele cu dizabilităţi″;

iniţiatori: grupul consilierilor locali PSD

- avize Comisiile de specialitate nr. 3, nr. 4 şi nr. 5
 Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.


15. Proiect de hotărâre nr. 370/2023 privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului Sală de clasă S10, situat în municipiul Constanţa, aleea Pelicanului nr.8, amplasat în corpul C1 al Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida″, în suprafaţă utilă de 101,40 mp, având destinaţia desfăşurare activităţi didactice ;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

16. Proiect de hotărâre nr. 375/2023 privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului Sală de clasă S3, situat în municipiul Constanţa, aleea Pelicanului nr.8, amplasat în corpul C1 al Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida″, în suprafaţă utilă de 49,60 mp, având destinaţia desfăşurare activităţi didactice;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 24 de voturi pentru.

17. Proiect de hotărâre nr. 376/2023 privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului Sală de clasă S8, situat în municipiul Constanţa, Aleea Pelicanului nr.8, amplasat în corpul C1 al Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida″, în suprafaţă utilă de 100,00 mp, cu destinaţia desfăşurare activităţi didactice;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

18. Proiect de hotărâre nr. 383/2023 privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului Sală de clasă S5 situat în municipiul Constanţa, Aleea Pelicanului nr. 8, amplasat în corpul C1 al Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida″, în suprafaţă utilă de 55,50 mp, cu destinaţia desfăşurare activităţi didactice;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi.

19. Proiect de hotărâre nr. 374/2023 privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului sală de clasă S4, situat în municipiul Constanţa, Aleea Pelicanului nr. 8, amplasat în corpul C1 al Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida″, în suprafaţă utilă de 49,90 mp, cu destinaţia desfăşurare activităţi didactice;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 24 de voturi pentru.

20. Proiect de hotărâre nr. 384/2023 privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului, situat în municipiul Constanţa, Str. Nicolae Iorga nr. 16, amplasat la parterul Şcolii Gimnaziale nr. 5 „Nicolae Iorga″, în clădire C1, corp A, în suprafaţă construită de 8,40 mp, cu destinaţia de chioşc alimentar;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 24 de voturi.

21. Proiect de hotărâre nr. 368/2023 privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului situat în municipiul Constanţa, Bd. Tomis nr. 153, amplasat în corpul C3, Ateliere, al Liceul Tehnologic „Tomis″, în suprafaţă utilă de 15 mp, cu destinaţia de chioşc alimentar;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 24 de voturi pentru.

22. Proiect de hotărâre nr.373 /2023 privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului, situat în municipiul Constanţa, Bd. 1 Mai nr. 44, clădirea C12, în suprafaţă construită de 254 mp, cu destinaţia de Sală de Sport;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.

23. Proiect de hotărâre nr. 369/2023 privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului, situat în municipiul Constanţa, Bd. 1 Mai nr. 44, etajul 2 din clădirea C5, corp clădire şcoală, în suprafaţă construită de 849 mp, cu destinaţia de activităţi instructiv educative;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 24 de voturi pentru.

24. Proiect de hotărâre nr. 372/2023 privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului, situat în municipiul Constanţa, Bd. Tomis nr. 153, corp de clădirea C10 al Liceului Tehnologic „Tomis″, în suprafaţă utilă de 704,00 mp, cu destinaţia de activităţi instructiv-educative;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

25. Proiect de hotărâre nr. 382/2023 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Constanţa a unor imobile situate în municipiul Constanţa;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.

26. Proiect de hotărâre nr. 381/2023 privind completarea şi actualizarea inventarului

bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.

27. Proiect de hotărâre nr. 361/2023 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local din municipiul Constanţa;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.

28. Proiect de hotărâre nr. 378/2023 pentru modificarea H.C.L. nr. 335/2011 privind transmiterea unor imobile, aparţinând domeniului public al Municipiului Constanţa, din administarea R.A.E.D.P.P. Constanţa în administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.

29. Proiect de hotărâre nr. 366/2023 privind aprobarea proiectului tehnic şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea reţelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanţa – etapa II″;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.

30. Proiect de hotărâre nr. 357/2023 privind aprobarea raportului de evaluare nr.351/31.07.2023 al SC Management Consulting Solutions SRL şi înregistrat la Primăria municipiului Constanţa sub nr.147299/02.08.2023 în vederea stabilirii cuantumului chiriei pentru închirierea de către municipiul Constanţa a spaţiului aferent Grădiniţei cu program prelungit „Mica Sirenă” şi prelungirea contractului de închiriere nr. 117569/02.09.2014 cu modificările ulterioare;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.

31. Proiect de hotărâre nr. 344/2023 privind aprobarea raportului de evaluare nr. A.E.C.336/26.07.2023, înregistrat la Primăria municipiului Constanţa sub nr. 144166/28.07.2023, ce stabileşte diferenţa de preţ rezultată ca urmare a modificării reglementărilor şi funcţiunilor urbanistice ale terenului situat în staţiunea Mamaia, aferent activului „Hotel By Tony″ în suprafaţă de 490,63 mp;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 19 voturi pentru şi 7 abţineri.

32. Proiect de hotărâre nr. 345/2023 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică, a caietului de sarcini, a fişei de date a procedurii, precum şi a raportului de evaluare ce stabileşte preţul de vânzare, respectiv preţul minim de pornire a vânzării terenului în suprafaţă de 133 mp, situat în municipiul Constanţa, B-dul Tomis nr. 310C, identificat cu număr cadastral 226047, proprietatea privată a municipiului Constanţa, aferent construcţiei C1 (Bar de zi), cu respectarea dreptului de preempţiune al domnului Adrian-Andrei POPA şi al doamnei Mariana POPA;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 24 de voturi pentru.

33. Proiect de hotărâre nr. 362/2023 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire ansamblu turistic P+5-8E/P+12-15E, Staţiunea Mamaia, zona Mamaia Nord, bd. Mamaia nr. 564, investitor Gamaro Black Sea SRL;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

- aviz Comisia de specialitate nr. 2
Proiectul a fost adoptat cu 19 voturi pentru şi 7 împotrivă

34. Proiect de hotărâre nr. 377/2023 privind aprobarea documentaţiei tehninco – economice, faza studiu de prefezabilitate „Reabilitarea urbană a terenului situat în zona Bd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 183A, din municipiul Constanţa prin amenajarea de locuri de parcare şi spaţii verzi″;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

35. Proiect de hotărâre nr. 371/2023 privind modificarea HCL nr. 139/2023 pentru înscrierea UAT municipiul Constanţa în cadrul „Programului privind casarea autovehiculelor uzate″ cu modificările ulterioare;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

- avize Comisia de specialitate nr. 1 şi nr. 2
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

36. Proiect de hotărâre nr. 348/2023 privind numirea a doi membri provizorii în Consiliul de administraţie al societăţii Telegondola-Mamaia S.R.L. ;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

- avize Comisiile de specialitate nr. 3 şi nr. 5
Membrii propsuşi sunt Dumitru Băraţă şi Gabriela Tomescu. Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.

37. Proiect de hotărâre nr. 349/2023 pentru modificarea HCL nr. 323/2023 privind numirea membrilor provizorii în Consiliul de administraţie al societăţii Termocentrale Constanţa S.R.L.;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 22 de voturi pentru şi 4 abţineri

38. Proiect de hotărâre nr. 347/2023 pentru modificarea HCL nr. 131/2023 privind numirea unor membri provizorii în Consiliul de administraţie al societăţii CT BUS S.A.

iniţiator: primar Vergil Chiţac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

Ordine de zi suplimentară


1. Proiect de hotărâre nr. 385/2023 privind rectificarea bugetului local pe anul 2023;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

- aviz Comisia de specialitate nr. 1
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

2. Proiect de hotărâre nr. 390/2023 pentru modificarea HCL nr. 202/2018 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Creşterea eficienţei energetice a imobilului Teatrul de Stat, Constanţa″, cu modificările şi completările ulterioare

iniţiator: primar Vergil Chiţac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4
Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.  

3. Proiect de hotărâre nr. 386/2023 privind demararea procedurilor necesare fuziunii prin absorţie a societăţii Administraţia Fondului Imobiliar SRL de către societatea Confort Urban SRL;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru şi 7 împotrivă.  

4. Proiect de hotărâre nr. 387/2023 pentru modificarea HCL nr. 82/2023 privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Constanţa pentru anul şcolar 2023-2024;

iniţiatori consilieri locali: Ionuț Rusu, Romeo Stavăr-Vergea, Irinela Nicolae, Liviu Merdinian

- avize Comisiile de specialitate nr. 4 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.    

5. Proiect de hotărâre nr. 391/2023 pentru modificarea HCL nr. 302/2017 privind acordarea de facilităţi la transportul public de călători pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Constanţa, cu modificările şi completările ulterioare ;

iniţiatori consilieri locali: Mihaela Andrei, Adriana Arghirescu, Costin-Valeriu Avătavului, Ateş Casimceali, Daniel-Gigi Tatu, Ionuţ Rusu, Marius Tulică, Alexandru-Marian Nazîru, Cristian Omocea şi Nicolae Constantin

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3, nr. 4 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 24 de voturi pentru.  

6. Proiect de hotărâre nr. 389/2023 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate (SF) pentru obiectivul de investiţii „Amenajare parcare supraetajată hibrid cu sistem automatizat de parcare pe aleea Argeş, municipiul Constanţa″;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.  

7. Proiect de hotărâre nr. 392/2023 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 265/2023 privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită a Direcţiei generale de asistenţă socială Constanţa asupra unor imobile situate în municipiul Constanţa;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

8. Proiect de hotărâre nr. 291/2023 pentru suspendarea HCL nr. 121/2011 privind aprobarea „Reactualizarea PUZ Palazu Mare III, modificare HCLM 116/2003 şi HCLM 126/2003, teren în suprafaţă de 585 ha, aparţinând persoanelor fizice şi juridice″;

iniţiatori consilieri locali: Badea Aura Cerasela, Caragheorghe Dumitru, Cocargeanu Florin-Daniel, Garip Mirela, Iacob Cătălin-Florin, Ochiuleţ Mihai, Popescu Cristiana, Stavăr-Vergea Romeo

- avize Comisiile de specialitate nr. 2 şi nr.5
Proiectul a fost respins cu 7 voturi pentru, 8 abţineri şi 9 împotrivă.

9. Proiect de hotărâre nr. 388/2023 pentru suspendarea aplicării prevederilor HCL nr. 121/2011 privind aprobarea documentaţiei „Reactualizare PUZ Palazu Mare III, modificare HCLM nr. 116/2003 şi HCLM nr. 126/2003, teren în suprafaţă de 585 ha, aparţinând persoanelor fizice şi juridice″, pentru zona delimitată de bd. Tomis, lacul Siutghiol, incinta RAJA şi limita UAT Ovidiu.

iniţiator: primar Vergil Chiţac

Proiectul a fost respins cu 7 voturi pentru, 8 abţineri şi 9 împotrivă.


Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.4018 secunde