Primăria Medgidia susține financiar elevii, cu prilejul evenimentelor de absolvire

177
Primăria Medgidia susține financiar elevii, cu prilejul evenimentelor de absolvire - fondsedintamedgidia-1653677772.jpg
În ședința ordinară a lunii mai, membrii Consiliului Local Municipal Medgidia s-au întrunit pentru a analiza și vota un număr de 14 proiecte de hotărâre, cei 18 consilieri prezenți votând majoritatea punctelor aflate pe ordinea de zi.

Primele două proiecte au privit aprobarea contului anual de execuție al bugetului propriu al municipiului Medgidia și al bugetelor instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții, precum și a situațiilor financiare, inclusiv anexele la acestea, la 31.12.2021, respectiv la 31.03.2022.

Următoarele trei proiecte de hotărâre votate de consilieri au fost referitoare la aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilelor terenuri intravilane aflate în domeniul privat al municipiului Medgidia.

Alte proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi s-au referit la împuternicirea primarului municipiului Medgidia și a directorului executiv al Poliției Locale a municipiului Medgidia de a face modificări ale funcțiilor publice și ale funcțiilor contractuale în cadrul compartimentelor aparatului de specialitate.

În continuarea ședinței a fost aprobată atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Medgidia a unor imobile-terenuri situate pe teritoriul U.A.T. Medgidia, județul Constanța. De asemenea, a fost aprobat schimbul unor spații de locuit în regim de închiriere pentru tineri, spații construite de Agenția Națională pentru Locuințe.

Consilierii locali au mai admis proiectul privitor la închirierea unui spațiu cu altă destinație decât locuință, aparținând domeniului privat al municipiului Medgidia, situat în Medgidia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 5, județul Constanța, către Alianța Național Țărănistă.

Au mai trecut de votul consilierilor locali documentațiile de urbanism „Elaborare P.U.Z. – zona spital” și „Elaborare P.U.Z. – reglementare imobil teren cu număr cadastral 105528 cu funcțiuni de alimentație publică, servicii, comerț și agrement și introducere în intravilan”.


Un alt proiect de hotărâre aprobat a privit modificarea și completarea Statutului municipiului Medgidia cu prevederile de susținere financiară a elevilor școlilor gimnaziale din municipiu, cu suma de 150 lei/elev, pentru participarea la manifestările organizate cu prilejul absolvirii clasei a VIII-a și a elevilor liceelor cu suma de 370 lei/elev, pentru participarea la manifestările organizate cu prilejul absolvirii clasei a XII-a. În baza acestui statut, liceele din municipiul Medgidia vor fi susținute financiar pentru organizarea evenimentului Balul Bobocilor, în limita bugetului aprobat, cu suma de 5.000 lei/liceu. Fondurile vor fi alocate cu condiția ca locația organizării acestor evenimente să se afle pe raza unității administrativ-teritoriale a municipiului Medgidia.

În încheierea ședinței, Consiliul Local Municipal Medgidia a aprobat rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al municipiului Medgidia, județul Constanța, pe anul 2022.Pagina a fost generata in 0.374 secunde