Live Text UPDATE / Şedinţă ordinară la Consiliul Judeţean Constanţa, pentru analizarea şi votarea mai multor proiecte de interes

5347
Consiliul Județean Constanța este convocat, în aceste momente, în ședință ordinară. La şedinţă sunt prezenţi 36 de consilieri din 37. Întrunirea are loc în sistem hibrid.

Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte de hotărâri:

 

1. Proiect de hotărâre nr.59/15.03.2024 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate din fonduri ale bugetului județului Constanța pentru activități de tineret de interes local, conform Legii nr.350/2006.

Inițiator, Preşedintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

UPDATE - Proiectul nr.1 a fost adoptat cu 34 de voturi pentru.

2. Proiect de hotărâre nr.79/15.04.2024 privind retragerea Unității Administrativ Teritorială Județul Constanța din Asociația de Dezvoltare Durabilă a Județului Constanța.

Inițiator, Preşedintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

UPDATE -  Proiectul nr.2 nu a fost adoptat. Au fost doar 13 voturi pentru. Aşadar, CJC nu se retrage nici de data aceasta din Asociaţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Costanţa. Reamintim că proiectul a fost inclus şi pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare de data trecută.

3. Proiect de hotărâre nr.80/15.04.2024 privind repartizarea unor spații din cadrul imobilului Bloc L4 către Organizația pentru Apărarea Drepturilor Omului și actualizarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.254/2014.

Inițiator, Preşedintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

 UPDATE - Proiectul nr. 3 a fost adoptat cu 22 de voturi pentru şi 2 abţineri.

4. Proiect de hotărâre nr.81/15.04.2024 privind aprobarea documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii Serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în județul Constanța – LOT3: GRUPA 03, pentru procedura de negociere fără invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare.

Inițiator, Preşedintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

UPDATE - Proiectul nr. 4 a fost adoptat cu 36 de voturi pentru. 

5. Proiect de hotărâre nr.82/15.04.2024 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța.

Inițiator, Preşedintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

 UPDATE - Proiectul nr.5 a fost adoptat cu 36 de voturi pentru

6. Proiect de hotărâre nr.83/15.04.2024 privind emiterea acordului Consiliului Județean Constanța pentru S.C. Rețele Electrice Dobrogea S.A. prin Holiday Palmier Beach S.R.L. în vederea realizării lucrărilor - Subtraversare teren nr. Cadastral 106749 CF 106749 Eforie -

Inițiator, Preşedintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

UPDATE - Proiectul nr.6 a fost adoptat cu 35 de voturi pentru.

 

7. Proiect de hotărâre nr.84/15.04.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Lucrări de reabilitare și modernizare a corpului C1” Unitatea de Asistență Medico-Socială Agigea” – faza P.T.

Inițiator, Preşedintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

 UPDATE - Proiectul nr.7 a fost adoptat cu 35 de voturi pentru.

8. Proiect de hotărâre nr.85/15.04.2024 privind emiterea acordului Consiliului Județean Constanța pentru S.C. Orange Romania S.A. prin S.C. Asgo Telecom S.R.L. în vederea realizării investiției

„Amplasare Stație Fixă Telefonie Mobilă”

Inițiator, Preşedintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

 UPDATE - Proiectul nr.8 a fost adoptat cu 35 de voturi pentru.

9. Proiect de hotărâre nr.86/15.04.2024 privind acordarea unui drept de uz și servitute în favoarea White Gate Industrial Park S.R.L., asupra unor suprafețe ce fac parte din drumul județean DJ 228, proprietate publică a județului Constanța situat pe raza UAT Poarta Albă.

Inițiator, Preşedintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

 UPDATE - Proiectul nr.9 a fost adoptat cu 35 de voturi pentru.

10. Proiect de hotărâre nr.88/15.04.2024 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța.

Inițiator, Preşedintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

 UPDATE - Proiectul nr. 10 a fost adoptat cu 35 de voturi pentru.

11. Proiect de hotărâre nr.89/15.04.2024 privind aprobarea contului de execuție al bugetului Județului Constanța și al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe trimestrul I 2024.

Inițiator, Preşedintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

 UPDATE - Proiectul nr.11 a fost adoptat cu 35 de voturi pentru.

 

12. Proiect de hotărâre nr.90/16.04.2024 privind aprobarea achiziționării de servicii de consultanță juridică, de asistență și/sau reprezentare juridică în instanță pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța.

Inițiator, Preşedintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

 UPDATE - Proiectul nr. 12 a fost adoptat cu 34 de voturi pentru.

13. Proiect de hotărâre nr.91/16.04.2024 privind modificarea arondării actuale a unităților administrativ-teritoriale deservite de Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidență a Persoanelor Techirghiol și Negru Vodă prin înființarea unui nou Serviciu Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor în Comuna Topraisar.

Inițiator, Preşedintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

 UPDATE - Proiectul nr. 13 a fost adoptat cu 35 de voturi pentru.

14. Proiect de hotărâre nr.92/16.04.2024 privind necesitatea aprobării achiziției serviciilor juridice de consultanță pentru obiectivele de investiții în curs de realizare la nivelul UAT Județul Constanța - Direcția Generală de Proiecte.

Inițiator, Preşedintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

 UPDATE - Proiectul nr. 14 a fost adoptat cu 34 de voturi pentru.

15. Proiect de hotărâre nr.93/16.04.2024 privind aprobarea modificării Statului de funcții și a Organigramei pe anul 2024, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța.

Inițiator, Preşedintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

UPDATE - Proiectul nr. 15 a fost adoptat cu 35 de voturi pentru.

16. Proiect de hotărâre nr. 94/18.04.2024 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al societății Drumuri Județene Constanța S.A.

Inițiator, Preşedintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

 UPDATE - Proiectul nr. 16 nu a fost adoptat. Consilierii PNL au votat împotrivă şi au mai existat două abţineri.

17. Proiect de hotărâre nr. 95/18.04.2024 privind preluarea bunurilor imobile (terenuri A532/131-630 mp și A532/135-1950 mp), din domeniul public al UAT Comuna Băneasa în domeniul public al UAT Județul Constanța.

Inițiator, Preşedintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

 UPDATE - Proiectul nr. 17 a fost adoptat cu 34 de voturi pentru.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor evaluării proiectelor sportive eligibile, a sumelor acestora şi aprobarea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, alocate de la bugetul judeţului Constanţa, pe anul 2024.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiectul nr. 18 a fost adoptat cu 34 de voturi pentru.

Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!
Pagina a fost generata in 0.485 secunde