VideoLive Text Ședință de Consiliu Local cu scântei, la Constanţa! Ovidiu Cupșa i-a dat primarului Vergil Chițac un bilet de tren să plece la Eforie!

3146
Primarul Vergil Chițac a convocat consilierii locali în ședință ordinară, în aceste momente, în sala „Remus Opreanu”. 
La şedinţă sunt prezenţi  25 de consilieri locali. Între timp și-au făcut prezența încă doi consilieri locali. Numărul consilierilor este de 27. 


Înainte de începerea ședinței, Ovidiu Cupșa, candidatul AUR la Primăria Constanța, s-a dus la pupitru la primarul Vergil Chițac și i-a înmânat un bilet de tren pe ruta Constanța-Eforie. Edilul l-a ascultat și i-a spus că este sarcastic. 
Pe de altă parte, nici cei de la USR nu s-au lăsat mai prejos și, în timpul ședinței consilierii USR din Constanța dar și alte persoane din formațiune sau simpatizanți au transmis un mesaj clar prin ridicarea unor pancarte. Este vorba de vânzarea terenurilor din municipiu Constanța.


În aceste momente Muctat Serdin depune jurământul de consilier local.


Pe ordinea de zi sunt propuse următoarele proiecte:


1. Depunerea jurământului de către consilierul local Muctat Serdin;
Proiectul numărul 1 a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.


2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 14.02.2024;
Proiectul numarul 2 a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.


3. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 27.02.2024;
Proiectul numărul 3 a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.


4. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 29.02.2024;
Proiectul numărul 4 a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.


5. Proiect de hotărâre nr. 146/2024 privind rectificarea bugetului local pe anul 2024;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1
Proiectul numărul 5 a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.


6. Proiect de hotărâre nr. 116/2024 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3, nr. 4 şi nr. 5
Proiectul numărul 6 a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.


7. Proiect de hotărâre nr. 117/2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al societății Termoficare Constanța SRL;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5
Proiectul numărul 7 a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.


8. Proiect de hotărâre nr. 122/2024 pentru modificarea HCL nr. 49/2021 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică – activitatea de transport, distribuție și furnizare a energiei termice nr. 116750/10.06.2021, cu modificările și completările ulterioare;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5
Proiectul numărul 8 a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.


9. Proiect de hotărâre nr. 119/2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al societății CT BUS S.A.;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5
Proiectul numărul 9 a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.


10. Proiect de hotărâre nr. 125/2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Confort Urban S.R.L. Constanța pentru anul 2024;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5
Proiectul numărul 10 a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.


11. Proiect de hotărâre nr. 142/2024 pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din municipiul Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5
Proiectul numărul 11 a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.


12. Proiect de hotărâre nr. 121/2024 pentru aprobarea programului de acțiune comunitară al municipiului Constanța destinat prevenirii și combaterii riscului de marginalizare și excluziune socială pentru anul 2024;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 4 şi nr. 5
Proiectul numărul 12 a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.


13. Proiect de hotărâre nr. 143/2024 privind aprobarea devizului general actualizat în etapa Proiect tehnic pentru obiectivul de investiții „Modernizare rețea de transport public prin construire/modificare/reabilitare stații de transport în comun la capete de linii”;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3
Proiectul numărul 13 a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.


14. Proiect de hotărâre nr. 135/2024 privind aproabrea devizului general actualizat în etapa Proiect tehnic pentru obiectivul de investiții „Amenajare locuri de joacă noi (10 locații)”;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3
Proiectul numărul 14 a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.


15. Proiect de hotărâre nr. 140/2024 privind emiterea avizului Consiliului local al municipiului Constanța pentru prestarea serviciilor funerare de către operatorul Casa Balașa Funeral S.R.L.;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 3 şi nr. 5
Proiectul numărul 15 a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.


16. Proiect de hotărâre nr. 152/2024 pentru modificarea și completarea HCL nr. 302/2017 privind acordarea de facilități la transportul public de călători pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5
Proiectul numărul 16 a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.


17. Proiect de hotărare nr. 151/2024 pentru modificarea și completarea HCL nr. 50/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit nr.6, Constanța″;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4
Proiectul numărul 17 a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.


18. Proiect de hotărâre nr. 149/2024 pentru modificarea și completarea  HCL nr. 106/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii «Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit "Azur", Constanța»;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4
Proiectul numărul 18 a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.


19. Proiect de hotărâre nr. 150/2024 pentru modificarea și completarea HCL nr. 107/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii «Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit nr. 57, Constanța»;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4
Proiectul numărul 19 a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.


20. Proiect de hotărâre nr. 127/2024 pentru modificarea HCL nr. 415/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico–economici pentru obiectivul de investiţii «Creșterea eficienței energetice a imobilului Şcoala Gimnazială nr. 36 „Comandor Dimitrie Ştiubei” Constanța»;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4
Proiectul numărul 20 a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.


21. Proiect de hotărâre nr. 128/2024 pentru modificarea HCL nr. 416/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico–economici pentru obiectivul de investiţii „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 6, Constanța″;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4
Proiectul numărul 21 a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.


22. Proiect de hotărâre nr. 148/2024 privind darea în folosință gratuită pe durata existenței construcției Parohiei „Sfinții Patru Martiri de la Niculițel”- Faleză Nord a imobilului teren în suprafață de 343,00 mp, situat în municipiul Constanța, str. Unirii, între blocurile U1 și U2;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 şi nr. 5
Proiectul numărul 22 a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.


23. Proiect de hotărâre nr. 130/2024 privind alipirea imobilului teren situat în municipiul Constanța, la intersecția dintre str. Cumpenei și bd. I. C. Brătianu și a imobilului teren situat în municipiul Constanța, str. Cumpenei nr. 61C în vederea înscrierii în cartea funciară;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
Proiectul numărul 23 a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.


24. Proiect de hotărâre nr. 118/2024 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Constanța a unor imobile situate în municipiul Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
Proiectul numărul 24 a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.


25. Proiect de hotărâre nr. 132/2024 privind preluarea în domeniul privat al municipiului Constanța a imobilului-anexă parter-spațiu comercial, situat în municipiul Constanța, aleea Melodiei nr. 3, în incinta Grupului Școlar Economic cu clasele I-XII „Virgil Madgearu”;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
Proiectul numărul 25 a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.


26. Proiect de hotărâre nr. 141/2024 privind închirierea prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, aleea Cameliei nr. 2, amplasat în curtea Școlii Gimnaziale nr. 6 „Nicolae Titulescu”, în suprafață de 946 mp, cu destinația – activități instructiv-educative din domeniul sportiv;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
La proiectul numărul 26 propunerile sunt Cristian Omocea, Mihaela Andrei, Nicolae Constantin și Adriana Arghirescu. Toți având calitate de membrii.
În aceste momente se votează secret.
Proiectul numărul 26 a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.


27. Proiect de hotărâre nr. 123/2024 privind închirierea prin licitație publică a spațiului Sală de clasă în suprafață construită de 54 mp, amplasat în corpul C1 al Școlii Gimnaziale nr. 38 „Dimitrie Cantemir”, situat în municipiul Constanța, strada Cpt. Dobrilă Eugeniu nr. 12, cu destinația – activități de învățământ;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
La proiectul numărul 27 propunerile sunt aceleași ca la numărul 26. Aceleași persoane.
Proiectul numărul 27 a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.


28. Proiect de hotărâre nr. 131/2024 privind constituirea unui drept de administrare în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială Constanța asupra imobilului teren în suprafață de 1.415 mp, situat în municipiul Constanța, strada Barbu Șt. Delavrancea lot 1, identificat cu nr. cadastral 259716, proprietatea privată a municipiului Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5
Proiectul numărul 28 a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.


29. Proiect de hotărâre nr. 145/2024 privind constituirea dreptului de superfície cu titlu onerosa supra imobilului teren în suprafață de 467 mp, situat în municipiul Constanța, b-dul Tomis nr. 96, Club SNC în favoarea societății Șantierul Naval Constanța S.A.;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
Proiectul numărul 29 a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.


30. Proiect de hotărâre nr. 144/2024 privind aprobarea „Regulamentului de intervenție pentru reabilitarea clădirilor din zonele protejate construite ale municipiului Constanța” și a studiilor de fundamentare corespunzătoare: studiu istoric, studiu stilistic, studiu fotografic;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 5
Proiectul numărul 30 a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.


31. Proiect de hotărâre nr. 136/2024 privind aprobarea Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă (PAEDC) al municipiului Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
Proiectul numărul 31 a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.


32. Proiect de hotărâre nr. 115/2024 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuință și dependințe, str. Iosif Ivanovici nr. 1A, investitor Budeanu Mihai;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- aviz Comisia de specialitate nr. 2
Proiectul numărul 32 a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.


33. Proiect de hotărâre nr. 124/2024 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu pentru modificarea reglementărilor urbanistice privind retragerile față de limitele laterale și posterioară de proprietate pentru construire imobil S+P+1E – locuință unifamilială, împrejmuire teren și organizare de șantier, str. Maior Gheorghe Murea nr. 12-14, investitor Dăscălescu Elena;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- aviz Comisia de specialitate nr. 2
Proiectul numărul 33 a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.


34. Proiect de hotărâre nr. 114/2024 pentru modificarea HCL nr. 338/2021 privind aprobarea componenței și a regulamentului de organizare și funcționare a comisiei de vânzare prin licitație publică a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța, cu modificările ulterioare;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
Proiectul numărul 34 a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.


35. Proiect de hotărâre nr. 126/2024 privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 53 mp situat în municipiul Constanța, Stațiunea Mamaia, identificat cu număr cadastral 234609, proprietatea privată a municipiului Constanța, aferent activului C1-Grup sanitar Albatros, cu respectarea dreptului de preempțiune al societății Laurette Due SRL;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
Proiectul numărul 35 a fost adoptat cu 19 voturi pentru și 8 împotrivă.


36. Proiect de hotărâre nr. 133/2024 privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 48 mp situat în municipiul Constanța, str. Pandurului nr. 53B, identificat cu număr cadastral 259705, proprietatea privată a municipiului Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
Proiectul numărul 36 a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.


37. Proiect de hotărâre nr. 137/2024 privind aprobarea vânzării prin licitație publică, a caietului de sarcini, a fișei de date a procedurii, precum și a raportului de evaluare ce stabilește prețul minim de pornire a vânzării terenului în suprafață de 692 mp situat în municipiul Constanța, Aleea Universității nr. 48C (Baza Nautică Ceronav), identificat cu număr cadastral 259433, proprietatea privată a municipiului Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
Proiectul numărul 37 a fost adoptat cu 19 voturi pentru și 8 împotrivă.


38. Proiect de hotărâre nr. 134/2024 privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 138 mp situat în municipiul Constanța, str. Radu Logofătu nr. 11B, identificat cu număr cadastral 258876, proprietatea privată a municipiului Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
Proiectul numărul 38 a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.


39. Proiect de hotărâre nr. 138/2024 privind aprobarea vânzării prin licitație publică, a caietului de sarcini, a fișei de date a procedurii, precum și a raportului de evaluare ce stabilește prețul minim de pornire a vânzării terenului în suprafață de 87 mp situat în municipiul Constanța, str. Flămânda nr. 19D, identificat cu număr cadastral 259259, proprietatea privată a municipiului Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
Proiectul numărul 39 a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.


40. Proiect de hotărâre nr. 139/2024 privind aprobarea vânzării prin licitație publică, a caietului de sarcini, a fișei de date a procedurii, precum și a raportului de evaluare ce stabilește prețul minim de pornire a vânzării terenului în suprafață de 2905 mp situat în municipiul Constanța, str.Justiției nr.1-Depozit Nord 2b, identificat cu număr cadastral 205320, proprietatea privată a municipiului Constanța, cu respectarea dreptului de preemțiune al societății Tehno Construct SRL;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
Proiectul numărul 40 a fost adoptat cu 19 voturi pentru și 8 abțineri.


41. Proiect de hotărâre nr. 613/2023 privind aprobarea raportului de evaluare nr. AEC 558/23.11.2023 înregistrat la Primăria municipiului Constanța sub nr. 230030/ 27.11.2023, ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor și funcțiunilor urbanistice ale terenului situat în stațiunea Mamaia, Sat Vacanță – Luna Parc, lot 20, în suprafață totală de 260 mp (128 mp + 132 mp);
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
Proiectul numărul 41 a fost adoptat cu 19 voturi pentru și 8 împotrivă.
42. Proiect de hotărâre nr. 68/2024 privind aprobarea raportului de evaluare nr. A.E.C. 73/12.02.2024, înregistrat la Primăria municipiului Constanța sub nr. 31288/ 13.02.2024, ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor și funcțiunilor urbanistice ale terenului situat în stațiunea Mamaia, zona Restaurant Dacia, în suprafață de 684 mp;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
Proiectul numărul 42 nu a fost adoptat. Au fost 8 voturi pentru, 11 abțineri și 9 împotrivă.


43. Proiect de hotărâre nr. 147/2024 privind constituirea unei comisii pentru renegocierea chiriei spațiului folosit de Primăria municipiului Constanța cu destinația de sediu administrativ din b-dul Alexandru Lăpușneanu nr. 116C (City Park Mall);
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3
Proiectul numărul 43 a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.


44. Proiect de hotărâre nr. 129/2024 privind numirea a doi membri provizorii în Consiliul de administrație al societății Telegondola-Mamaia S.R.L.;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 3 şi nr. 5
Proiectul numărul 44 a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.


45. Proiect de hotărâre nr. 113/2024 privind alegerea președintelui de ședință.
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- aviz Comisia de specialitate nr. 5
Proiectul numărul 45 a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.


Proiectele suplimentare1. Informare privind deplasarea domnului consilier local Ateș Casimceali în Belgia conform prevederilor art. 225 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;


2. Proiect de hotărâre nr. 153/2024 privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 942 mp situat în municipiul Constanța, zona Campus Universitar- lot 1, proprietatea privată a municipiului Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
Proiectul numărul 2 a fost adoptat cu 19 voturi pentru și 8 impotrivă.


3. Proiect de hotărâre nr. 154/2024 privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 943 mp situat în municipiul Constanța, zona Campus Universitar- lot 2, proprietatea privată a municipiului Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
Proiectul numărul 3 a fost adoptat cu 19 voturi pentru și 8 împotrivă.


4. Proiect de hotărâre nr. 157/2024 pentru modificarea și completarea HCL nr. 541/2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice la faza SF şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Policlinica Municipală, specializarea cardiologie și oncologie, Constanța – spital nou”;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3
Proiectul numărul 4 a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.


5. Proiect de hotărâre nr. 156/2024 privind aprobarea prețurilor de vânzare a energiei termice produse în centrala CET Palas, cele 3 centrale termice de cvartal și 45 centrale termice de bloc aparținând unității administrativ-teritoriale municipiul Constanța date în administrare societății Termocentrale Constanța SRL;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3
Proiectul numărul 5 a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.


6. Proiect de hotărâre nr. 120/2024 pentru modificarea HCL nr. 603/2023 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Constanța în consiliile de administrație și comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Constanța;
iniţiatori, consilieri locali: Rusu Ionuț, Nicolae Irinela, Merdinian Liviu, Andrei Brighidău
- avize Comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5
Proiectul numărul 6 a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.


7. Proiect de hotărâre nr. 155/2024 pentru modificarea HCL nr. 383/2020 privind constituirea comisiilor permanente de specialitate ale Consiliului local al municipiului Constanța, cu modificările și completările ulterioare.
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- aviz Comisia de specialitate nr. 5
Proiectul numărul 7 a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.


Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.2291 secunde