Saga sindicală. Ce mai promite liderul salariaților din învățământ

254
Saga sindicală. Ce mai promite liderul salariaților din învățământ - 33153295856098715265323580593182-1676640007.jpg
În cadrul unei informări făcute publice sub semnătura lui Simion Hancescu, este adus la cunoștința membrilor de sindicat demersul din cadrul ședinței Colegiului Național al Liderilor Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, desfășurată în data de 16 februarie 2023, în care s-au analizat problemele cu care se confruntă salariații din învățământ.

„În ceea ce privește personalul didactic auxiliar, având în vedere că există nemulțumiri justificate, deoarece pentru o parte dintre aceștia salariile de bază nu au mai fost majorate din anul 2018, când au atins nivelul salariilor de bază prevăzute de Legea-cadru nr. 153/2017 pentru anul 2022, s-a căutat identificarea unor soluții pentru creșterea veniturilor acestora.

Colegiul Național al Liderilor a stabilit că, în perioada imediat următoare, Federația  Sindicatelor Libere din Învățământ va transmite Parlamentului două inițiative legislative,  prin care să se prevadă:

- completarea art. 16 al Lit. B) a Capitolului I din Anexa nr. I la Legea- cadru nr. 153/2017, astfel încât personalul didactic auxiliar să beneficieze de sporul de suprasolicitare neuropsihică de 10% din salariul de bază;

- acordarea sporului pentru complexitatea muncii personalului didactic auxiliar, precum și exceptarea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control din învățământ de la menținerea cel mult la nivelul lunii decembrie 2022 a cuantumului brut al sporurilor, indemnizațiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte din salariul brut lunar.

Colegiul Național al Liderilor FSLI a avut în vedere faptul că, în raport de activitatea desfășurată de personalul didactic auxiliar, nu există niciun considerent pentru care aceste categorii să nu beneficieze de sporurile mai sus menționate, ce se acordă personalului didactic, respectiv, personalului contractual din Ministerul Educației și instituțiile subordonate acestuia. De asemenea, s-a ținut cont de imposibilitatea legală de a se calcula sporurile și indemnizațiile cuvenite personalului din învățământ în raport de salariul de bază deținut/aflat în plată, instituită prin prevederile art.  I alin. (5) din O.U.G. nr. 168/2022, prin care acestea sunt menținute cel mult la nivelul lunii decembrie 2022.

În ceea ce privește problemele de natură salarială specifice personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control, dar și cele specifice personalului nedidactic,  care au fost deja aduse la cunoștința Executivului, inclusiv cu prilejul pichetării sediului Guvernului din data de 01.02.2023, membrii Colegiului Național al Liderilor  F.S.L.I. a stabilit un calendar de proteste la care vom recurge dacă, până cel mai târziu la date de 01.03.2023, Guvernul României nu va prezenta soluțiile concrete de rezolvare a acestora”.

Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.8917 secunde